ipd room

ห้องพักผู้ป่วยใน

ทางโรงพยาบาลมีบริการห้องพักประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดโดยโรงพยาบาลได้มีตัวเลือก ห้องแบ่งประเภทตามฟังก์ชั่นการใช้งานและรูปแบบของห้อง

Magnificent View

ห้องพักผู้ป่วยสามารถเห็นวิวทะเลสาบและสวนป่าเบญจกิติ มีห้องน้ำ 2 ห้อง ห้องนอนส่วนตัวสำหรับญาติ ห้องรับแขก Corner View พร้อมโชนรับประทานอาหาร และอาหาร 3 มื้อ (สำหรับคนไข้และญาติ)

พื้นที่ห้อง

108 Sq.M.

สิ่งอำนวยความสะดวก
โซฟาสำหรับญาติ
Wi-Fi
อุปกรณ์ในห้องน้ำ
อาหาร 2 ชุด 3 มื้อ (สำหรับคนไข้และ ญาติ)
ตู้เซฟ
เตียงผู้ป่วย
ตู้เย็น
ทีวี
Nespresso ZENIUS professional coffee machine
ห้องสำหรับญาติ Corner View
ไมโครเวฟ
ค่าใช้จ่ายต่อวัน

ค่าห้อง

฿59,000

ค่าอาหาร

฿3,000

ค่าบริการพยาบาล

฿8,000

ค่าบริการโรงพยาบาล

฿5,000

รวม

฿75,000