La Package ต้อกระจก 2

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

เพิ่มความแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

แชร์

การผ่าตัดต้อกระจกระบบ Advanced Cataract System ที่พร้อมด้วย Digital Marking System และ Wavefront Technology เพื่อเพิ่มความแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก (สำหรับตา 1 ข้าง)

 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิด    ราคา  69,300  บาท
  Monofocal (Phaco with IOL Monofocal)
 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิด    ราคา  93,500  บาท
  Monofocal Toric (Phaco with IOL Monofocal Toric)
 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิด    ราคา  110,000  บาท
  Multifocal (Phaco with IOL Multifocal)
 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิด    ราคา  136,500  บาท
  Multifocal Toric (Phaco with IOL Multifocal Toric)เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการผ่าตัด ค่าทีมพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าเลนส์ที่ใส่ให้แก่ผู้ป่วย ตามประเภทของแพ็กเกจที่แพทย์แนะนำและเหมาะสำหรับผู้ป่วย
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการให้คำปรึกษา ค่าตรวจประเมินก่อนการทำหัตถการ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ค่าการตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ ค่าการดูแลรักษาเพิ่มเติมในกรณีทีตรวจพบความผิดปกติอื่นและค่าใช้จ่ายในการตร วจติดตามอาการหลังการผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 • แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
 • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและซาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
คลินิกจักษุ
ชั้น 12A  เคาน์เตอร์ B
โทร. 02-090-3123


La Package ต้อกระจก 2 01

เผยแพร่เมื่อ: 29 มิ.ย. 2021

แชร์