Read for the Blind Banner 1

มูลนิธิเมดพาร์ค อบรมสอนอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด

มูลนิธิเมดพาร์ค ร่วมกับ ชมรมเพื่อนคนตาบอด และชมรมสายสัมพันธ์ชาวเชลล์ จับมือกันจัดกิจกรรม “อบรมสอนอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด”

แชร์

มูลนิธิเมดพาร์ค ร่วมกับ ชมรมเพื่อนคนตาบอด
และชมรมสายสัมพันธ์ชาวเชลล์ จับมือกันจัดกิจกรรม
“อบรมสอนอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด”

Read for the Blind Banner 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟอรัม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ท่าน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก มูลนิธิเมดพาร์ค โดย คุณสมถวิล ปธานวนิช กล่าวต้อนรับในฐานะผู้แทนมูลนิธิฯ โดยมีพี่ ๆ ที่น่ารักจากชมรมสายสัมพันธ์ชาวเชลล์ นำโดยคุณอัษฎา หะรินสุต คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ และพี่ ๆ อาสาสมัครจากชมรมเพื่อนคนตาบอด คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข คุณเนตรอัมพร กฤษณะปาณี คุณสุวรรณ เกลี้ยงปราณีต และสมถวิล บุญน้อม ร่วมต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

Read for the Blind Banner 7

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Read for the blind  และโปรแกรม OBI เพื่ออัดเสียงอ่านหนังสือ การเลือกหนังสือ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง โดยมีวิทยากรผู้พิการทางสายตา คุณอิ๊ก ชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้ดูแลระบบบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอด มาถ่ายทอดประสบการณ์การใช้หนังสือเสียงเดซี่ และให้คำแนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือเสียงจากมุมของผู้ใช้งานจริง

Read for the Blind Banner 3

ซึ่งไฟล์หนังสือเสียงที่อาสาฯ อ่าน จะถูกนำไปเผยแพร่ในช่องทางบริการสำหรับผู้พิการทางสายตา เช่น หนังสือเสียงเดซี่ ภายในห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ และการรับฟังหนังสือเสียงเดซี่ ผ่านสายด่วน 1414 Plus

Read for the Blind Banner 4

หากสนใจการอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Read for the Blind อ่านหนังสือให้คนตาบอด

Read for the Blind Banner 5

Read for the Blind Banner 6

เผยแพร่เมื่อ: 14 ส.ค. 2023

แชร์

บทความสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศ ที่ต้องตระหนัก ถ้าอยากมีชีวิตยืนยาว

ฝุ่น PM 2.5 มลภาวะอากาศเป็นพิษ ที่ทำให้ผู้คนในเมืองพากันหนีออกต่างจังหวัดในวันหยุด เพื่อต้องการสัมผัส คุณภาพอากาศ ที่ดีกว่าในเมืองหลวง

Goto page arrow icon

กิจกรรมบำบัด และบทบาทหน้าที่ของนักบำบัด

กิจกรรมบำบัด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส การรู้คิด และจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดูแลและพึ่งพาตนเองได้

Goto page arrow icon

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) จุลินทรีย์นักรบช่วยปกป้องร่างกาย

ในร่างกายของคนเรานั้นมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ อันได้แก่ เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และโพรโตซัวอาศัยอยู่ โดยจะมีชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อว่า โพรไบโอติกส์ (Probiotics)

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด