ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง เพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจ - Abdominal Ultrasound: Purpose and Procedure

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (Abdominal Ultrasound)

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง เป็นการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่หูของคนเราไม่ได้ยิน สร้างภาพอวัยวะและหลอดเลือดภายในช่องท้อง โดย transducer ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงและสะท้อนภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

แชร์

เลือกหัวข้อที่อ่าน


การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง คืออะไร?

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง เป็นการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่หูของคนเราไม่ได้ยิน สร้างภาพอวัยวะและหลอดเลือดภายในช่องท้อง โดยแพทย์จะใช้หัวตรวจที่เรียกว่า transducer ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงไปในช่องท้องซึ่งจะสะท้อนกลับจากอวัยวะต่างๆ หลอดเลือด และเนื้อเยื่อมาปรากฎเป็นภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การตรวจนี้สามารถทำเป็นหัตถการผู้ป่วยนอกได้

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง มีประโยชน์อย่างไร?

 • อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ เพื่อติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์ 
 • อัลตราซาวด์ช่องท้อง เพื่อตรวจประเมินอวัยวะของระบบทางเดินอาหาร เช่น ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี รวมไปถึงม้าม ไต มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ หลอดเลือด

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง มีประโยชน์อย่างไร? - Abdominal Ultrasound Banner 2

อัลตราซาวด์ช่องท้อง สามารถตรวจวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้าง?

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องสามารถทำเพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินโรคต่าง ๆ เช่น

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง มีอันตรายหรือไม่?

การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องนั้นปลอดภัยและไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ ไม่มีการใช้รังสี ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใด ๆ ระหว่างตรวจอาจรู้สึกไม่สบายตัวหากแพทย์กดบริเวณที่ปวด

วิธีเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง - Abdominal Ultrasound Banner 3

การเตรียมตัวก่อนตรวจลตราซาวด์ช่องท้อง

 • สอบถามแพทย์ว่าจำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 8-12 ชั่วโมงหรือไม่
 • ไม่ต้องหยุดรับประทานยาที่ใช้อยู่ประจำ เว้นว่าแพทย์แนะนำ
 • ไม่สวมใส่เครื่องประดับมีค่าไปในวันที่เข้ารับการตรวจ

ระหว่างการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง

ระหว่างการตรวจ ผู้เข้ารับการตรวจจะนอนหงายบนเตียง แพทย์จะทาเจลบนท้อง ซึ่งเจลจะช่วยให้การส่งและรับสัญญาณภาพคมชัดขึ้น จากนั้นแพทย์จะวางหัวตรวจ transducer พร้อมเคลื่อนหัวตรวจไปมาที่บริเวณท้อง สัญญาณที่สะท้อนกลับจากอวัยวะและเนื้อเยื่อในช่องท้องจะถูกส่งไปแสดงเป็นภาพโครงสร้างช่องท้องบนจอคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้วการตรวจอัลตราซาวด์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หลังการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง

ผู้เข้ารับการตรวจสามารถกลับบ้านและทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ นักรังสีวิทยาจะวิเคราะห์ภาพอัลตราซาวด์และแจ้งผลไปยังแพทย์

คำถามที่ผู้เข้ารับการตรวจอาจต้องการถามแพทย์

 • จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
 • ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษก่อนการตรวจหรือไม่
 • เมื่อไรถึงจะทราบผล

คำถามที่ถามบ่อย

 • ดื่มน้ำก่อนการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องได้หรือไม่?
  โดยปกติแล้วผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องงดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 8 ชั่วโมงก่อนหัตถการ แต่การจิบน้ำเล็กน้อยเพื่อรับประทานยานั้นสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามควรถามแพทย์เพื่อดูว่ามีข้อปฏิบัติพิเศษใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

คำแนะนำจากแพทย์เมดพาร์ค

การอัลตราซาวด์ช่องท้องนั้น เป็นหัตถการที่ปลอดภัยและไม่รุกล้ำ ใช้เวลาไม่นาน สามารถช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Abdominal Ultrasound Infographic Th

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 11 ธ.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. สุจารี พิมลพันธุ์

  พญ. สุจารี พิมลพันธุ์

  • ศัลยศาสตร์
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
 • Link to doctor
  นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

  นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  Laparoscopic Adrenalectomy, Laparoscopic Appendectomy, Laparoscopic Cholecystectomy, Laparoscopic Colorectal Surgery, Laparoscopic Gastrectomy, Laparoscopic Herniorrhaphy, Laparoscopic Pancreatectomy, Laparoscopic Small Bowel Resection, Laparoscopic Splenectomy, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

  นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  General Surgery, Minimally Invasive Surgery
 • Link to doctor
  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  • นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
  Urogynecology, Female Pelvic Reconstructive Surgery, Minimally Invasive Gynecology, Menopause