ipd room

ห้องพักผู้ป่วยใน

ทางโรงพยาบาลมีบริการห้องพักประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดโดยโรงพยาบาลได้มีตัวเลือก ห้องแบ่งประเภทตามฟังก์ชั่นการใช้งานและรูปแบบของห้อง

Royal Lake Suite

ห้องพักผู้ป่วยสามารถเห็นวิวทะเลสาบและสวนป่าเบญจกิติ มีห้องน้ำ 3 ห้อง แยกระหว่างห้องน้ำผู้ป่วย ญาติ และสำหรับรับแขก มีห้องนอนส่วนตัวสำหรับญาติ (เชื่อมกับห้องพักผู้ป่วย) มีพยาบาลส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่ห้อง

167 Sq.M.

สิ่งอำนวยความสะดวก
โซฟาสำหรับญาติ
Wi-Fi
อุปกรณ์ในห้องน้ำ
อาหาร 2 ชุด 3 มื้อ (สำหรับคนไข้และ ญาติ)
ตู้เซฟ
เตียงผู้ป่วย
พยาบาลส่วนตัว 24 ชม.
ตู้เย็น
ทีวี
Nespresso ZENIUS professional coffee machine
ห้องสำหรับญาติ Corner View
ไมโครเวฟ
ค่าใช้จ่ายต่อวัน

ค่าห้อง

฿79,000

ค่าอาหาร

฿3,000

ค่าบริการพยาบาล

฿12,000

ค่าบริการโรงพยาบาล

฿8,000

รวม

฿102,000