Banner Website 10.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดราคาแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี รายการตรวจสุขภาพสำหรับทุกช่วงอายุ ออกแบบเฉพาะบุคคล มีความเป็นส่วนตัว พร้อมนัดหมายได้ที่นี่

แชร์

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง ควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพอย่างเป็นประจำ เพื่อรับรู้แนวโน้มสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปได้อีกด้วย 


แพ็กเกจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงอายุ ทุกเพศทุกวัย

Basic Checkup Program

 • สำหรับผู้ชายและผู้หญิง  ราคา 4,500 บาท


Vital Checkup Program 
เหมาะสำหรับอายุ 30 ปี

 • สำหรับผู้ชายและผู้หญิง  ราคา 6,200 บาท


Executive Checkup Program 
เหมาะสำหรับอายุ 30-40 ปี

 • สำหรับผู้ชาย  23 รายการ  ราคา 12,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง 23 รายการ  ราคา 12,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง 25 รายการ  ราคา 15,000 บาท (รวม Thin Prep + HPV)


Comprehensive Checkup Program 
เหมาะสำหรับอายุ 40-50 ปี

 • สำหรับผู้ชาย 35 รายการ (ไม่รวม EST)  ราคา 20,000 บาท
 • สำหรับผู้ชาย 36 รายการ  (รวม EST) ราคา 23,500 บาท
 • สำหรับผู้หญิง (ไม่รวม EST)
  สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 35 รายการ (ไม่รวม EST) ราคา 21,000 บาท
  สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 38 รายการ ราคา 27,000 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)
 • สำหรับผู้หญิง (รวม EST)
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 36 รายการ (รวม EST) ราคา 24,500 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 39 รายการ ราคา 30,500 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)


Platinum Checkup Program เหมาะสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป

 • สำหรับผู้ชาย รายการตรวจ 37 รายการ (ไม่รวม EST) ราคา 24,500 บาท
 • สำหรับผู้ชาย รายการตรวจ 38 รายการ (รวม EST) ราคา 28,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง (ไม่รวม EST)
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 37 รายการ ราคา 25,500 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 40 รายการ ราคา 31,500 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)
 • สำหรับผู้หญิง (รวม EST)
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 38 รายการ  ราคา 29,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 41 รายการ ราคา 37,500 บาท (รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram with Ultrasound)


เงื่อนไขการใช้บริการ:

 • โปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 • ผู้มาตรวจควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่นๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพ คลิก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 7.00 – 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

31 Dec 2023 Checkup Program 2023 Updated 3 Jan 01 Scaled.jpg


เผยแพร่เมื่อ: 31 ม.ค. 2021

แชร์