คลินิกจิตเวช

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3129

8:00 - 20:00 น.

คลินิกจิตเวช

ปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพจิต ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป จากการสำรวจของ กรมสุขภาพจิต ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีประวัติพบแพทย์ด้วยโรคซึมเศร้าสูงถึง 1.5 ล้านคน นอกจากนี้ องค์กรอนามัยโลก (WHO) ยังคาดการณ์ว่า โรคซึมเศร้า จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ในปี พ.ศ. 2572

โดยสิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ คนไทยจำนวนมากไม่ทราบหรือไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต ในขณะที่บางรายทราบดี แต่ไม่กล้าไปพบแพทย์ เนื่องจากเกรงว่าการเดินเข้าคลินิกจิตเวชจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต จากการสำรวจพบว่า คนไทยในปัจจุบันมีปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 10 - 15% แต่มีเพียง 1% เท่านั้นที่ยอมเข้าพบและขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการพบจิตแพทย์ไม่ได้น่ากลัว หรือเป็นเรื่องน่าอายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การเข้ารับการบำบัดสามารถช่วยให้ความทุกข์ใจหรือความผิดปกติเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที ช่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น

คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ คลายกังวล บำบัดรักษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของผู้ที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา รักษาด้วยการใช้ยา และการทำกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) โดยทีมจิตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการจิตแพทย์และผู้ป่วยในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์การให้คำปรึกษา พูดคุยด้วยความใส่ใจ ให้เวลาสำหรับการเข้ารับคำปรึกษาอย่างเต็มที่ รวมถึงรักษาด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการใช้ยา การทำจิตบำบัด การปรับพฤติกรรม และการทำกิจกรรมบำบัด 

เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิต เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความผิดปกติแต่กำเนิด ปัจจัยแวดล้อมรอบตัว การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง และฮอร์โมนในร่างกาย การถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เป็นแบบฉับพลันและแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ความเครียด ความเศร้า การสูญเสีย ตกใจ สับสน ท้อแท้ หวาดระแวง ฟุ้งซ่าน รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพต่าง ๆ เช่น ซึมเศร้า กระสับกระส่าย ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หลงผิด ก้าวร้าว เป็นต้น โดยการเข้าพบจิตแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจธรรมชาติของโรคอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้สามารถค้นหาต้นเหตุของภาวะความเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให้การบำบัดรักษาด้วยวิธีและขั้นตอนที่เหมาะสมกับโรคและผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

ทำไมต้องคลินิกจิตเวช ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค 

 • ให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตเวชมานานกว่า 30 ปี เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ มีความเข้าใจในธรรมชาติของโรค และความผิดปกติของโรคทางจิตเวชเป็นอย่างดี ยินดีให้คำแนะนำคนไข้ทุกเคสด้วยความใส่ใจ ให้เวลาในการพูดคุยอย่างเต็มที่ พร้อมดูแลเคียงข้างคนไข้จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
 • จิตแพทย์จะทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด และพยาบาลเฉพาะทาง ผู้มีความเข้าใจในการดูแลคนไข้ที่ต้องการรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนไข้ให้แก้ไขปัญหาสุขภาพทางอารมณ์และพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการพัฒนาสุขภาวะทางจิตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการกลับมามีปัญหาสุขภาพจิตซ้ำอีกในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยนอก อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ผู้สูงวัย และคนไข้ระยะประคับประคอง รวมถึงผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ที่ต้องการรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา และจิตแพทย์ในระหว่างรักษาโรคต่าง ๆ

โรคและภาวะผิดปกติ

 • โรคซึมเศร้า
 • โรควิตกกังวล
 • โรคจิตหวาดระแวง
 • โรคอารมณ์แปรปรวน
 • โรคกลัวสังคม
 • โรคจิตเภท
 • โรคหลงผิด
 • โรคหลงตัวเอง
 • โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคคลั่งผอม หรือโรคกลัวอ้วน
 • โรคคิดว่าตัวเองป่วย
 • โรคแพนิค โรคตื่นตระหนก
 • โรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจง
 • โรคย้ำคิด ย้ำทำ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว หรือไบโพลาร์
 • โรคหลายบุคลิก
 • โรคหลงลืมชั่วคราว
 • โรคประสาทฮิสทีเรีย
 • โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรีย
 • โรคติดการพนัน
 • โรคอยากขโมยของ
 • โรคแอสเพอร์เกอร์
 • ภาวะหมดไฟในการทำงาน
 • ภาวะสมาธิสั้น
 • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
 • ปัญหาความผิดปกติทางด้านบุคลิกภาพ เช่น ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม บุคลิกภาพแบบหวาดระแวง เป็นต้น
 • ปัญหาด้านการปรับตัว
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาด้านความสัมพันธ์
 • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • ปัญหาการนอน เช่น หลับยาก นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท ง่วงบ่อยในเวลากลางวัน นอนละเมอ เป็นต้น
 • ปัญหาด้านการกิน
 • ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ
 • ปัญหาความเครียด

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • ให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการอารมณ์
 • บำบัดรักษาปัญหาจิตเวชวัยรุ่น (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
 • บำบัดรักษาปัญหาจิตเวชผู้ใหญ่
 • บำบัดรักษาปัญหาจิตเวชผู้สูงอายุ
 • บำบัดรักษาปัญหาการนอนหลับ
 • รักษาด้วยวิธีเภสัชบำบัด
 • รักษาด้วยการทำกิจกรรมบำบัด
 • รักษาด้วยการกายภาพบำบัด
 • รักษาด้วยการทำพฤติกรรมบำบัด

ความชำนาญพิเศษ

 • ให้คำปรึกษาสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ตรวจภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล  นอนไม่หลับ เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาสำหรับสตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะจิตใจภายหลังการแท้งบุตร
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ จิตใจ ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะสมองเสื่อม หรือโรคทางกาย

เผยแพร่เมื่อ: 27 ก.พ. 2024

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ.  ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

  นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

  • จิตเวชศาสตร์
  จิตเวชศาสตร์
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  รศ.พญ. วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

  • จิตเวชศาสตร์
 • Link to doctor
  รศ.พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ

  รศ.พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ

  • จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  พญ. ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

  พญ. ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

  • จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  ศ.นพ. รณชัย  คงสกนธ์

  ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์

  • จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด
  จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด