กลุ่มอาการโจเกรน - Sjogrens syndrome

กลุ่มอาการโจเกรน

กลุ่มอาการโจเกรน เป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดอาการตาและปากแห้ง ซึ่งกลุ่มอาการนี้มักมาพร้อมกับความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบภูมิคุ้มกัน

แชร์

กลุ่มอาการโจเกรน

กลุ่มอาการโจเกรน เป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดอาการตาและปากแห้ง กลุ่มอาการนี้มักมาพร้อมกับความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคลูปัสและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยอาการตาและปากแห้งเป็นผลมาจากความผิดปกติของการควบคุมน้ำตาและน้ำลาย เป็นผลมาจากเยื่อเมือกและต่อมระบายความชื้นของตาและปากได้รับผลกระทบ ภาวะนี้ส่วนใหญ่มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี โดยมักพบมากในผู้หญิง อย่างไรก็ตามกลุ่มอาการโจเกรนสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัย ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการรักษา คือเพื่อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น

อาการ

กลุ่มอาการโจเกรนมีอาการหลัก ๆ 2 ประเภทดังนี้

 • อาการตาแห้ง
  ดวงตาอาจรู้สึกแสบ คัน หรือระคายเคืองคล้ายมีเม็ดทรายอยูาในดวงตา
 • อาการปากแห้ง
  ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการโจเกรนอาจมีความรู้สึกคล้ายมีสำลีอยู่ในปาก ทำให้อาจมีปัญหาในการกลืนอาหารหรือการพูด

กลุ่มอาการโจเกรนอาจนำไปสู่อาการอื่น ๆ ได้แก่

 • ผิวแห้ง
 • ผื่นที่ผิวหนัง
 • ปวดข้อ รวมถึงอาจมีอาการบวมและตึง
 • ช่องคลอดแห้ง
 • ไอแห้งเรื้อรัง
 • ความเหนื่อยล้าเป็นระยะเวลานาน
 • ต่อมน้ำลายบวมโดยเฉพาะบริเวณหลังขากรรไกรและด้านหน้าใบหู


สาเหตุ

กลุ่มอาการโจเกรน เป็นโรคภูมิต้านทานผิดปกติชนิดหนึ่ง โดยเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายจะถูกระบบภูมิคุ้มกันทำร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ จากการที่ต่อมผลิตน้ำตาและน้ำลายมักเป็นเป้าหมายแรกของระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอาจได้รับความเสียหายได้เช่นกันเช่น ข้อต่อผิวหนัง ไทรอยด์ ไต ตับ ปอด และเส้นประสาท

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการโจเกรนอาจรวมถึง

 • อายุ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงที่ในการเกิดกลุ่มอาการโจเกรน
 • เพศ กลุ่มอาการโจเกรนมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 • โรครูมาติก ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการโจเกรนมักจะเกี่ยวข้องกับโรครูมาติก หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อ


   ภาวะแทรกซ้อน

   ผลกระทบต่อตาและปากอาตส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆดังต่อไปนี้

   • ปัญหาการมองเห็น
    กลุ่มอาการโจเกรนทำให้เกิดอาการตาแห้งซึ่งอาจนำไปสู่อาการไวต่อแสง ตาพร่ามัว และกระจกตาเสียหายได้
   • การติดเชื้อราในช่องปาก
    เชื้อราในช่องปากมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในผู้ที่มีกลุ่มอาการโจเกรน
   • ฟันผุ
    ปริมาณที่ลดลงของน้ำลาย ทำให้เกิดความแห้งในช่องปาก ซึ่งก่อให้เกิดการลดประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจทำให้มีโอกาสเกิดฟันผุสูงขึ้น

   แม้มีโอกาสน้อย แต่กลุ่มอาการโจเกรนอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ กับอวัยวะดังต่อไปนี้

   • ต่อมน้ำเหลือง
    กลุ่มอาการโจเกรนอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้
   • ปอด ไต หรือตับ
    การอักเสบอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของปอด ไต และ อาจก่อให้เกิดอาการตับอักเสบหรือตับแข็งได้
   • เส้นประสาท
    ผู้ที่มีกลุ่มอาการโจเกรนอาจมีอาการชา รู้สึกซ่า และแสบร้อนในมือและเท้า


   การวินิจฉัย

   เนื่องจากอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการโจเกรน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล จึงอาจก่อให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยได้ ทั้งนี้สัญญาณและอาการของกลุ่มอาการโจเกรน อาจเป็นผลข้างเคียงของยาหลายชนิดได้เช่นกัน

   เพื่อวินิจฉักลุ่มอาการโจเกรนอย่างแม่นยำและถูกต้อง แพทย์อาจทำการทดสอบดังต่อไปนี้

   • การตรวจเลือด
    แพทย์อาจทำการตรวจเลือดเพื่อสืบหา
    • ต้นเหตุของการอักเสบ
    • ระดับของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ
    • การปรากฏตัวของแอนติบอดีที่มักพบในกลุ่มอาการโจเกรน
    • สัญญาณของปัญหาตับและไต
   •  ตรวจสายตา
     แพทย์อาจทำการทดสอบเพื่อวัดความแห้งของดวงตาและความเสียหายของกระจกตา
   • การทดสอบภาพถ่ายทางการแพทย์
    แพทย์อาจใช้การทดสอบภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบการทำงานของต่อมน้ำลาย
   • การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ต่อมน้ำลาย (sialogram)
    การทดสอบเพื่อแสดงปริมาณน้ำลายที่ไหลเข้าสู่ช่องปาก
   • การตรวจสแกนด้วยสารกัมมันตรังสี (scintigraphy)
    การทดสอบเพื่อแสดงความเร็วของยานิวเคลียร์ที่ฉีดเข้าต่อมน้ำลาย
   • การตรวจชิ้นเนื้อ
    การตรวจชิ้นเนื้อริมฝีปากเพื่อแสดงการปรากฏตัวของกลุ่มเซลล์ที่เกิดการอักเสบ


   การรักษาอาการโจเกรน

   การรักษากลุ่มอาการโจเกรน แตกต่างกันตามส่วนของร่างกายที่ได้รับผลกระทบ อาการบางอย่างของกลุ่มอาการโจเกรน อาจบรรเทาได้ด้วยการใช้ยาหยอดตาหรือจิบน้ำบ่อย ๆ อย่างไรก็ตามคนไข้บางรายอาจต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ เช่น การใช้ยา การผ่าตัด และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมไปถึงการรักษาที่บ้าน

   • การใช้ยา
    แพทย์อาจจ่ายยาบางประเภทเพื่อ
    • เพิ่มการผลิตน้ำลาย
    • ลดการอักเสบของตา
    • เบาเทาภาวะแทรกซ้อน
    • รักษาอาการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
   • การผ่าตัด
    เพื่อบรรเทาอาการตาแห้ง แพทย์อาจแนะนำขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อปิดท่อน้ำตาซึ่งระบายน้ำตาออกจากดวงตา


   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษา

   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาตัวที่บ้านอาจมีประสิทธิภาพและช่วยบรรเทาอาการของกลุ่มโจเกรนได้

   • เพื่อบรรเทาอาการตาแห้ง
    • ใช้น้ำหล่อลื่นดวงตาหรือน้ำตาเทียม
    • เพิ่มความชื้นในที่พักอาศัย
   • เพื่อบรรเทาอาการปากแห้ง
    • เลิกสูบบุหรี่.
    • ดื่มและทานของเหลวมากขึ้น เช่น น้ำเปล่า และน้ำซุป
    • หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่เป็นกรด เช่น โคลา และเครื่องดื่มบำรุงกำลังบางชนิด
    • การกระตุ้นให้น้ำลายไหล เช่น เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือลูกอมที่ไม่มีน้ำตาล
    • ลองใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำลาย
    • ใช้น้ำเกลือพ่นจมูก
    • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนเมื่ออาบน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาผิวแห้ง
    • ใช้ผ้าขนหนูซับผิวแทนการถู
    • ทาครีมบำรุงผิวให้ทั่วทั้งผิวหน้า ลำตัว และช่องคลอด
    • ใช้ถุงมือยางเมื่อทำความสะอาดบ้าน หรือล้างจาน
    • ส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดย การแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ ตรวจฟันทุก 6 เดือน และใช้ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์

   เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

   ก่อนการพบแพทย์คนไข้อาจเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

   • อาการโดยละเอียด
   • ปัญหาทางการแพทย์ในปัจจุบันและในอดีตทั้งของตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัว
   • รายละเอียดยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค
   • คำถามที่อยากถามคุณหมอ
   • คำถามเกี่ยวกับกลุ่มอาการโจเกรน ที่อาจรวมถึง
    • สาเหตุของอาการ
    • การทดสอบที่อาจจะเกิดขึ้น
    • การรักษาที่แนะนำ
    • ระยะเวลาที่อาการจะดีขึ้น
    • ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว
    • สภาวะสุขภาพอื่น ๆ

   ระหว่างการตรวจวินิจฉัยแพทย์อาจถามคำถามดังต่อไปนี้

   • อาการแย่ลงตลอดทั้งวันหรือเฉพาะเมื่อออกกลางแจ้ง
   • ภาวะเรื้อรังของคนไข้ เช่น โรคข้ออักเสบหรือความดันโลหิตสูง
   • ยาที่ใช้
   • ประวัติของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ลูปัส หรือโรคที่เกี่ยวข้อง

   เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2020

   แชร์

   แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

  • Link to doctor
   พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

   พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

   • ประสาทวิทยา
   • ประสาทวิทยา
  • Link to doctor
   นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

   นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

   • ประสาทวิทยา
   • ประสาทวิทยา
   โรคระบบประสาท, Interventional Neuroradiology, โรคหลอดเลือดสมอง
  • Link to doctor
   นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

   นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

   • ประสาทวิทยา
   • ประสาทวิทยา