La Sleep Quality Package1.jpg

แพ็กเกจตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ

การนอนเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตมนุษย์ เช่นเรามีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปี จะให้เวลาไปกับการนอนทั้งหมดรวมกันประมาณ 30 ปีเลยทีเดียว ดังนั้น การนอนที่มีคุณภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาที่ตื่น

แชร์

ประสิทธิภาพในการนอนหลับเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
การนอนเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตมนุษย์ เช่นเรามีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปี จะให้เวลาไปกับการนอนทั้งหมดรวมกันประมาณ 30 ปีเลยทีเดียว ดังนั้น การนอนที่มีคุณภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาที่ตื่น การนอนที่ดี ไม่ได้จำกัดเฉพาะจำนวนชั่วโมงนอนต่อวันเท่านั้น แต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงเวลากลางวัน

หากท่านประสบปัญหาหรือมีอาการเหล่านี้

 • นอนกรน มีอาการหยุดหายใจขณะนอน
 • เมื่อตื่นนอนแล้วรู้สึกไม่สดชื่น ปวดมึนศีรษะ หรือมีอาการปากแห้งคอแห้งผิดปกติ
 • ง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงกลางวัน
 • นอนละเมอ ขยับแขนขาผิดปกติหรือออกเสียงในช่วงการนอน
 • หลับกะทันหัน ในช่วงเวลากลางวัน
 • นอนกัดฟัน
 • นอนไม่หลับ

ควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อทำการตรวจประเมินความผิดปกติของการนอนหลับ

แพ็กเกจตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ

 • Polysomnography  ราคา 21,500 บาท
 • Split Night Study  ราคา 21,500 บาท
 • PAP Titration  ราคา 21,500 บาท
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT)  ราคา 23,000 บาท
 • Maintenance of Wakefulness Test (MWT)  ราคา 23,000 บาท

*การเข้ารับการตรวจแต่ละแพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ให้คำปรึกษา

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 2. ราคาดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินซึ่งรวมค่าแพทย์ ค่านักเทคนิค ค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจประเมิน
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องดังนี้
  • สำหรับแพ็กเกจ Polysomnography, Split Night Study และ PAP Titration รวมค่าห้องแบบ Executive Lake View หรือ Executive River View (ไม่รวมค่าอาหาร)
  • สำหรับแพ็กเกจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และ Maintenance of Wakefulness Test (MWT) รวมค่าห้องแบบ Executive Lake View หรือ Executive River View และค่าอาหาร 2 มื้อ
 4. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 6. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

รายการนอกเหนือแพ็กเกจ

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ
 2. ราคานี้ไม่รวมหัตถการพิเศษ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ค่าเครื่องอัดแรงดันอากาศ ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติและต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
 3. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

สามารถติดต่อรับบริการได้ที่

 • คลินิกประสาทวิทยา ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D
  โทร. 02-090-3114
 • ศูนย์โรคปอด ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C
  โทร. 02-090-3114
 • คลินิก โสต ศอ นาสิก ชั้น 12A เคาน์เตอร์ D
  โทร. 02-090-3128

คุณมีความเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเปล่า?
ลองทำแบบทดสอบเลย!

 
La Sleep Quality Package 01
 La Sleep Quality Package 02

เผยแพร่เมื่อ: 19 ก.ค. 2021

แชร์