กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome) รู้สึกอยากขยับขาตลอดเวลา

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome)

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome หรือ Willis-Ekbom disease) เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการนอน ซึ่งผู้ป่วยต้องการจะขยับขาเนื่องจากรู้สึกไม่สบายตัว เมื่อขยับแล้วถึงรู้สึกดีขึ้น โดยมักมีอาการขณะที่พักผ่อนหรือนอนหลับ

แชร์

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome หรือ Willis-Ekbom disease) เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการนอน ซึ่งผู้ป่วยต้องการจะขยับขาเนื่องจากรู้สึกไม่สบายตัว เมื่อขยับแล้วถึงรู้สึกดีขึ้น โดยมักมีอาการขณะที่พักผ่อนหรือนอนหลับ สาเหตุของโรคนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การควบคุมโรคนั้นทำได้โดยการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต การรับประทานยา หรือการรักษาโรคที่ส่งผลให้เกิดอาการ

ประเภทกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข

 • Early Onset คือ อาการของโรคขาอยู่ไม่สุขก่อนอายุ 45 ปี โดยมักมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือภาวะขาดธาตุเหล็ก โดยเฉพาะภาวะเลือดออกประจำเดือนผิดปกติ ตั้งครรภ์ อาการมักค่อย ๆ แย่ลง 
 • Late Onset คือ อาการของโรคขาอยู่ไม่สุขหลังอายุ 45 ปี อาการมักแย่ลงอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคทางสมองและระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน.

Restless Legs Syndrome Banner 2

อาการขาอยู่ไม่สุข รู้สึกอย่างไร?

ความรู้สึกไม่สบายตัวจากโรคขาอยู่ไม่สุขมักเกิดขึ้นที่ขา แต่อาจเกิดขึ้นที่บริเวณอื่นของร่างกายได้เช่นกัน โดยผู้ป่วยจะมีความรู้สึกดังต่อไปนี้

 • รู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ขา
 •  รู้สึกคัน ต้องเกา
 • รู้สึกปวดลึกในกล้ามเนื้อหรือแขนขา
 • รู้สึกแสบร้อนหรือเหมือนมีเข็มทิ่ม
 • รู้สึกปวดตุบ ๆ ที่ขา 
 • รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตึง
 • รู้สึกว่าต้องขยับแขนขาเพื่อบรรเทาอาการไม่สบายตัว

ความรู้สึกดังกล่าวมักทำให้ผู้ป่วยมีอาการดังนี้

 • รู้สึกไม่สบายขาและจำเป็นต้องขยับขา
 • รู้สึกไม่สบายตัวมากขึ้นขณะพักผ่อน
 • การขยับขาช่วยบรรเทาอาการได้ชั่วคราว
 • ขากระตุกขณะหลับ

อาการของโรคขาอยู่ไม่สุขมักรบกวนการนอนหลับ เพราะผู้ป่วยต้องตื่นมาขยับขาบ่อย ๆ จนทำให้ง่วงนอนตอนกลางวัน เหนื่อยล้า อารมณ์แปรปรวน ไม่มีสมาธิ วิตกกังวล หรือแม้กระทั่งมีภาวะซึมเศร้า

เมื่อไรควรพบแพทย์

หากอาการของโรคขาอยู่ไม่สุขทำให้การนอนหลับไม่มีคุณภาพ ง่วงนอนตอนกลางวัน ควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสม

ขาอยู่ไม่สุขเกิดจากสาเหตุอะไร?

การขาดสารโดพามีน โรคขาอยู่ไม่สุขมีความเกี่ยวข้องกับปมประสาทฐาน (basal ganglia) ซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยใช้สารสื่อประสาทที่เรียกกันว่าโดพามีน หากร่างกายขาดสารโดพามีนอาจส่งผลต่อการทำงานของปมประสาทฐาน

 • พันธุกรรม
 • ยา เช่น ยาแก้แพ้ ยาต้านเศร้า ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน  
 • การขาดธาตุเหล็ก 
 • โรคต่าง ๆ เช่น ภาวะโลหิตจาง โรคไต โรคเบาหวาน โรคปลายประสาทอักเสบ
 • การตั้งครรภ์ 
 • สาเหตุอื่น ๆ เช่น แอลกอฮอล์ คาเฟอีน นิโคติน ความเครียด หรือการนอนไม่พอ

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้มีอาการขาอยู่ไม่สุข

 • อายุ: โรคขาอยู่ไม่สุขเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยแต่ความเสี่ยงจะสูงขึ้นตามอายุ
 • เพศ: มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
 • โรคต่าง ๆ: โรคขาอยู่ไม่สุขมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับโรคอื่น ๆ เช่น 
  • ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ระดับธาตุเหล็กที่ต่ำนั้นทำให้อาการของโรคขาอยู่ไม่สุขแย่ลง 
  • โรคปลายประสาทอักเสบ มักพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และอาการขาอยู่ไม่สุขเป็นอาการหนึ่งของโรคปลายประสาทอักเสบ
  • รอยโรคที่กระดูกสันหลัง อาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรือการฉีดยาชาเข้ากระดูกสันหลัง 
  • โรคไตเรื้อรัง ซึ่งทำให้เกิดความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายหรือภาวะโลหิตจาง 
  • โรคทางระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน
  • การตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 แต่อาการมักดีขึ้นหลังคลอด

Sleep Test Banner 5

การตรวจกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข

 • การซักประวัติและการตรวจร่างกาย
  แพทย์จะซักถามอาการ ดูประวัติสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวสายตรงของผู้ป่วย และประเมินว่าผู้ป่วยมีอาการตรงตามหลักเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่ 
  • รู้สึกว่าต้องขยับขาเพื่อขจัดความรู้สึกไม่สบายตัว
  • ความรู้สึกไม่สบายตัวแย่ลงขณะพักผ่อน โดยเฉพาะในช่วงเย็นหรือค่ำ อาการจะดีขึ้นเมื่อได้ยืดเหยียด เดิน หรือขยับขา
  • อาการไม่ได้เกิดจากโรคอื่น ๆ
 • การตรวจเลือดและการตรวจทางระบบประสาท
 • การตรวจการนอนหลับ ในกรณีที่แพทย์สงสัยว่ามีการนอนหลับผิดปกติ

ทั้งนี้การตรวจวินิจฉัยโรคขาอยู่ไม่สุขในเด็กอาจทำได้ยากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถบอกเล่าอาการได้อย่างถูกต้อง จึงอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคสมาธิสั้นหรือภาวะปวดขาจากการเจริญเติบโต 

การรักษาอาการขาอยู่ไม่สุข

 • ผลิตภัณฑ์เสริมธาตุเหล็ก แนะนำให้รับประทานพร้อมวิตามินซี 
 • ยากันชัก 
 • ยา Dopamine agonists
 • ยา Dopamine precursors

การรับประทานยาสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ แต่การรับประทานยาที่เพิ่มสารโดพามีนเป็นเวลานานอาจทำให้อาการแย่ลง

Restless Legs Syndrome Banner 3

การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและการรักษาตัวเองที่บ้าน

 • แช่น้ำอุ่นและนวดขาก่อนเข้านอน
 • การประคบอุ่นหรือประคบเย็นเพื่อบรรเทาความรู้สึกที่แขนขา 
 • นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 7 ชั่วโมงทุกคืนและเข้านอนเป็นเวลา
 • ออกกำลังกายเพื่อช่วยบรรเทาอาการ แต่ไม่ควรออกกำลังกายเข้มข้นหรือออกกำลังกายช่วงเย็น
 • ลดการบริโภคคาเฟอีน งดการดื่มชา น้ำอัดลม เครื่องดื่มช็อกโกแลตเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อดูว่าอาการดีขึ้นหรือไม่
 • สวมใส่ปลอกรัดเท้าและ vibrating pad สำหรับผู้ป่วยโรคขาอยู่ไม่สุขโดยเฉพาะ

การเตรียมตัวก่อนพบแพทย์

 • จดบันทึกอาการ โรคประจำตัว และยาที่กำลังรับประทาน
 • พาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปด้วยเพื่อช่วยจำข้อมูล
 • จดคำถามที่ต้องการถามแพทย์ เช่น 
  • โรคขาอยู่ไม่สุขเกิดจากอะไร
  • จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติมหรือไม่ 
  • วิธีการรักษาแบบใดที่แพทย์แนะนำ
  • ควรจะจัดการกับโรคประจำตัวที่มีอยู่อย่างไร
  • อะไรที่ช่วยให้อาการดีขึ้น

เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่แพทย์อาจถาม

 • รู้สึกไม่สบายตัวจนต้องขยับขาหรือไม่ 
 • เมื่อขยับขาแล้วรู้สึกดีขึ้นหรือไม่
 • มักเริ่มมีอาการเมื่อไร
 • อาการแย่ลงในตอนกลางคืนหรือไม่
 • มีปัญหาเรื่องการนอนบ้างหรือไม่
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเป็นประจำหรือไม่
 • ออกกำลังกายช่วงเย็นเป็นประจำหรือไม่
 • เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กหรือไม่

คำแนะนำจากแพทย์โรงพยาบาลเมดพาร์ค

โรคขาอยู่ไม่สุขนั้นอาจรบกวนการนอนหลับและการใช้ชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การหลีกเลี่ยงยาบางชนิด งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการออกกำลังกายเบา ๆ อาจช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพการนอนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 15 พ.ย. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. ฐาปนี สมบูรณ์

  พญ. ฐาปนี สมบูรณ์

  • ประสาทวิทยา
  • โรคลมชัก
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  โรคลมชักและการผ่าตัดโรคลมชัก, โรคความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ
 • Link to doctor
  รศ.นพ.  จิระพงษ์ อังคะรา

  รศ.นพ. จิระพงษ์ อังคะรา

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, Otolaryngology
 • Link to doctor
  ดร.พญ. จิรดา ศรีเงิน

  ดร.พญ. จิรดา ศรีเงิน

  • ประสาทวิทยา
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • Link to doctor
  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, อายุรศาสตร์โรคปอด, อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป