Creativity Gold Award Banner.jpg

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ ๖ ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพันธมิตรทางธุรกิจ

แชร์

เมื่อ 21 กันยายน 2565 โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ ๖ ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของระบบประกันสุขภาพ (ภาคเอกชน) ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการ โดยมีโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดย รพ.เมดพาร์ค จัดเป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (๒๐๐ เตียงขึ้นไป) รางวัลมีทั้งหมด ๕ ประเภท รพ.เมดพาร์คได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภท Creativity Gold Award จากการส่งโครงการ Brachytherapy for Prostatic Cancer และโครงการไม้เท้าอัจฉริยะ Smart Cane for Parkinsonism เข้าประกวด ซึ่งเป็นรางวัลมอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

โดยองค์กรที่ทำการสำรวจความพึงพอใจคือ Nielsen IQ และทั้งหมดของการตัดสินมาจากคณะกรรมการอิสระ เช่น กรรมการบริษัทเมืองไทยฯ อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยมีประธานกิตติมศักดิ์ คือเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน (คปภ.) นับว่าการส่งโครงการประกวดในครั้งนี้โรงพยาบาลฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้รับเสียงตอบรับที่เกินคาดเผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

กิจกรรมบำบัด และบทบาทหน้าที่ของนักบำบัด

กิจกรรมบำบัด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส การรู้คิด และจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดูแลและพึ่งพาตนเองได้

Goto page arrow icon

7 สาเหตุของอาการเหนื่อยล้า

มาดู 7 สาเหตุที่ให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้ หลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากความเครียดในชีวิตประจำวัน การนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพ การขาดสารอาหาร หรือเจ็บป่วยไม่สบายจากโรค

Goto page arrow icon

แพลนต์ เบส (Plant based) เทรนด์อาหารจากพืช เพื่อสุขภาพ

แพลนต์ เบส ฟู้ด (Plant based food) หรืออาหารแพลนต์ เบส คือ รูปแบบการทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก แทนการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ การทานอาหารแพลนต์ เบส ไม่เพียงรวมถึงการทานอาหารจำพวกผัก

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด