หินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)

หินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)

การวัดปริมาณการสะสมของหินปูนที่สะสมที่หลอดเลือดหัวใจโดยนับเป็นคะแนน (Coronary Calcium Score) สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย อัมพฤต อัมพาตและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

แชร์

หินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)

การวัดปริมาณการสะสมของหินปูนที่สะสมที่หลอดเลือดหัวใจโดยนับเป็นคะแนน (Coronary Calcium Score) สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย อัมพฤต อัมพาตและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตคือการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบตัน หากได้รับการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะได้ผลดีกว่าในการป้องกันการเกิดโรค และยังช่วยรักษาการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เมื่อเทียบกับการตรวจเมื่ออาการเริ่มรุนแรงแล้ว

โรคหลอดเลือดเกิดจากการสะสมของไขมันบริเวณผนังหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดการอักเสบ บวม และมีการก่อตัวของพังผืดรวมถึงหินปูน ทำให้หลอดเลือดมีความหนาขึ้นและเกิดการตีบแคบของรูหลอดเลือด ท้ายที่สุดจะทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้เพียงพอไปยังกล้ามเนื้อหัวใจหรือสมอง และทำให้อาการของโรคหัวใจหรือโรคสมองขาดเลือดกำเริบ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) มีความสามารถในการวัดปริมาณการสะสมของหินปูนที่สะสมที่หลอดเลือดหัวใจโดยนับเป็นคะแนน (Coronary Calcium Score) หากคะแนนหินปูนหลอดเลือดหัวใจสูง นั่นหมายความว่ามีการสะสมของหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจในปริมาณมาก โดยการวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับโอกาสในการเกิดโรคหัวใจตีบตันในสัดส่วนที่สูง ถึงแม้อาจไม่แสดงอาการ หากคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการรักษาแบบเข้มข้นเชิงป้องกัน จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจที่มีความรุนแรงได้
บทความโดย
นพ.ไพศาล บุญศิริคำชัย

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 06 ม.ค. 2021

แชร์