Banner Website 03.jpg

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด Low-Dose CT Lung Cancer (LDCLC)

แชร์

แพ็กเกจคัดกรองโรคมะเร็งปอด Low-Dose CT Lung Cancer (LDCLC)  ราคา 6,900 บาท

 • ตรวจได้เร็ว โดยไม่ต้องฉีดสารทึบแสง ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อไต
 • ปลอดภัยเพราะปริมาณรังสีน้อย
 • แม่นยำกว่าภาพรังสีเอกซเรยทำให้พบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


ใครบ้างที่สมควรได้รับการตรวจ ?

 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่จัด
 • ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่แล้วแต่ยังหยุดไม่ถึง 15 ปี
 • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ หรือรับควันบุหรี่ (ควันบุหรี่มือสอง)
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงทำงานใกล้ชิดสารเคมี หรือสารกัมมันตรังสี
 • ผู้ที่สัมผัสฝุ่นควัน หรือมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานาน
 • ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งปอด
เงื่อนไขการใช้บริการ:
 • ราคาดังกล่าวใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์กรณีที่ต้องตรวจรักษาเพิ่มเติม เช่น การส่องกล้องหรือตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ และรายการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจในโปรแกรม
 • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ศูนย์โรคปอด โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

หรือ https://www.medparkhospital.com/contact 

เผยแพร่เมื่อ: 12 ต.ค. 2020

แชร์