Banner Website 10.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดราคาแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี รายการตรวจสุขภาพสำหรับทุกช่วงอายุ ออกแบบเฉพาะบุคคล มีความเป็นส่วนตัว พร้อมนัดหมายได้ที่นี่

แชร์

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง ควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพอย่างเป็นประจำ เพื่อรับรู้แนวโน้มสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปได้อีกด้วย 

แพ็กเกจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงอายุ ทุกเพศทุกวัย

Executive Checkup Program เหมาะสำหรับอายุ 30-40 ปี

 • สำหรับผู้ชาย  23 รายการ  ราคา 12,600 บาท
 • สำหรับผู้หญิง 23 รายการ  ราคา 12,600 บาท
 • สำหรับผู้หญิง 25 รายการ  ราคา 15,750 บาท (รวม Thin Prep + HPV)


Comprehensive Checkup Program 
เหมาะสำหรับอายุ 40-50 ปี

 • สำหรับผู้ชาย 35 รายการ (ไม่รวม EST)  ราคา 21,000 บาท
 • สำหรับผู้ชาย 36 รายการ  (รวม EST) ราคา 28,715 บาท
 • สำหรับผู้หญิง (ไม่รวม EST)
  สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 35 รายการ (ไม่รวม EST) ราคา 22,050 บาท
  สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 38 รายการ ราคา 28,350 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)
 • สำหรับผู้หญิง (รวม EST)
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 36 รายการ (รวม EST) ราคา 25,725 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 39 รายการ ราคา 32,025 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)


Platinum Checkup Program เหมาะสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป

 • สำหรับผู้ชาย รายการตรวจ 37 รายการ (ไม่รวม EST) ราคา 25,725 บาท
 • สำหรับผู้ชาย รายการตรวจ 38 รายการ (รวม EST) ราคา 29,400 บาท
 • สำหรับผู้หญิง (ไม่รวม EST)
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 37 รายการ ราคา 26,775บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 40 รายการ ราคา 33,075 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)
 • สำหรับผู้หญิง (รวม EST)
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 38 รายการ  ราคา 30,450 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 41 รายการ ราคา 39,375 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)


เงื่อนไขการใช้บริการ:

 • โปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 • ผู้มาตรวจควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกัน หรือบริษัทคู่สัญญาได้
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ


คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพ คลิก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 7.00 – 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

Checkup Program 2023 Updated 3 Jan 01

Checkup Program 2023 Updated 3 Jan 02

เผยแพร่เมื่อ: 31 ม.ค. 2021

แชร์