หินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)

หินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)

การวัดปริมาณการสะสมของหินปูนที่สะสมที่หลอดเลือดหัวใจโดยนับเป็นคะแนน (Coronary Calcium Score) สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย อัมพฤต อัมพาตและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

แชร์

หินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)

การวัดปริมาณการสะสมของหินปูนที่สะสมที่หลอดเลือดหัวใจโดยนับเป็นคะแนน (Coronary Calcium Score) สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย อัมพฤต อัมพาตและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตคือการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบตัน หากได้รับการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะได้ผลดีกว่าในการป้องกันการเกิดโรค และยังช่วยรักษาการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เมื่อเทียบกับการตรวจเมื่ออาการเริ่มรุนแรงแล้ว

โรคหลอดเลือดเกิดจากการสะสมของไขมันบริเวณผนังหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดการอักเสบ บวม และมีการก่อตัวของพังผืดรวมถึงหินปูน ทำให้หลอดเลือดมีความหนาขึ้นและเกิดการตีบแคบของรูหลอดเลือด ท้ายที่สุดจะทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้เพียงพอไปยังกล้ามเนื้อหัวใจหรือสมอง และทำให้อาการของโรคหัวใจหรือโรคสมองขาดเลือดกำเริบ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) มีความสามารถในการวัดปริมาณการสะสมของหินปูนที่สะสมที่หลอดเลือดหัวใจโดยนับเป็นคะแนน (Coronary Calcium Score) หากคะแนนหินปูนหลอดเลือดหัวใจสูง นั่นหมายความว่ามีการสะสมของหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจในปริมาณมาก โดยการวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับโอกาสในการเกิดโรคหัวใจตีบตันในสัดส่วนที่สูง ถึงแม้อาจไม่แสดงอาการ หากคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการรักษาแบบเข้มข้นเชิงป้องกัน จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจที่มีความรุนแรงได้

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 06 ม.ค. 2021

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล

  นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

  พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • Link to doctor
  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • Link to doctor
  พญ. ศนิศรา จันทรจำนง

  พญ. ศนิศรา จันทรจำนง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  หัวใจเต้นผิดจังหวะ, การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ, การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  นพ. วิพัชร พันธวิมล

  นพ. วิพัชร พันธวิมล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ