La Sleep Quality Package1.jpg

แพ็กเกจตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ

การนอนเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตมนุษย์ เช่นเรามีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปี จะให้เวลาไปกับการนอนทั้งหมดรวมกันประมาณ 30 ปีเลยทีเดียว ดังนั้น การนอนที่มีคุณภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาที่ตื่น

แชร์

ประสิทธิภาพในการนอนหลับเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
การนอนเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตมนุษย์ เช่นเรามีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปี จะให้เวลาไปกับการนอนทั้งหมดรวมกันประมาณ 30 ปีเลยทีเดียว ดังนั้น การนอนที่มีคุณภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาที่ตื่น การนอนที่ดี ไม่ได้จำกัดเฉพาะจำนวนชั่วโมงนอนต่อวันเท่านั้น แต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงเวลากลางวัน

หากท่านประสบปัญหาหรือมีอาการเหล่านี้

 • นอนกรน มีอาการหยุดหายใจขณะนอน
 • เมื่อตื่นนอนแล้วรู้สึกไม่สดชื่น ปวดมึนศีรษะ หรือมีอาการปากแห้งคอแห้งผิดปกติ
 • ง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงกลางวัน
 • นอนละเมอ ขยับแขนขาผิดปกติหรือออกเสียงในช่วงการนอน
 • หลับกะทันหัน ในช่วงเวลากลางวัน
 • นอนกัดฟัน
 • นอนไม่หลับ

ควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อทำการตรวจประเมินความผิดปกติของการนอนหลับ

แพ็กเกจตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ

 • Polysomnography  ราคา 21,500 บาท
 • Split Night Study  ราคา 21,500 บาท
 • PAP Titration  ราคา 21,500 บาท
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT)  ราคา 23,000 บาท
 • Maintenance of Wakefulness Test (MWT)  ราคา 23,000 บาท

*การเข้ารับการตรวจแต่ละแพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ให้คำปรึกษา

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
 2. ราคาดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินซึ่งรวมค่าแพทย์ ค่านักเทคนิค ค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจประเมิน
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องดังนี้
  1. สำหรับแพ็กเกจ Polysomnography, Split Night Study และ PAP Titration รวมค่าห้องแบบ Executive Lake View หรือ Executive River View (ไม่รวมค่าอาหาร)
  2. สำหรับแพ็กเกจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และ Maintenance of Wakefulness Test (MWT) รวมค่าห้องแบบ Executive Lake View หรือ Executive River View และค่าอาหาร 2 มื้อ
 4. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

รายการนอกเหนือแพ็กเกจ

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ
 2. ราคานี้ไม่รวมหัตถการพิเศษ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ค่าเครื่องอัดแรงดันอากาศ ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติและต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
 3. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

สามารถติดต่อรับบริการได้ที่

 • คลินิกประสาทวิทยา ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D
  โทร. 02-090-3114
 • ศูนย์โรคปอด ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C
  โทร. 02-090-3114
 • คลินิก โสต ศอ นาสิก ชั้น 12A เคาน์เตอร์ D
  โทร. 02-090-3128

 

เผยแพร่เมื่อ: 19 ก.ค. 2021

แชร์