Follow Us

โรคต้อหิน

โรคต้อหิน มักมีสาเหตุจากความดันในตาสูงผิดปกติ เทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้

โรคต้อหิน มักมีสาเหตุจากความดันในตาสูงผิดปกติ เทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ ผู้ที่เป็นโรคต้อหินอาจไม่ทันสังเกตเห็นสัญญาณของอาการจนโรคพัฒนาไปสู่ขั้นรุนแรง ผลที่ร้ายแรงของภาวะนี้ไม่สามารถแก้ไขให้กลับเป็นปกติได้ ดังนั้นการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกัน ควบคุม และชะลอการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

อาการ
สัญญาณและอาการของโรคต้อหินแตกต่างกันตามชนิดและความรุนแรง

โรคต้อหินมุมเปิด
ผู้ที่เป็นโรคต้อหินประเภทนี้มักมีอาการดังต่อไปนี้

 • จุดบอดเป็นหย่อม ๆ ที่บริเวณรอบข้าง หรือส่วนกลางของการมองเห็นซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในดวงตาทั้งสองข้าง
 • หรือมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ด้านหน้า ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่บริเวณขอบด้านข้างของสายตาได้

  โรคต้อหินเฉียบพลัน
  ผู้ที่เป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลันอาจมีอาการดังต่อไปนี้

  • ปวดหัวอย่างรุนแรง
  • ปวดตา
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ตาแดง
  • มองเห็นภาพซ้อน
  • การเห็นรัศมีรอบดวงไฟ

  ต้อหินทำให้ตาบอดได้หากไม่ได้รับการรักษา ทั้งนี้ร้อยละ 15 ของผู้ที่ได้รับการรักษาต้อหินมีโอกาสตาบอดได้ ดังนั้นควรไปพบแพทย์ทันทีหากพบอาการดังกล่าวข้างต้น

  สาเหตุ
  ต้อหินเกิดจากความดันที่เพิ่มขึ้นในตา ทำให้เส้นประสาทตาถูกทำลาย และทำให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาไหลผ่านภายในดวงตาและไม่สามารถระบายออกได้ หรือระบายออกอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดน้ำขังในลูกตาและเกิดความดันสูงในลูกตา ทั้งนี้พันธุกรรมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าวได้

  ประเภทของโรคต้อหิน ได้แก่ :

  • โรคต้อหินมุมเปิด
   ต้อหินมุมเปิดเป็นโรคต้อหินที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมุมของบริเวณที่ระบายน้ำลูกตา ที่สร้างขึ้นโดยกระจกตาและม่านตายังคงเปิดอยู่ อาการของโรคต้อหินประเภทนี้จะพัฒนาอย่างช้า ๆ และอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นของดวงตาอย่างช้า ๆ
  • โรคต้อหินมุมปิด
   โรคต้อหินมุมปิดมีสาเหตุมาจากอาการม่านตาบวมที่ปิดกั้นหรือทำให้มุมระบายน้ำมีลักษณะแคบลง โรคต้อหินมุมปิดมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและถือเป็นเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
  • โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรังชนิดที่มีความดันลูกตาปกติ
   โรคต้อหินชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทตาได้รับความเสียหายและนำไปสู่การขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทตา
  • โรคต้อหินในเด็ก
   มักเกิดขึ้นจากการอุดตันของท่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา หรือภาวะอื่น ๆ ทางการแพทย์ทำให้เกิดต้อหินในทารกและเด็ก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเกิด
  • โรคต้อหินเม็ดสี
   เกิดจากการอุดตันของเม็ดสีจากม่านตาในช่องระบายน้ำลูกตาที่ก่อให้เกิดการชะลอและปิดกั้นของเหลวไม่ให้ระบายออก และนำไปสู่ความดันที่เพิ่มขึ้นในตา

  ปัจจัยเสี่ยง
  มีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้เกิดโรคต้อหินซึ่งอาจรวมถึง

  • ความดันลูกตา
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
  • ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน
  • เงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง
  • กระจกตาบางในบริเวณตรงกลาง
  • ภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวมาก
  • การบาดเจ็บที่ดวงตาหรือการผ่าตัดตาบางชนิด
  • การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์

  การวินิจฉัย
  แพทย์อาจทำการตรวจตาโดย

  • การวัดความดันลูกตา
  • การตรวจขยายม่านตาและการทดสอบภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อทดสอบความเสียหายของเส้นประสาทตา
  • การวัดลานสายตาเพื่อตรวจสอบบริเวณที่สูญเสียการมองเห็น
  • การตรวจวัดความหนาของกระจกตา
  • การตรวจดูมุมตา

  การรักษา
  ความเสียหายที่เกิดจากต้อหินไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่จุดมุ่งหมายของการรักษาคือเพื่อลดความดันตา ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้

  • ยาหยอดตา
   • พรอสตาแกลนดิน
   • เบต้าบล็อคเกอร์
   • Alpha-adrenergic agonists
   • สารยับยั้งคาร์บอนิกแอนไฮเดส
   • สารยับยั้งโรไคเนส
   • Milotic หรือ cholinergic agents
  • ยารับประทาน
   แพทย์อาจสั่งยารับประทานเพื่อลดความดันตา ทั้งนี้ยาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่าง เช่น ปัสสาวะบ่อย อาการชาที่นิ้วมือและนิ้วเท้า ภาวะซึมเศร้า ปวดท้องและนิ่วในไต
  • การผ่าตัดและการบำบัดอื่น ๆ
   แพทย์อาจแนะนำขั้นตอนบางอย่างตามสภาวะอาการของคนไข้แต่ละบุคคล ได้แก่
   • การรักษาด้วยเลเซอร์
   • การผ่าตัดด้วนวิธี Filtering
   • การผ่าตัดใส่สายระบาย
   • การผ่าตัดต้อหินแผลเล็ก
  • การรักษาต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลัน
   สำหรับผู้ป่วยต้อหินชนิดมุมปิดเฉียบพลันจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการลดความดันในตา ทั้งนี้แพทย์อาจสั่งจ่ายยาบางชนิดหรือทำหัตถการบางอย่างรวมทั้งเลเซอร์หรือการผ่าตัด

   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรักษาตัวที่บ้าน
   ผู้ที่เป็นโรคต้อหินควรทำ

   • ทานอาหารที่มีประโยชน์
   • ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
   • จำกัดการบริโภคคาเฟอีน
   • ดื่มน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ บ่อยๆ
   • นอนยกศีรษะ
   • ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

   เตรียมการสำหรับการนัดหมาย
   ก่อนการนัดหมายคนไข้อาจเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

   • อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
   • ยาทั้งหมดที่ใช้อยู่
   • ปัญหาตาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
   • ประวัติครอบครัวที่เป็นโรคต้อหิน
   • การทดสอบโรคต้อหินที่เคยทำก่อนหน้า
   • คำถามที่อยากถามคุณหมอ

   ในระหว่างการปรึกษา แพทย์อาจถามคำถามบางอย่างรวมถึงข้อมูลเช่น

   • ความรู้สึกไม่สบายตา
   • สัญญาณและอาการที่เกิดขึ้น
   • ประวัติสมาชิกครอบครัวที่เป็นโรคต้อหิน
   • การวินิจฉัยโรคต้อหินก่อนหน้านี้
   • ยา วิตามิน หรืออาหารเสริมที่คุณกำลังรับประทานอยู่