คลินิกภูมิแพ้

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3129

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติ มีปัจจัยก่อโรคที่สำคัญ คือ พันธุกรรม สภาพแวดล้อม โภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ภูมิแพ้ไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ โดยร่างกายจะแสดงอาการของภูมิแพ้แตกต่างกันออกไปตามระบบร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจติดขัด คันตา ตาบวม ลมพิษ ผื่นแพ้ผิวหนัง อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น ผู้ป่วยอาจมีอาการภูมิแพ้เพียง 1 อาการ 1 ระบบร่างกาย หรือมีอาการภูมิแพ้ร่วมกันหลายอาการและหลายระบบก็ได้เช่นกัน สำหรับผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นช็อก หมดสติ หรือเสียชีวิตได้

ปัจจุบัน ประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคภูมิแพ้สูงขึ้น จากสถิติพบว่า ประชากรไทย 100 คน จะพบผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อาหารในผู้ใหญ่ 4 - 5 คน และเด็ก 8 คน นอกจากนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ยังพบผู้ป่วยด้วยโรคหืดเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ส่วนใหญ่เป็นเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และผู้ป่วยโรคหืดกว่า 80% มีอาการภูมิแพ้จมูกอักเสบร่วมด้วย ซึ่งสาเหตุของโรคเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก อย่าง มลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศ 

จากอุบัติการณ์โรคภูมิแพ้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า การรักษาโรคอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มมีอาการมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี การรักษาที่ถูกต้องทันท่วงทีจะช่วยป้องกันการพัฒนาไปสู่อาการ ลูกโซ่ภูมิแพ้ หรือการมีอาการแพ้มากกว่า 1 อาการ หรือ 1 ระบบ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การรักษาโรคภูมิแพ้ทำได้ยากขึ้น ดังนั้นหากพบว่าตนเองหรือครอบครัวป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ ควรรีบเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ที่มีประสบการณ์สูง สามารถหาสาเหตุ วินิจฉัยโรค และรักษาโรคภูมิแพ้จากต้นเหตุได้ตรงจุด 

คลินิกภูมิแพ้ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกัน โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ที่มีประสบการณ์การค้นหาสาเหตุของอาการภูมิแพ้จากปัจจัยต่าง ๆ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ด้วยแนวทางที่ดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคภูมิแพ้และโรคระบบภูมิคุ้มกันทุกชนิด ทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างอาจารย์แพทย์และทีมสหวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชำนาญสูงในการค้นหาสาเหตุของอาการเพื่อให้มั่นใจว่าค้นพบต้นเหตุของภาวะภูมิแพ้อย่างแท้จริง และนำไปใช้ในการวางแผนรักษาให้เหมาะสมตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่แตกต่างกันไปของผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุด 

นอกจากนี้ แพทย์ภูมิแพ้ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นตัวโรคซึ่งอาจพัฒนาสู่อาการในระบบอื่น ๆ ให้ความสำคัญในการเลือกแนวทางการรักษาภูมิแพ้ที่ดีต่อผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ การใช้ยาลดอาการเป็นส่วนน้อย แต่ให้ความสำคัญเรื่องการปรับสภาพแวดล้อม โภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการรักษาโรคภูมิแพ้ให้หายโดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้ยาไปตลอด ลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำในอนาคต

ทำไมต้อง คลินิกภูมิแพ้ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทุกชนิด ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ มีการทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคมีความถูกต้องแม่นยำ 
 • ให้คำปรึกษาและซักประวัติครอบครัวอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับภาวะแพ้ของผู้ป่วย ใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเป็นเบาะแสสำคัญของอาการแพ้ เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและวางแผนรักษาในระยะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากโรคภูมิแพ้เกิดได้จากหลายปัจจัย และเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้น แพทย์จึงเน้นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุเป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิแพ้เรื้อรัง และผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • มีการใช้เทคนิคการตรวจวินิจฉัยใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย ให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี และช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาระยะยาวได้ถึง 5 ปี เช่น การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ด้วยวิธีหยดน้ำยาลงบนผิวหนังแล้วสะกิด (ซึ่งไม่น่ากลัวและไม่เจ็บเหมือนการฉีด) การเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียด เป็นต้น
 • มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 มีความปลอดภัยสูง เป็น Fully Automated Lab System ที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานผลรวดเร็ว แม่นยำ ลดระยะเวลาการรอผลได้ดี ช่วยให้แพทย์ทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยในเชิงลึก และวินิจฉัยถึงสาเหตุของภาวะความผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • แพทย์ภูมิแพ้ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เลือกใช้แนวทางการรักษาและฟื้นฟูร่างกายจากภายใน ค้นหาสาเหตุลึกถึงรากของปัญหาแล้วแก้ไขให้ตรงจุด โดยพึ่งพาการใช้ยาลดอาการให้น้อยที่สุด เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีพันธุกรรม ไลฟ์สไตล์ และพื้นฐานการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน และปัจจัยของการเกิดภูมิแพ้ แม้ว่ายารักษาภูมิแพ้ในปัจจุบัน ทั้งแบบรับประทานและยาพ่นจมูกจะได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ติดต่อกันได้อย่างปลอดภัยแม้แต่ในเด็ก ๆ แต่แพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คจะให้ความสำคัญเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อลดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ให้น้อยลง ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ต้องพึ่งยาอย่างต่อเนื่อง และมีชีวิตที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันการแพ้ต่าง ๆ จะเริ่มฉีดให้ในเด็กโต วัยรุ่น และผู้ใหญ่ แต่แพทย์จะแนะนำให้ฉีดเฉพาะในผู้ป่วยรายที่มีความจำเป็นเท่านั้น

โรคและภาวะผิดปกติ

 • โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เช่น ไอเรื้อรัง จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เป็นต้น
 • โรคภูมิแพ้ผิวหนัง เช่น ผื่นคัน ลมพิษ ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ สะเก็ดเงิน เป็นต้น
 • โรคภูมิแพ้ตา เช่น คันตา ตาบวม ยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ ผิวหนังเปลือกตาอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นต้น
 • โรคภูมิแพ้หลายระบบร่วมกัน หรือ ภาวะแพ้รุนแรง
 • โรคหอบหืด
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
 • เป็นหวัดเรื้อรัง
 • แพ้อาหารและยา เช่น แพ้ยา แพ้อาหาร แพ้ไข่ แพ้นมวัว แพ้กลูเตน แพ้ถั่วลิสง แพ้ถั่วปากอ้า แพ้ถั่วเหลือง แพ้อาหารทะเล แพ้แป้งสาลี เป็นต้น
 • แพ้เครื่องสำอาง
 • ภูมิแพ้อากาศ
 • แพ้สารเคมี
 • แพ้ลาเท็กซ์
 • แพ้แมลง แพ้มด

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับอาการแพ้ต่าง ๆ และการรับประทานอาหาร
 • ให้คำแนะนำเทคนิคการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด
 • ตรวจสมรรถภาพปอด 
 • ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีสะกิด
 • ทดสอบภูมิแพ้อาหารด้วยการเจาะเลือดตรวจ Specific IgE
 • ทดสอบภูมิแพ้ด้วยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สำหรับการทดสอบการแพ้ยา
 • การรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้ เช่น วัคซีนป้องกันการแพ้ขนแมว วัคซีนป้องกันการแพ้ไรฝุ่น

ความชำนาญพิเศษ

 • การรักษาโรคภูมิแพ้และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันจากต้นเหตุ เนื่องจากโรคภูมิแพ้และโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันหลายชนิดเกิดจากปัจจัยหลายชนิด การรักษาที่ต้นเหตุจะสามารถแก้ไขอาการป่วยได้ตรงจุด ช่วยให้คนไข้ป่วยน้อยลง มีสุขภาพดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้ยาลดอาการในระยะยาว

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  รศ.นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (ทางคลินิก)
  อายุรกรรมทั่วไป, โรคภูมิแพ้, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • Link to doctor
  พญ. วิลาวัณย์ เวทไว

  พญ. วิลาวัณย์ เวทไว

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (ทางคลินิก)
  โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, โรคภูมิแพ้ในเด็กและผู้ใหญ่, แพ้อาหาร, ผิวหนังอักเสบผื่นคัน