Medaprk Health Wellness.jpg

เทคโนโลยี ยกระดับการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

ปัจจุบันโรงพยาบาลในประเทศไทยได้รับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) กว่า 66 แห่ง ความยากในยุค

แชร์

ปัจจุบันโรงพยาบาลในประเทศไทยได้รับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) กว่า 66 แห่ง ความยากในยุค ที่บริการสาธารณสุขเป็นที่ต้องการและมีความสำคัญ จึงกลายเป็นความท้าทายของแต่ละ รพ. ที่ต้องรักษามาตรฐานให้คงที่หรือดียิ่งขึ้นเผยแพร่เมื่อ: 09 พ.ย. 2020

แชร์

บทความสุขภาพ

คำแนะนำ เพิ่มโอกาสทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ให้สำเร็จ

แพทย์แนะนำให้ผู้ที่ทำเด็กหลอดแก้วเตรียมความพร้อมด้านร่างกายล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการทำเด็กหลอดแก้วสำหรับว่าที่คุณแม่ และการผลิตสเปิร์มที่แข็งแรง มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการผสมกับไข่สำหรับว่าที่คุณพ่อ

Goto page arrow icon

กิจกรรมบำบัด และบทบาทหน้าที่ของนักบำบัด

กิจกรรมบำบัด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส การรู้คิด และจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดูแลและพึ่งพาตนเองได้

Goto page arrow icon

ปวดท้องข้างซ้าย สัญญาณเตือนโรคอะไรได้บ้าง?

ปวดท้องข้างซ้าย หนึ่งในอาการที่มีการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตอันดับต้น ๆ แสดงให้เห็นว่าเป็นอาการพบได้บ่อย บางสาเหตุก็อาจมาจากการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป บางสาเหตุก็อาจมาจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกายที่รุนแรงกว่านั้น

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด