Creativity Gold Award Banner.jpg

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ ๖ ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพันธมิตรทางธุรกิจ

แชร์

เมื่อ 21 กันยายน 2565 โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ ๖ ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของระบบประกันสุขภาพ (ภาคเอกชน) ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการ โดยมีโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดย รพ.เมดพาร์ค จัดเป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (๒๐๐ เตียงขึ้นไป) รางวัลมีทั้งหมด ๕ ประเภท รพ.เมดพาร์คได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภท Creativity Gold Award จากการส่งโครงการ Brachytherapy for Prostatic Cancer และโครงการไม้เท้าอัจฉริยะ Smart Cane for Parkinsonism เข้าประกวด ซึ่งเป็นรางวัลมอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

โดยองค์กรที่ทำการสำรวจความพึงพอใจคือ Nielsen IQ และทั้งหมดของการตัดสินมาจากคณะกรรมการอิสระ เช่น กรรมการบริษัทเมืองไทยฯ อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยมีประธานกิตติมศักดิ์ คือเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน (คปภ.) นับว่าการส่งโครงการประกวดในครั้งนี้โรงพยาบาลฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้รับเสียงตอบรับที่เกินคาดเผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

8 ท่าบริหาร ฟื้นฟูข้อเท้าหลวม (8 Exercises for ankle instability)

ข้อเท้าหลวม เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ข้อเท้าพลิกบ่อย ๆ ประสบอุบัติเหตุ อายุที่มากขึ้น หรือป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ เช่น โรคลูปัส โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อข้อเท้า และอาจก่อให้เกิด ข้อเท้าเสื่อมและโรคข้อเท้าหลวมตามมาได้

Goto page arrow icon

8 อาการของโรคซึมเศร้าที่แสดงออกทางกาย (8 Somatic Symptoms of Depression)

โรคซึมเศร้า คือ ภาวะผิดปกติทางอารมณ์และความรู้สึก การวิจัยพบว่าร่างกายจะแสดงอาการบางอย่าง ที่ส่งสัญญาณถึงช่วงเริ่มต้นของการมีอาการซึมเศร้า และแสดงให้เห็นว่าร่างกายอาจตกอยู่ในอันตรายจากภาวะซึมเศร้า

Goto page arrow icon

ปวดมวนท้อง 13 ตำแหน่ง ปวดตรงไหน ต้องไปหาหมอ

ปวดมวนท้อง (Abdominal discomfort) คือ อาการปวดท้องที่รู้สึกปั่นป่วน ไม่สบายท้อง มวนท้อง แน่นท้อง พะอืดพะอม อึดอัดท้อง อาการปวดมวนท้องเกิดขึ้นได้ทุกตำแหน่งทั่วบริเวณท้องตั้งแต่ท้องส่วนบน ตรงกลางท้อง

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด