31 Dec 2023 La Neuro Parkinson Screening.jpg

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคพาร์กินสัน

พาร์กินสัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ ทุพพลภาพ เพิ่มอัตราการเสียชีวิต และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล

แชร์

พาร์กินสัน (Parkinson) โรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุ มักพบได้ในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ ทุพพลภาพ เพิ่มอัตราการเสียชีวิต และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล การตรวจคัดกรองโรคพาร์กินสันจึงสามารถบอกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตแพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคพาร์กินสัน

 • Integrative Parkinson’s Screening  ราคา 6,300 บาท
 • Comprehensive Parkinson’s Screening   ราคา 20,300 บาท
 • Executive Parkinson’s Screening   ราคา 64,300 บาท


**เลื่อนดูรายการตรวจด้านล่าง


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ (ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ และต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ค่ายากลับบ้าน ยาที่อาจจะต้องใช้ขณะทำการตรวจวินิจฉัย และเวชภัณฑ์อื่น)
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธหรือไม่ต้องการตรวจรายการใดรายการหนึ่ง
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ในกรณีที่ท่านมีโละฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม ใส่ลวดสำหรับหนีบเส้นเลือด โลหะ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ไม่มีสมุดรายงานผลให้แก่ผู้ป่วย
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการในกรณีซื้อแพ็กเกจ Executive Parkinson Screening

 • ผู้ป่วยห้ามนำเด็ก และสตรีที่กำลังตั้งครรภ์มาในวันตรวจ
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติกลัวที่แคบ หรือไม่สามารถนอนนิ่งได้เป็นเวลานาน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันนัดตรวจ
 • หากท่านมีประวัติการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต ประวัติการผ่าตัด หรือประวัติการแพ้ต่าง ๆ เช่น สารทึบสี โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันนัดตรวจ
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนเข้ารับการตรวจ  24 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล หรือรับประทานในปริมาณที่น้อยก่อนวันตรวจ
 • งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน วัดระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 160 mg/dl กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะอาจจะต้องเลื่อนการตรวจ หรืออยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
 • งดยาเบาหวานทุกชนิด รวมถึงยาที่มีส่วนผสมของน้ำตาล ในวันที่ตรวจ
 • งดให้สารละลาย หรือสารอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบทางหลอดเลือดดำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจ

 

คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D 
โทร. 02-023-3114

La Neuro Parkinson Screening 01
La Neuro Parkinson Screening 02
 

เผยแพร่เมื่อ: 28 ก.พ. 2021

แชร์