Follow Us

Sculpsure กำจัดไขมันถาวร

การกำจัดไขมันถาวรด้วยเทคโนโลยีพลังงานเลเซอร์

Sculpture คือการกำจัดไขมันถาวรด้วยเทคโนโลยีพลังงานเลเซอร์ ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถกำจัดไขมันส่วนเกินได้ถึง 24% ภายในเวลา 25 นาที และเห็นผลชัดเจนหลังการรักษาเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัดและไม่ก่อให้เกิดแผล อาการเจ็บ หรือผลข้างเคียงอื่น ๆ

เทคนิค Sculpture นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันส่วนเกิน โดยเฉพาะในบริเวณที่กำจัดได้ยากแม้อาศัยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย เช่นหน้าท้อง รอบลำตัว ต้นแขน หรือต้นขา

ความแตกต่างของการลดไขมันด้วยการออกกำลังกายและการทำ Sculpture

การออกกำลังกายทำให้เซลล์มีขนาดเล็กลงแต่จำนวนของเซลล์ยังอยู่ในปริมาณเท่าเดิม ในขณะที่เทคนิค Sculpture  คือการกำจัดเซลล์ไขมันที่สะสมอย่างถาวร

ผลลัพท์

ผลลัพท์ของการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล แต่จะห็นถึงความเปลี่ยนแปลงระยะแรกหลังการรักษา 6 สัปดาห์ และเห็นผลเต็มที่อย่างชัดเจนภายใน 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ไขมันที่ถูกทำลายจะไม่เกิดซ้ำอีก

คำแนะนำสำหรับการเข้ารับทรีตเม้นท์

ในระหว่างการรักษาจะรู้สึกชา แต่อยู่ในระดับที่สามารถทนได้ ไม่มีข้อยกเว้นที่เฉพาะเจาะจงหลังได้รับการรักษา สามารถกลับไปทำกิจกรรมได่ตามปกติสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
คลินิกผิวหนัง โทร. 02-0233333