Follow Us

โรคต้อหิน

โรคต้อหิน มักมีสาเหตุจากความดันในตาสูงผิดปกติ เทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้

โรคต้อหิน

โรคต้อหิน มักมีสาเหตุจากความดันในตาสูงผิดปกติ เทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ ผู้ที่เป็นโรคต้อหินอาจไม่ทันสังเกตเห็นสัญญาณของอาการจนโรคพัฒนาไปสู่ขั้นรุนแรง ผลที่ร้ายแรงของภาวะนี้ไม่สามารถแก้ไขให้กลับเป็นปกติได้ ดังนั้นการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกัน ควบคุม และชะลอการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

 

อาการ

สัญญาณและอาการของโรคต้อหินแตกต่างกันตามชนิดและความรุนแร

 

โรคต้อหินมุมเปิด

ผู้ที่เป็นโรคต้อหินประเภทนี้มักมีอาการดังต่อไปนี้

 • จุดบอดเป็นหย่อม ๆ ที่บริเวณรอบข้าง หรือส่วนกลางของการมองเห็นซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในดวงตาทั้งสองข้าง
  • หรือมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ด้านหน้า ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่บริเวณขอบด้านข้างของสายตาได้

 

โรคต้อหินเฉียบพลัน

ผู้ที่เป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลันอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดหัวอย่างรุนแรง
 • ปวดตา
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ตาแดง
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • การเห็นรัศมีรอบดวงไฟ

 

ต้อหินทำให้ตาบอดได้หากไม่ได้รับการรักษา ทั้งนี้ร้อยละ 15 ของผู้ที่ได้รับการรักษาต้อหินมีโอกาสตาบอดได้ ดังนั้นควรไปพบแพทย์ทันทีหากพบอาการดังกล่าวข้างต้น

 

สาเหตุ

ต้อหินเกิดจากความดันที่เพิ่มขึ้นในตา ทำให้เส้นประสาทตาถูกทำลาย และทำให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาไหลผ่านภายในดวงตาและไม่สามารถระบายออกได้ หรือระบายออกอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดน้ำขังในลูกตาและเกิดความดันสูงในลูกตา ทั้งนี้พันธุกรรมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าวได้

 

ประเภทของโรคต้อหิน ได้แก่ :

 • โรคต้อหินมุมเปิด

ต้อหินมุมเปิดเป็นโรคต้อหินที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมุมของบริเวณที่ระบายน้ำลูกตา ที่สร้างขึ้นโดยกระจกตาและม่านตายังคงเปิดอยู่ อาการของโรคต้อหินประเภทนี้จะพัฒนาอย่างช้า ๆ และอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นของดวงตาอย่างช้า ๆ

 

 • โรคต้อหินมุมปิด

โรคต้อหินมุมปิดมีสาเหตุมาจากอาการม่านตาบวมที่ปิดกั้นหรือทำให้มุมระบายน้ำมีลักษณะแคบลง โรคต้อหินมุมปิดมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและถือเป็นเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

 

 • โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรังชนิดที่มีความดันลูกตาปกติ

โรคต้อหินชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทตาได้รับความเสียหายและนำไปสู่การขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทตา

 

 • โรคต้อหินในเด็ก

มักเกิดขึ้นจากการอุดตันของท่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา หรือภาวะอื่น ๆ ทางการแพทย์ทำให้เกิดต้อหินในทารกและเด็ก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเกิด

 

 • โรคต้อหินเม็ดสี

เกิดจากการอุดตันของเม็ดสีจากม่านตาในช่องระบายน้ำลูกตาที่ก่อให้เกิดการชะลอและปิดกั้นของเหลวไม่ให้ระบายออก และนำไปสู่ความดันที่เพิ่มขึ้นในตา

 

ปัจจัยเสี่ยง

มีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้เกิดโรคต้อหินซึ่งอาจรวมถึง

 • ความดันลูกตา
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
 • ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน
 • เงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง
 • กระจกตาบางในบริเวณตรงกลาง
 • ภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวมาก
 • การบาดเจ็บที่ดวงตาหรือการผ่าตัดตาบางชนิด
 • การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์

 

การวินิจฉัย

แพทย์อาจทำการตรวจตาโดย

 • การวัดความดันลูกตา
 • การตรวจขยายม่านตาและการทดสอบภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อทดสอบความเสียหายของเส้นประสาทตา
 • การวัดลานสายตาเพื่อตรวจสอบบริเวณที่สูญเสียการมองเห็น
 • การตรวจวัดความหนาของกระจกตา
 • การตรวจดูมุมตา

 

การรักษา

ความเสียหายที่เกิดจากต้อหินไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่จุดมุ่งหมายของการรักษาคือเพื่อลดความดันตา ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้

 

 • ยาหยอดตา
  • พรอสตาแกลนดิน
  • เบต้าบล็อคเกอร์
  • Alpha-adrenergic agonists
  • สารยับยั้งคาร์บอนิกแอนไฮเดส
  • สารยับยั้งโรไคเนส
  • Milotic หรือ cholinergic agents

 

 • ยารับประทาน

แพทย์อาจสั่งยารับประทานเพื่อลดความดันตา ทั้งนี้ยาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่าง เช่น ปัสสาวะบ่อย อาการชาที่นิ้วมือและนิ้วเท้า ภาวะซึมเศร้า ปวดท้องและนิ่วในไต

 

 • การผ่าตัดและการบำบัดอื่น ๆ

แพทย์อาจแนะนำขั้นตอนบางอย่างตามสภาวะอาการของคนไข้แต่ละบุคคล ได้แก่

  • การรักษาด้วยเลเซอร์
  • การผ่าตัดด้วนวิธี Filtering
  • การผ่าตัดใส่สายระบาย
  • การผ่าตัดต้อหินแผลเล็ก

 

 • การรักษาต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลัน

สำหรับผู้ป่วยต้อหินชนิดมุมปิดเฉียบพลันจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการลดความดันในตา ทั้งนี้แพทย์อาจสั่งจ่ายยาบางชนิดหรือทำหัตถการบางอย่างรวมทั้งเลเซอร์หรือการผ่าตัด

 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรักษาตัวที่บ้าน

ผู้ที่เป็นโรคต้อหินควรทำ

 • ทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
 • จำกัดการบริโภคคาเฟอีน
 • ดื่มน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ บ่อยๆ
 • นอนยกศีรษะ
 • ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

 

เตรียมการสำหรับการนัดหมาย

ก่อนการนัดหมายคนไข้อาจเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • ยาทั้งหมดที่ใช้อยู่
 • ปัญหาตาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
 • ประวัติครอบครัวที่เป็นโรคต้อหิน
 • การทดสอบโรคต้อหินที่เคยทำก่อนหน้า
 • คำถามที่อยากถามคุณหมอ

 

ในระหว่างการปรึกษา แพทย์อาจถามคำถามบางอย่างรวมถึงข้อมูลเช่น

 • ความรู้สึกไม่สบายตา
 • สัญญาณและอาการที่เกิดขึ้น
 • ประวัติสมาชิกครอบครัวที่เป็นโรคต้อหิน
 • การวินิจฉัยโรคต้อหินก่อนหน้านี้
 • ยา วิตามิน หรืออาหารเสริมที่คุณกำลังรับประทานอยู่