Gingivitis Banner 1.jpg

โรคเหงือกอักเสบ

โรคในช่องปากที่พบได้บ่อยและอาการไม่รุนแรง เหงือกจะบวม แดง รู้สึกเจ็บระคายเคือง ควรได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด

แชร์

โรคเหงือกอักเสบ

เมื่อเป็นโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งเป็นโรคในช่องปากที่พบได้บ่อยและอาการไม่รุนแรง เหงือกจะบวม แดง รู้สึกเจ็บระคายเคือง ควรได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำเป็นโรคปริทันต์หรือสูญเสียฟัน

การดูแลทำความสะอาดช่องปากอย่างไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ การแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน และพบทันตแพทย์ตามนัดประจำปีจะช่วยป้องการเกิดโรคได้

อาการของโรคเหงือกอักเสบ

เหงือกที่มีสุขภาพดีจะมีชมพูอ่อน แน่น ชิดรอบฟัน เมื่อเหงือกอักเสบ มักจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • เหงือกบวม กดเจ็บ มีสีแดงเข้ม
 • เลือดออกง่ายขณะใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงฟัน
 • เหงือกร่น
 • มีกลิ่นปาก

ควรไปพบทันตแพทย์เมื่อเริ่มมีอาการของโรคเหงือกอักเสบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์สามารถป้องกันได้หากได้รับการดูแลทางทันตกรรมอย่างสม่ำเสมอ

สาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ

โรคเหงือกอักเสบเป็นผลจากการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์และเหงือกบวมอักเสบ

 • คราบจุลินทรีย์ คราบจุลินทรีย์เกิดจากการทำปฎิกิริยาระหว่างแบคทีเรียกับอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาล มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีลักษณะเป็นฟิล์มเหนียวเคลือบฟัน ควรแปรงฟันเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกทุกวันเพราะคราบจะกลับเกาะมาที่ฟันได้ง่าย
 • หินปูน หินปูนหรือหินน้ำลายคือคราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัวติดแน่นอยู่ตามบริเวณร่องเหงือก สร้างความระคายเคือง และจำเป็นต้องให้ทันตแพทย์ขูดออกให้เท่านั้น
 • ร่องเหงือกอักเสบ เมื่อมีการสะสมของคราบหินปูนมากจนสร้างความระคายเคืองให้เหงือก เหงือกจะเริ่มบวม อักเสบ เลือดออกได้ง่าย และอาการอาจลุกลามทำให้ฟันผุ หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่รักษาเหงือกอักเสบ อาจจะทำให้เป็นโรคปริทันต์และฟันอาจจะหลุดไปในที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ

โรคเหงือกอักเสบเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย โดยโอกาสเกิดโรคจะสูงขึ้นเมื่อพบว่ามีปัจจัยดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

 • การดูแลช่องปากที่ไม่เหมาะสม
 • ปากแห้ง
 • การเคี้ยวยาสูบหรือสูบบุหรี่
 • ภาวะทุพโภชนาการและการขาดวิตามินซี
 • อายุที่มากขึ้น
 • การอุดฟันที่ไม่เหมาะสม หรือฟันเก
 • โรคประจำตัว เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคภูมิคุ้มกับบกพร่องหรือโรคเอดส์ การรักษาโรคมะเร็ง การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด
 • ยารักษาโรคลมชักบางชนิด ยาต้านแคลเซียม ยาโรคความดันโลหิตสูง
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เนื่องจากการตั้งครรภ์ มีประจำเดือน ทานยาคุมกำเนิด
 • พันธุกรรม

ภาวะแทรกซ้อน

เหงือกอักเสบเรื้อรังอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรครูมาตอยด์ เพราะแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์อาจกระจายเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางช่องเหงือก อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม

โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลันเป็นอาการของเหงือกอักเสบขั้นรุนแรง ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด เลือดออก และเกิดแผลบริเวณเหงือก

การป้องกันโรคเหงือกอักเสบ

 • การดูแลสุขภาพช่องปาก ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งทุกเช้าและก่อนเข้านอน หรือแปรงฟันหลังมื้ออาหารด้วย ควรใช้ไหมขัดฟันก่อนการแปรงฟันเพื่อกำจัดเศษอาหาร
 • การพบทันตแพทย์ตามนัด ควรพบทันตแพทย์เพื่อทำความสะอาดช่องปากทุก 6-12 เดือน การสูบบุหรี่ ใช้ยาบางชนิด หรือมีอาการปากแห้ง จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปริทันต์มากขึ้น แนะนำให้พบทันตแพทย์บ่อยกว่านั้น และอาจทำการเอกซ์เรย์ช่องปากทุกปี เพราะสามารถตรวจช่วยพบปัญหาทางทันตกรรมที่ไม่พบระหว่าการตรวจช่องปากทั่วไป
 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และในกรณีที่เป็นโรคเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพราะมีส่วนช่วยให้เหงือกแข็งแรง

การตรวจวินิจฉัยโรคเหงือกอักเสบ

 • ทันตแพทย์จะดูประวัติทันตกรรมและประวัติสุขภาพ ซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดอาการ
 • ทันตแพทย์จะตรวจฟัน เหงือก ลิ้น และปากเพื่อหาคราบจุลินทรีย์และอาการอักเสบ
 • การวัดร่องเหงือกโดยใช้เครื่องมือตรวจปริทันต์สอดเข้าไปในร่องเหงือกหลาย ๆ ครั้ง ในกรณีที่สุขภาพช่องปากไม่มีปัญหา ร่องเหงือกจะลึก 1-3 มม. แต่หากเป็นโรคเหงือกร่องจะลึกกว่า 4 มม. หากร่องลึกทันตแพทย์อาจจะให้เอกซ์เรย์ช่องปากเพื่อประเมินกระดูกฟัน
 • หากยังหาสาเหตุของโรคเหงือกไม่ได้ แพทย์จะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติม

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ

 • การทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะทำการขูดฟันและเกลารากฟันเพื่อนำคราบจุลินทรีย์และหินปูนออก การขูดหินน้ำลายคือการนำหินปูนและแบคทีเรียออกจากผิวฟันและร่องเหงือก การเกลารากฟันเป็นการขจัดแบคทีเรียที่เกิดจากการอักเสบออกจากร่องเหงือก ขัดผิวฟันให้เรียบเนียนป้องกันการกลับมาของหินปูนและแบคทีเรีย เพื่อให้เหงือกกลับมามีสุขภาพที่ดี ทันตแพทย์อาจใช้เครื่องมือ แสงเลเซอร์ หรือเครื่องอัลตราโซนิกในการทำความสะอาดช่องปาก
 • การอุดฟัน ควรปรึกษาทันตแพทย์ หากฟันที่อุดนั้นทำให้เหงือกระคายเคือง หรือทำให้แปรงฟันไม่สะดวก
 • การดูแลช่องปากอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่ทันตแพทย์ทำความสะอาดช่องปาก อาการมักจะดีขึ้น เหงือกจะกลับมามีสีชมพูอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรักษาความสะอาดช่องปากอย่างเป็นประจำ ควรขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ถึงวิธีแปรงฟันและการทำความสะอาดช่องปากที่ถูกวิธี

   การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันและการดูแลสุขภาพช่องปากที่บ้าน

   เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นโรคเหงือกอักเสบอีก ควรปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้

   • แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง หรือหลังรับประทานอาหาร
   • ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนและเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุก ๆ 4 เดือน
   • ใช้แปรงฟันไฟฟ้า ซึ่งขจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูนได้ดี
   • ใช้ไหมขัดฟันเสมอ
   • บ้วนน้ำยาบ้วนปากเพื่อลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์
   • ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน เช่น ไหมขัดฟันพร้อมด้ามจับ หรือแปรงซอกฟัน ซึ่งเหมาะกับการทำความสะอาดร่องฟัน นอกเหนือจากการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันแบบปกติ
   • พบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
   • ไม่สูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาสูบ

   การเตรียมตัวก่อนพบทันตแพทย์

   ไปตามนัดทุกครั้ง และปรึกษาทันตแพทย์หากเริ่มมีอาการเหงือกอักเสบ

   ก่อนพบทันตแพทย์ อาจจะเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

   • อาการที่มี ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ
   • ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงโรคประจำตัว
   • ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้อยู่
   • คำถามที่ต้องการถาม

   คำถามที่อาจจะอยากถามทันตแพทย์

   • อะไรคือสาเหตุของโรค
   • ต้องทำการตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไหม
   • สามารถเรียกเก็บค่ารักษาจากบริษัทประกันได้หรือไม่
   • มีการรักษาแบบอื่น ๆ อีกหรือไม่
   • ควรดูแลสุขภาพฟันอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้าน
   • มียาสีฟัน แปรงฟัน หรือไหมขัดฟันที่ควรใช้เป็นพิเศษหรือไม่
   • ควรใช้น้ำยาบ้วนปากหรือไม่
   • สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
   • จะหาข้อมูลเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มเติมได้จากที่ไหน

   คำถามที่ทันตแพทย์อาจจะถาม

   • เริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไร
   • มีอาการนานต่อเนื่องกันหรือเป็น ๆ หาย ๆ
   • แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันบ่อยแค่ไหน
   • ไปพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน
   • มีโรคประจำตัวใด ๆ หรือไม่
   • ใช้ยาอะไรอยู่หรือไม่

   คลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ

   สุขภาพช่องปาก EP.2 อย่ามองข้าม เหงือกร่น เหงือกบวม เหงือกอักเสบ

    บทความโดย

    เผยแพร่เมื่อ: 26 ก.ย. 2022

    แชร์

    แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

   • Link to doctor
    ทพญ. วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

    ทพญ. วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

    • ทันตกรรม
    • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์
    ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมโรคเหงือก
   • Link to doctor
    ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก

    ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก

    • ทันตกรรม
    • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์
    ทันตกรรมโรคเหงือก
   • Link to doctor
    ทพญ ปารณีย์ ไพรัตน์

    ทพญ ปารณีย์ ไพรัตน์

    • ทันตกรรม
    • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์