ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3087

8:00 am.- 8:00 pm.

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู มักถูกเรียกทั่วไปว่า “กายภาพบำบัด”  แต่ที่จริงแล้ว งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีขอบเขตครอบคลุมมากกว่านั้น ตั้งแต่การตรวจประเมิน การวางแผนการรักษา การฟื้นฟูในหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกการเคลื่อนไหว ฝึกกลืน ฝึกพูด การฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ หรือการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด หลังจากการผ่าตัด การบาดเจ็บร้ายแรง อุบัติเหตุ หรือเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากการหกล้มในผู้สูงอายุ  ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้วินิจฉัยและควบคุมการรรักษา  มีทีมนักบำบัดที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ คอยช่วยเหลือ  และทีมสหสาขาวิชา เช่น นักกิจกรรมบำบัด โภชนากร นักกำหนดอาหาร นักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น ที่พร้อมสนับสนุนเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างสมบูรณ์และดูแลในทุกมิติของการใช้ชีวิต

เป้าหมายหลักของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการที่สูญเสียไปจากการป่วย หรือความเสื่อมตามวัย การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาวะ และการพัฒนาศักยภาพทางการสูงสุดเพื่อการกีฬา

 

ครบครัน ทันสมัย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการจัดการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop service) เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย อาทิ การเลือกพื้นที่บนชั้นเดียวกันกับคลินิกโรคกระดูกและข้อ และคลินิกประสาทวิทยา ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูทางร่างกาย เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน ผู้ป่วยที่ผ่ากระดูก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังออกแบบศูนย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เช่นการวางตำแหน่งห้องตรวจและห้องกิจกรรมบำบัดให้อยู่ใกล้กัน เพื่อให้แพทย์สามารถแวะไปดูผู้ป่วยได้ตลอดเวลาในระหว่างการบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีบ่อธาราบำบัด 2 บ่อ และยังเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดแห่งแรกของประเทศไทยที่มีสวนสุขภาพ (Rehabilitation Garden) ที่มีการจัดพื้นที่และพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่าง ให้ผู้ป่วยได้ฝึกเดิน ฝึกประสาทสัมผัส และการทรงตัว ในบรรยากาศที่ร่มรื่นกลางแจ้ง จากการวางตัวตึกให้รับแสงเหนือ-ใต้ ไม่ร้อนจนเกินไป

 

ฟื้นฟูศักยภาพร่างกายเต็มรูปแบบ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการครอบคลุมหลายด้านได้แก่

 • Prehabilitation การช่วยให้ผู้ป่วยเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น การฝึกหายใจเพื่อลดความเจ็บปวดและช่วยให้ปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การฝึกเดินด้วยวอล์คเกอร์ เป็นต้น
 • Rehabilitation การฟื้นฟูหลังผ่าตัด (Rehabilitation) การบาดเจ็บ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางและนักบำบัดร่วมกันประเมินและวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยให้เหมาะกับสภาพของแต่ละคน
 • Wellness การส่งเสริมสุขภาวะหรือการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย เพื่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เช่น การป้องกันการหกล้ม การฝึกการทรงตัว การเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ

 

การบำบัดโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal Therapy Service)

นิ้วล็อก ออฟฟิศซินโดรม เอ็นฉีก ไหล่ติด หรือโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก ที่พบกันมากขึ้นในปัจจุบันจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ที่ผู้คนมักอยู่ในอากัปกิริยา หรือมีพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆ จนทำให้กล้ามเนื้ออักเสบหรือมีความผิดปกติ  อาการเหล่านี้ส่วนหนึ่งสามารถบำบัดรักษาได้ด้วยศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ไม่ต้องผ่าตัด 

 

นิ้วล็อก รักษาหายขาดได้ใน 5 นาที

นวัตกรรมการใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อตรวจดูบริเวณที่นิ้วล็อค ก่อนใช้เข็มสอดเข้าไปตัดปลอกเส้นเอ็นที่บวมหนารัดเส้นเอ็นซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดและเคลื่อนไหวนิ้วไม่ได้ตามปกติ  การรักษาด้วยนวัตกรรมนี้ใช้เวลาเพียง 5 นาที และทำได้ในห้องตรวจโรค ไม่ต้องผ่าตัดเปิดแผลใหญ่แบบเดิม ผู้ป่วยไม่ต้องหยุดยาละลายลิ่มเลือดจึงมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ไม่ต้องตัดไหม  นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังการรักษา รวมทั้งยังมีราคาถูกกว่าการผ่าตัดเปิดตามปกติประมาณ 30% 

นวัตกรรมการรักษาเดียวกันนี้ ยังสามารถใช้ในการบำบัดโรคมือชา หรือการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome) และโรคปลอกเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ (De quervain’s Tenosynovitis) ได้ด้วย

 

การบำบัดความเจ็บปวดจากโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก (MSK Pain)

ความปวดจากการทำพฤติกรรมซ้ำๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเล่นเกมต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ปวดกล้ามเนื้อไหล่ สะบัก คอ และหลัง ฯลฯ สามารถรักษาได้ด้วยการออกกำลังกายโดยตัวผู้ป่วยเอง (Active Rehabilitation) โดยแพทย์จะประเมินและวางแผนการรักษา และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์จะคอยช่วยเหลือให้ผู้ป่วยออกกำลังได้เอง และสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านในระยะยาว

ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่จะช่วยบำบัดความเจ็บปวดจากกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser) ที่ช่วยซ่อมแซมและลดการอักเสบของเนื้อเยื่อเพื่อลดอาการปวดได้อย่างรวดเร็ว  เครื่อง Shockwave ที่จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่ปวดเกิดการบาดเจ็บใหม่และกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อและหลังสารลดความปวดซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงการบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด (Manual Therapy) เช่น การดัดไหล่ เป็นต้น

 

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบประสาท

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน การบาดเจ็บทางสมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง สามารถเข้ารับการฟื้นฟูระบบเคลื่อนไหว การกลืน การพูด ด้วยทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความเข้าใจข้อจำกัดและสมรรถภาพของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างถ่องแท้ โดยอาศัยนวัตกรรมเครื่องมือ ต่างๆ  และธาราบำบัด ซึ่งจะช่วยพยุงตัวผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด

ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ จะได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และวางแผนการเตรียมตัวก่อนเข้าผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกการหายใจ การเดิน การเคลื่อนไหวจนคุ้นเคย เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วจะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยลุกออกจากเตียง สามารถพึ่งพาตนเองได้เร็วที่สุด  การเริ่มฝึกก่อนผ่าตัดจะได้ผลดีกว่าเริ่มฝึกหลังผ่าตัดเนื่องจากผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บ หรือมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถฝึกได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ดูแลสุขภาวะผู้สูงวัยเพื่อการใช้ชีวิตอย่างอิสระ

ผู้สูงวัยจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้ จะต้องพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีทีมแพทย์และนักบำบัดที่มีประสบการณ์ที่พร้อมจะช่วยผู้สูงวัยสร้างสุขภาวะ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรง สามารถทรงตัวและรักษาสมดุลได้ดีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม สามารถลุก นั่ง ก้มเก็บของ เข้าห้องน้ำได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องออกกำลังแบบ pneumatic หรือเวทเทรนนิ่งสำหรับผู้สูงวัยที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ลดแรงกระแทกในการออกกำลัง  การดูแลภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงวัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกหัก ร้าว ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเสียชีวิต หรือสูญเสียคุณภาพชีวิต

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์คมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่สูญเสียไป และพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของตนให้ได้เต็มที่ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้

 

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจวิเคราะห์กำลังกล้ามเนื้อ/การนำกระแสประสาทด้วยเครื่อง Electro myelogram และ Nerve conduction velocity (EMG, NCV, SEP, VEP)
 • การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด
 • การทดสอบสมรรถภาพปอดและทางเดินหายใจตามคำสั่งแพทย์
 • การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด

 

การรักษา

 • การฝังเข็มทางการแพทย์ dry needling
 • การรักษาแบบประคับประคองด้วยเทคนิคเฉพาะและเครื่องมือเพื่อการรักษา
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวด เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า หัวไหล่ ฯลฯเป็นต้น
 • การรักษาและฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักและข้อติด
 • การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เนื้องอกสมอง การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง สมองพิการแต่กำเนิด เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการทรงตัวและการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กัน
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดช่องท้อง และ/หรือช่องอก
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในผู้ป่วยก่อนคลอด และหลังคลอด
 • เพิ่มประสิทธิภาพ/ฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ อาทิผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูหลังการผ่าตัดต่าง ๆ หลังการผ่าตัดกล้ามเนื้อหัวใจ (Physical fitness) และอื่น ๆ
 • การประเมินสภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายตามความเหมาะสม
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และการเรียนรู้
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องมือ
 • การออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ตามที่แพทย์สั่ง
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • การรักษาและพัฒนาระบบการผสมผสานการรับความรู้สึก
 • การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการศึกษาของเด็ก

 

หัตถการ

 • เครื่องผลิตแสงเลเซอร์ความถี่สูงเพื่อการรักษา
 • เครื่องผลิตคลื่นกระแทกเพื่อการรักษา
 • ห้องรักษาที่เป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยในบนห้องพัก
 • พื้นที่ออกกำลังกายที่มีเครื่องออกกำลังกายและเครื่องฝึกการทำกิจกรรมที่เหมาะกับผู้ป่วยครบถ้วน
 • ห้องธาราบำบัด ที่มีสระน้ำปรับอุณหภูมิได้ 2 สระตามมาตรฐาน
 • เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา
 • เครื่องผลิตความร้อนจากคลื่นวิทยุเพื่อการรักษา
 • เครื่องดึงกระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้า
 • เครื่องกระตุ้นกระไฟฟ้า ประกอบด้วยกระแสไฟฟ้าหลายชนิด
 • เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด
 • เครื่องผลิตแสงเลเซอร์เพื่อการรักษา
 • เตียงหมุนให้ตั้งตรง
 • เครื่องออกกำลังกายที่มีลู่วิ่ง
 • จักรยานปั่นมือ และ/หรือปั่นเท้า
 • ห้องฝึกกิจกรรมบำบัดและอุปกรณ์ทางกิจกรรมบำบัด
 • เครื่องฝึกกระตุ้นการกลืน VitalStimPlus Electrotherapy System
 • ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
 • อุปกรณ์ตรวจประเมินความสามารถในการทรงตัว Balance system
 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจสมรรถภาพสูง
 • เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

ความชำนาญพิเศษ

 • Rehabilitation medicine
 • Physical Therapy
 • Occupational Therapy

 

แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ผศ.นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม

  ผศ.นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  นพ. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์

  นพ. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ผศ.พญ. สุมาลี ซื่อธนาพรกุล

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล

  พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ