Follow Us

ภาวะสมองบาดเจ็บ

ภาวะสมองบาดเจ็บโดยปกติเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงที่ศีรษะหรือร่างกาย นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลมาจากการกระแทกอย่างกะทันหันโดยวัตถุบางชนิด

ภาวะสมองบาดเจ็บ

ภาวะสมองบาดเจ็บโดยปกติเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงที่ศีรษะหรือร่างกาย นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลมาจากการกระแทกอย่างกะทันหันโดยวัตถุบางชนิด เช่น กระสุนหรือกะโหลกศีรษะ ในการบาดเจ็บที่สมองไม่รุนแรงเซลล์สมองอาจได้รับผลกระทบชั่วคราว ในขณะที่การบาดเจ็บที่สมองที่รุนแรงอาจนำไปสู่ความเสียหายของสมองรวมถึงการฟกช้ำของเนื้อเยื่อที่อาจฉีกขาดและเกิดเลือดออก การบาดเจ็บเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวหรือเสียชีวิตได้

อาการ

ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจอาจได้รับผลกระทบจากภาวะสมองบาดเจ็บ โดยสัญญาณและอาการของภาวะสมองบาดเจ็บอาจปรากฏขึ้นทันทีหลังจากได้รับบาดเจ็บ หรืออาจเกิดขึ้นหลายวันหรือหลายสัปดาห์หลังจากนั้น

 • การบาดเจ็บที่สมองเล็กน้อย
  ผู้ที่มีบาดแผลทางสมองเล็กน้อยอาจมีอาการ:
  • ปวดหัว
  • คลื่นไส้หรืออาเจียน
  • อ่อนเพลียหรือง่วงนอน
  • ปัญหาการพูด
  • เวียนหัว
  • การสูญเสียความสมดุล
  • หมดสติเป็นวินาทีหรือนาที
  • สับสนโดยไม่เสียการทรงตัว
ผู้ที่มีภาวะสมองบาดเจ็บเล็กน้อยอาจมีปัญหาทางประสาทสัมผัสและการรับรู้ความเข้าใจ เช่น
 • อาการทางประสาทสัมผัส
  •  มองเห็นภาพซ้อน
  • หูอื้อ
  • ความสามารถของกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยนแปลงไป
  • ความไวต่อแสงหรือเสียง
 • อาการทางปัญญาหรือทางจิต
  •  อารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือแกว่ง
  • ปัญหาเกี่ยวกับความจำหรือสมาธิ
  • อาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวล
 •  ภาวะสมองบาดเจ็บในระดับปานกลางถึงรุนแรง
  สัญญาณและอาการของภาวะสมองบาดเจ็บในระดับปานกลางถึงรุนแรงอาจเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหรือหลายวันหลังจากได้รับบาดเจ็บ สัญญาณและอาการเหล่านี้อาจรวมถึงปัญหาทางร่างกายความรู้ ความเข้าใจ และจิตใจดังต่อไปนี้
 • อาการทางร่างกาย
  • ปวดหัวเป็นเวลานานหรือมีอาการแย่ลง
  • อาเจียนหรือคลื่นไส้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ
  • ชัก
  • การขยายรูม่านตาของดวงตาหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
  • การระบายของเหลวใสออกจากจมูกหรือหู
  • สูญเสียการประสานงานของร่างกาย
  • หมดสติเป็นเวลาไม่กี่นาทีหรือยาวนานถึงชั่วโมง
  • นิ้วมือและนิ้วเท้าอ่อนแรงหรือชา
  • ไม่สามารถตื่นจากการหลับได้
  • อาการทางปัญญาหรือทางจิต
   •  ความสับสนอย่างรุนแรง
   • พฤติกรรมที่ผิดปกติ
   • พูดไม่ชัด
   • หมดสติ
   • อาการโคม่า
  • อาการในเด็ก
   เด็กเล็กและทารกอธิบายอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ยาก ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่อาจจำเป็นต้องสังเกตุสัญญาณและอาการของภาวะสมองบาดเจ็บหากเด็กมีอาการ
   • หงุดหงิดผิดปกติ
   • เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิสัยและพฤติกรรมบางอย่าง รวมถึงการกิน การนอน และดื่มนม
   • การสูญเสียความสนใจในสิ่งที่เคยชอบ
   • มีสมาธิลดน้อยลง
   • ร้องไห้อย่างต่อเนื่องและยากที่จะหยุด
   • อาการชัก
   • ง่วงนอน
   • อารมณ์เศร้าหรือซึมเศร้า

   เมื่อไหร่จึงควรต้องไปพบแพทย์
   ขอแนะนำให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะไปพบแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ในกรณีที่มีสัญญาณและอาการของภาวะสมองบาดเจ็บเกิดขึ้นให้รีบพบแพทย์โดยทันที

   สาเหตุ
   โดยทั่วไปการบาดเจ็บภาวะสมองบาดเจ็บเกิดจากการกระแทกหรือการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือร่างกาย โดยการบาดเจ็บอาจเกิดจากบางเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

   • การล้ม
   • อุบัติเหตุทางรถยนต์
   • ความรุนแรงหรือการใช้กำลัง
   • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
   • ระเบิดและการบาดเจ็บจากการต่อสู้อื่น ๆ

   ปัจจัยเสี่ยง
   ภาวะสมองบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกช่วงอายุ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของภาวะสมองบาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกับบุคคลดังต่อไปนี้

   • เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ขวบ
   • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี
   • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
   • เพศชายในทุกช่วงอายุ

   ภาวะแทรกซ้อน
   การบาดเจ็บที่สมองอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังหรือถาวรซึ่งอาจรวมถึง

   • ภาวะแทรกซ้อนที่มีสติ
    • โคม่า
    • ภาวะผู้ป่วยติดเตียง
    • สภาวะที่มีสติน้อยที่สุด
    • สมองตาย
   • ภาวะแทรกซ้อนทางกายภาพ
    • ชัก
    • ภาวะ Hydrocephalus หรืออาการน้ำคั่งในสมอง
    • การติดเชื้อ
    • ความเสียหายของเส้นเลือด
    • ปวดหัว
    • วิงเวียน
     • ภาวะแทรกซ้อนทางปัญญา
      ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ เช่น ความจำ การเรียนรู้ การใช้เหตุผล การตัดสินใจ หรือสมาธิ ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมถึงการแก้ปัญหา
     • ภาวะแทรกซ้อนในการสื่อสาร
      • ปัญหาในการทำความเข้าใจคำพูด การเขียน การอ่าน สัญญาณจากผู้ฟัง หรือสัญญาณอวัจนภาษา
      • ปัญหาในการพูดหรือเขียน
      • ขาดความสามารถในการคิด วิเคราะห์
      • ปัญหาในการติดตามและมีส่วนร่วมในการสนทนา
      • ปัญหาในการใช้น้ำเสียง ระดับเสียง หรือความเครียดในการแสดงอารมณ์ ทัศนคติ หรือความแตกต่างในความหมาย
      • ปัญหาในการเริ่มหรือหยุดการสนทนา
      • ภาวะ Dysarthria หรือภาวะที่ไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อที่จำเป็นในการสร้างคำได้
     • ภาวะแทรกซ้อนทางประสาทสัมผัส
      • เสียงดังในหูเป็นเวลานาน
      • ปัญหาในการรับรู้วัตถุ
      • การประสานของมือและตาบกพร่อง
      • การมองเห็นภาพซ้อนหรือเกิดจุดบอด
      • การเปลี่ยนแปลงของรสชาติและกลิ่น
      • ความรู้สึกชา ปวด หรือคัดในบริเวณผิวหนัง
      • สูญเสียสมดุล หรือเวียนศีรษะ
       • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
        • ขาดความตระหนักรู้
        • เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
        • ความยากลำบากในการเข้าใจสถานการณ์ทางสังคม
        • การไม่สามารถควบคุมวาจาหรือกายภาพ
        • ความสามารถในการควบคุมตนเองน้อยลง
       • การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
        • ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
        • โกรธง่าย
        • นอนไม่หลับ
        • มีอาการซึมเศร้า
        • เกิดความวิตกกังวล
        • เกิดอารมณ์แปรปรวน
        • หงุดหงิดง่าย
        • ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
        • นอนไม่หลับ
        • เกิดโรคสมองเสื่อม
       ภาวะสมองบาดเจ็บอาจส่งผลให้เกิดโรคทางสมองอื่น ๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน หรือโรคสมองเสื่อม

       การวินิจฉัย
       แพทย์อาจทำการทดสอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของการบาดเจ็บและการทำงานของสมอง การทดสอบและขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึง

       • กลาสโกว์โคม่าสเกล
       • การทดสอบภาพรวมถึง CT scan และ MRI
       • เครื่องวัดความดันในกะโหลกศีรษะ

       การรักษา
       การรักษาอาการบาดเจ็บที่สมองอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บ อาจไม่จำเป็นต้องใช้การรักษาใดใดสำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง แต่แพทย์อาจแนะนำให้พักผ่อนหรือสั่งยาบรรเทาปวดหากคนไข้มีอาการปวดศีรษะ โดยส่วนใหญ่อาจทำการนัดหมายเพื่อติดตามอาการ อย่างไรก็ตามการรักษาอื่น ๆ สำหรับการบาดเจ็บที่สมองที่รุนแรงมากขึ้นอาจรวมถึง

       • การใช้ยา
        เพื่อจำกัดความเสียหายต่อสมอง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาบางอย่างซึ่งอาจรวมถึง
        • ยาขับปัสสาวะ
        • ยาต้านการชัก
        • Coma-inducing drugs
        • ศัลยกรรม
         เพื่อลดความเสียหายเพิ่มเติมต่อเนื้อเยื่อสมอง แพทย์อาจทำการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมรอยแตกของกะโหลกศีรษะหรือเพื่อลดความเสี่ยงของ
         • ลิ่มเลือด
         • เลือดออกในสมอง
         • แรงกดของวัตถุซึ่งอาจรวมกึงกะโหลกศีรษะที่อาจกดหรือติดอยู่ในศีรษะ