Follow Us

โรคซิสติกไฟโบรซิส

โรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีผลต่อเซลล์ที่ผลิตของสารคัดหลั่ง ก่อให้เกิดการอุดตันของสารคัดหลั่งในท่อต่าง ๆ

โรคซิสติกไฟโบรซิส

โรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีผลต่อเซลล์ที่ผลิตของสารคัดหลั่ง ได้แก่ น้ำมูก เหงื่อ และน้ำย่อย ของเหลวที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เกิดการเหนียวและข้น ก่อให้เกิดการอุดตันของสารคัดหลั่งในท่อต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหลายระบบของร่างกายรวมทั้งปอดระบบย่อยอาหาร และอวัยวะอื่น ๆ

อาการ

สัญญาณและอาการของโรคซิสติกไฟโบรซิสแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค สัญญาณและอาการอาจเกิดขึ้นในช่วงอายุใดก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยอาจเกิดอาการผิดปกติเช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง และปอดบวมเรื้อรัง

สัญญาณและอาการของโรคซิสติกไฟโบรซิสแตกต่างกันไปในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

 • ระบบหายใจ

ผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสที่เกิดการอุดตันของเมือกในท่อระบบหายใจอาจพบอาการดังต่อไปนี้

  • ไอเรื้อรัง และมีเสมหะ
  • หายใจไม่ออก
  • อดทนต่อความเหนื่อยระหว่างการออกกำลังกาบยได้น้อย
  • การติดเชื้อในปอดกำเริบ
  • อาการคัดจมูกหรือจมูกอักเสบ
  • ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
 • ระบบย่อยอาหาร

เมือกสามารถขัดขวางในอยู่ท่อระบบย่อยอาหารอาจนำไปสู่อาการดังต่อไปนี้

  • การดูดซึมสารอาหารไม่สมบูรณ์
  • อุจจาระมีกลิ่นและเป็นคราบมัน
  • ปัญหาในการการเพิ่มน้ำหนัก
  • ปัญหาการเจริญเติบโต
  • ลำไส้อุดตันโดยเฉพาะในทารกแรกเกิด
  • อาการท้องผูกเรื้อรังหรือรุนแรง

เมื่อไหร่จึงควรพบแพทย์

ควรปรึกษาแพทย์หากคุณหรือลูกน้อยมีสัญญาณหรืออาการที่คล้ายจะเกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิส เช่น การเปลี่ยนสีของน้ำมูก ความเหนื่อยล้า น้ำหนักลด หรือท้องผูกอย่างรุนแรง

แนะนำให้พบแพทย์ทันทีหากคุณหรือทารกมีอาการดังต่อไปนี้

 • ไอเป็นเลือด
 • มีอาการเจ็บหน้าอก
 • มีปัญหาในการหายใจ
 • มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
 • มีอาการท้องอืด

สาเหตุ

โรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายเกลือเข้าและออกจากเซลล์ ระดับเกลือในเซลล์ที่ผิดปกติทำให้เกิดเมือกหนาและเหนียวในระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบสืบพันธุ์ ผู้ที่มีอาการนี้อาจมีอาการเกลือในเหงื่อเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้ที่สมาชิกในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิสมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากขึ้น

ภาวะแทรกซ้อน

มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกาย ได้แก่

 • ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ
  • โรคหลอดลมอักเสบ
  • การติดเชื้อเรื้อรัง
  • ติ่งเนื้อในจมูก
  • ไอเป็นเลือด
  • ปอดรั่ว
  • ระบบหายใจล้มเหลว
  • อาการของภาวะทางเดินหายใจแย่ลง
 • ภาวะแทรกซ้อนในระบบย่อยอาหาร
  • ขาดสารอาหาร
  • โรคเบาหวาน
  • โรคตับ
  • ลำไส้อุดตัน
  • โรคลำไส้ส่วนปลายอุดตัน
 • ภาวะแทรกซ้อนในระบบสืบพันธุ์
  • ภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย
  • ภาวะมีบุตรยากในผู้หญิง
 • ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

ผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสอาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้แก่

  • โรคกระดูกพรุน
  • ภาวะขาดน้ำ
  • ปัญหาสุขภาพจิต

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรคซิสติกไฟโบรซิสขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้ การวินิจฉัยอาจรวมถึงการตรวจร่างกายการซักประวัติอาการและการทดสอบ

 • การวินิจฉัยและการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด

โรคซิสติกไฟโบรซิสสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิด การตรวจคัดกรองอาจรวมถึง

  • การตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบระดับของสารเคมีที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทริปซิโนเจน (IRT)
  • การทดสอบเหงื่อ เพื่อวัดระดับเกลือ
  • การทดสอบทางพันธุกรรม เพื่อตรวจสอบระดับ IRT เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
 • การทดสอบในเด็กโตและผู้ใหญ่

หากคุณไม่ได้รับการตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกเกิดและมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิสเช่น ตับอ่อนอักเสบซ้ำ ๆ ติ่งเนื้อในจมูก ไซนัสหรือการติดเชื้อในปอด แพทย์อาจแนะนำการทดสอบหลายทางเลือกเพื่อวินิจฉัยโรคซิสติกไฟโบรซิส ซึ่งอาจรวมไปถึงการทดสอบดังต่อไปนี้

 • การทดสอบทางพันธุกรรม
 • การทดสอบเหงื่อ

การรักษา

ยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคซิสติกไฟโบรซิส อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของการรักษาในปัจุบันคือเพื่อ

  • ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในปอด
  • กำจัดและลดปริมาณเมือกในปอด
  • รักษาและป้องกันภาวะลำไส้อุดตัน
  • เพิ่มปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม

การรักษาอาจรวมถึงการใช้ยา กระบวนการทางการแพทย์ และการผ่าตัด

การใช้ยา

แพทย์อาจสั่งจ่ายยาบางชนิด ขึ้นอยู่กับระบบและอาการที่ได้รับผลกระทบเพื่อรักษาและบรรเทาอาการ ยาดังกล่าวอาจรวมถึง

 • ยาเฉพาะสำหรับการกลายพันธุ์ของยีน
 • ยาปฏิชีวนะ
 • ยาต้านการอักเสบ
 • ยาลดน้ำมูก
 • ยาดม
 • ยาช่วยย่อย
 • ยาระบาย
 • ยาลดกรด
 • ยาเฉพาะสำหรับโรคเบาหวานหรือโรคตับหากจำเป็น

กายภาพบำบัดทรวงอก (CPT)

แพทย์อาจแนะนำเทคนิคในหายใจนี้เพื่อบรรเทาการอุดตันของน้ำมูกและลดการติดเชื้อและการอักเสบในทางเดินหายใจ

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

แพทย์อาจแนะนำโปรแกรมระยะยาวนี้เพื่อปรับปรุงการทำงานของปอด โดยโปรแกรมอาจรวมถึง

  • การออกกำลังกาย
  • เทคนิคการหายใจ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
  • การให้คำปรึกษาและการสนับสนุน

ขั้นตอนทางการแพทย์

วิธีการทางการแพทย์มีหลายทางเลือก ได้แก่

  • การบำบัดด้วยออกซิเจน
  • การใส่ท่อให้อาหาร

ศัลยกรรม

 แพทย์อาจแนะนำการผ่าตัดบางอย่างตามเงื่อนไขของคนไข้แต่ละราย เช่น

  • การผ่าตัดส่องกล้อง
  • การผ่าตัดจมูกและไซนัส
  • การผ่าตัดลำไส้
  • การปลูกถ่ายปอด
  • การปลูกถ่ายตับ

การเตรียมการก่อนพบแพทย์

ก่อนการนัดหมายคุณอาจเตรียมข้อมูลบางอย่างของคุณหรือลูกน้อยของคุณ รวมไปถึงข้องมูลดังต่อไปนี้

  • อาการ
  • จุดเริ่มต้นของอาการ
  • สิ่งที่ทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง
  • ประวัติสมาชิกในครอบครัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิส
  • อัตราการเติบโตและน้ำหนัก