ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3087

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นศูนย์ที่มีการทำงานแบบสหสาขาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทำการตรวจประเมิน วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การฟื้นฟูในหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกการเคลื่อนไหว ฝึกกลืน ฝึกพูด การฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ หรือการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ด้วยการทำงานร่วมกันของทีมนักบำบัดผู้ชำนาญการเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด โภชนากร นักกำหนดอาหาร นักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น ที่พร้อมสนับสนุนเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างสมบูรณ์และดูแลในทุกมิติของการใช้ชีวิต
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการครอบคลุมหลายด้านได้แก่

 • Prehabilitation การช่วยให้ผู้ป่วยเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การฝึกหายใจเพื่อลดความเจ็บปวดและช่วยให้ปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การฝึกเตรียมกล้ามเนื้อที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด เป็นต้น
 • Rehabilitation การฟื้นฟูหลังการเกิดโรคต่าง ๆ หลังการผ่าตัด หรือบาดเจ็บ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางและนักบำบัดร่วมกันประเมินและวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยให้เหมาะกับสภาพของแต่ละคน
 • Wellness การส่งเสริมสุขภาวะหรือการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย เพื่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ เช่น การป้องกันการหกล้ม การฝึกการทรงตัว การเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ

เป้าหมายหลักของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพที่สูญเสียไปจากการป่วย การบาดเจ็บหรือความเสื่อมตามวัย การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาวะ และการพัฒนาศักยภาพทางการสูงสุดเพื่อการกีฬา

ทำไมต้อง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • มีเทคโนโลยี เครื่องมือ และเครื่องออกกำลังกาย ที่พร้อมช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น
  • เครื่องผลิตแสงเลเซอร์ความถี่สูงเพื่อการรักษา
  • เครื่องผลิตคลื่นกระแทกเพื่อการรักษา
  • เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อการรักษา
  • เครื่องผลิตความร้อนจากคลื่นวิทยุเพื่อการรักษา
  • เครื่องผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการรักษา
  • เครื่องดึงกระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้า
  • เครื่องกระตุ้นกระไฟฟ้า ประกอบด้วยกระแสไฟฟ้าหลายชนิด
  • เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด
  • เครื่องออกกำลังกายที่มีลู่วิ่ง จักรยานปั่นมือ และ/หรือปั่นเท้า
  • เครื่องฝึกกระตุ้นการกลืน VitalStimPlus Electrotherapy System
  • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจสมรรถภาพสูง
 • จัดพื้นที่บริการพร้อมแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว มีพื้นที่อยู่บนชั้นเดียวกันกับคลินิกโรคกระดูกและข้อ และคลิกนิกประสาทวิทยา ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูทางร่างกาย เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน ผู้ป่วยที่ผ่ากระดูก เป็นต้น
 • ออกแบบศูนย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เช่น การวางตำแหน่งห้องตรวจ ห้องกายภาพบำบัดและห้องกิจกรรมบำบัดให้อยู่ใกล้กัน เพื่อการประสานงานที่ดีของทีมและแพทย์สามารถไปดูผู้ป่วยได้ในระหว่างการบำบัด นอกจากนี้ ห้องสำหรับให้การรักษายังถูกแบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยในบนห้องพักด้วย
 • มีห้องธาราบำบัด ที่มีสระน้ำปรับอุณหภูมิได้ 2 สระตามมาตรฐานสากล มีนักกายภาพบำบัดให้การบำบัดอยู่ข้าง ๆ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดที่มีสวนกายภาพลอยฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย (Rehabilitation Garden) มีการออกแบบจัดการพื้นที่และพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่าง ให้ผู้ป่วยได้ฝึกเดิน ฝึกประสาทสัมผัส และการทรงตัว ในบรรยากาศที่ร่มรื่นกลางแจ้ง จากการวางแผนผังอาคารที่ดีให้ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะเราเชื่อว่าธรรมชาติมีส่วนสำคัญในการรักษาเช่นกัน

โรคและภาวะผิดปกติ

 • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก
  • ออฟฟิศซินโดรม
  • เอ็นฉีก
  • หัวไหล่ติด ข้อไหล่ติด
  • โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
  • ภาวะเอ็นอักเสบ
  • นิ้วล็อก
  • กระดูกหัก
  • ข้อติด
  • ปวดเข่า
  • ปวดหลัง
  • การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
  • โรคปลอกเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ
 • โรคระบบประสาท
  • อัมพฤกษ์
  • อัมพาต
  • พาร์กินสัน
  • ภาวะบาดเจ็บทางสมอง
  • ภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
  • สมองพิการ
  • ปัญหาด้านการทรงตัว
 • โรคหัวใจและปอด 
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ หรือการสวนขยายหลอดเลือด
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินหลอดเลือดหัวใจ
  • ผู้ป่วยโรคปอดชนิดต่าง ๆ

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าประสาทและกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Electromyography และ Nerve conduction study
 • การตรวจประเมินการกลืน
 • การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด
 • การตรวจประเมินความสามารถในการทรงตัว 
 • การทดสอบสมรรถภาพปอดและทางเดินหายใจตามคำสั่งแพทย์
 • การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด
 • การฝังเข็มทางการแพทย์
 • การรักษาภาวะเอ็นอักเสบ ข้อไหล่ติด ด้วยการฉีดยาโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำ
 • การรักษานิ้วล็อกด้วยนวัตกรรมการใช้เข็มผ่าตัดรักษาผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำ
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวด เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า หัวไหล่ เป็นต้น
 • การรักษาและฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักและข้อติด
 • การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เนื้องอกสมอง การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง สมองพิการแต่กำเนิด เป็นต้น
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการทรงตัวและการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กัน
 • การรักษาผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดช่องท้อง และ/หรือช่องอก
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในผู้ป่วยก่อนคลอด และหลังคลอด
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ/ฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ อาทิผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูหลังการผ่าตัด เช่นหลังการผ่าตัดหัวใจ และอื่น ๆ
 • การประเมินสภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายตามความเหมาะสม
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และการเรียนรู้
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องมือ
 • การออกแบบและจัดทำกายอุปกรณ์ แขนขาเทียม
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • การรักษาและพัฒนาระบบการผสมผสานการรับความรู้สึก
 • การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการศึกษาของเด็ก
 • การฝังเข็มแบบจีน
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
 • ธาราบำบัด

ความชำนาญพิเศษ

การรักษานิ้วล็อก และบำบัดโรคมือชา

การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำ เป็นการรักษาที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562  แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจะใช้เครื่องอัลตราซาวนด์เพื่อตรวจดูบริเวณที่นิ้วล็อค ก่อนใช้เข็มสอดเข้าไปตัดปลอกเส้นเอ็นที่บวมหนารัดเส้นเอ็นซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดและเคลื่อนไหวนิ้วไม่ได้ตามปกติ  การรักษานี้ใช้เวลาเพียง 5 นาที และทำได้ในห้องตรวจโรค ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดแผลใหญ่แบบเดิม ผู้ป่วยไม่ต้องหยุดยาละลายลิ่มเลือดจึงมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ไม่ต้องตัดไหม นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังการรักษา รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยากว่าการผ่าตัดเปิดตามปกติประมาณ 30% วิธีการรักษานี้ ยังสามารถใช้ในการบำบัดโรคมือชา หรือการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ และโรคปลอกเส้นเอ็นข้อมืออักเสบได้ด้วย

การฝังเข็มแบบจีน

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความพร้อมในการให้บริการฝังเข็มโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบการแพทย์ผสมผสาน ด้วยโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องในเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ได้แก่

 • โรคของสมองหรือเส้นประสาท เช่น อัมพฤกษ์ครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคปากเบี้ยว ปวดเส้นประสาทใบหน้า หมอนรองกระดูกคอหรือเอวทับเส้นประสาท การกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
 • โรคของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ เช่น ออฟฟิศซินโดรม กระดูกคอเสื่อม ไหล่ติด เอ็นข้อไหล่อักเสบ เอ็นข้อศอกอักเสบ โรคปลอกเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อสะโพกรวมถึงตำแหน่งสลักเพชร ข้อเข่าเสื่อมระยะไม่ผิดรูป เอ็นข้อเข่าอักเสบ ข้อเท้าแพลง รองช้ำของเท้า
 • กลุ่มอาการโรคจากนอนป่วยนาน เช่น ขาอ่อนแรง  นอนหลับยาก มึนงง ไม่อยากอาหาร ท้องผูก 
 • บาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการกีฬาที่ไม่รุนแรงถึงขั้นผ่าตัด 

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

เป็นกระบวนการฟื้นฟูแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายจนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในระดับที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจซ้ำ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นโรคอื่น ๆ เพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมดพาร์คมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่สูญเสียไป และพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของตนให้ได้เต็มที่ ให้การดูแลแบบองค์รวม เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล

  พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม

  ผศ.นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  นพ. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์

  นพ. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู