การฝังเข็ม (Acupuncture): ประเภทการฝังเข็ม โรคที่ช่วยได้ และขั้นตอนการรักษา

การฝังเข็ม

การฝังเข็มเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ใช้เข็มในการบรรเทาอาการและความเจ็บปวดตามร่างกาย การฝังเข็มจะทำโดยแพทย์นักฝังเข็ม

แชร์

การฝังเข็ม

การฝังเข็มเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ใช้เข็มในการบรรเทาอาการและความเจ็บปวดตามร่างกาย การฝังเข็มจะทำโดยแพทย์นักฝังเข็ม ซึ่งจะฝังเข็มปลอดเชื้อเข้าไปในจุดฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลการไหลเวียนของชี่หรือพลังชีวิต การฝังเข็มสามารถช่วยให้ร่างกายของเราปล่อยสารเคมีตามธรรมชาติ เช่น สารสื่อประสาทและสารเอ็นโดฟิน (ซึ่งเป็นสารบรรเทาปวดตามธรรมชาติ) เพื่อช่วยให้ร่างกายทำการรักษาตัวเองตามธรรมชาติ การฝังเข็มได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคบางประเภท

ประเภทของการฝังเข็ม

 • การฝังเข็มของจีนโบราณมุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุลการไหลเวียนของชี่หรือพลังงานที่ผ่านไปตามร่างกาย เนื่องจากชี่ที่ไม่สมดุลอาจทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้
 • การฝังเข็มแห้ง หรือ Dry needling ช่วยรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยการคลายจุดกดเจ็บหรือปมในกล้ามเนื้อ จุดกดเจ็บนี้เกิดจากการที่กล้ามเนื้อตึงหรือเกิดหดเกร็ง อาจทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย การฝังเข็มที่จุดกดเจ็บช่วยบรรเทาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้

โรคที่การฝังเข็มสามารถช่วยบรรเทาอาการได้

การฝังเข็มสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบ อาการบาดเจ็บ ปวดหัวไมเกรน ปวดประจําเดือน และอาการปวดคอ หลัง หรือหัวเข่า

นอกจากนี้ยังช่วยให้ภาวะและระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ดีขึ้นได้

 • ผลข้างเคียงของโรคมะเร็งและการรักษามะเร็ง
 • ระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบประสาท
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ปัญหาทางระบบทางเดินอาหาร
 • วัยทอง
 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำ ๆ
 • อาการไม่สบายตัวจากการตั้งครรภ์

ขั้นตอนการรักษาด้วยการฝังเข็ม

ก่อนการรักษา

ควรแจ้งให้แพทย์ฝังเข็มทราบ หากมีอาการดังต่อไปนี้

 • กําลังตั้งครรภ์ เพราะการฝังเข็มอาจไปกระตุ้นให้คลอดก่อนกำหนด
 • มีภาวะเลือดออกผิดปกติ อาการเลือดออกอาจแย่ลงเนื่องจากรอยฟกช้ำจากการฝังเข็ม
 • ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ เพราะแพทย์อาจใช้กระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ กระตุ้นระหว่างการฝังเข็ม ซึ่งกระแสไฟฟ้าอาจไปรบกวนการทํางานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ

ระหว่างการรักษา

แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกาย จากนั้นจึงเริ่มทำหัตถการโดยการฝังเข็มปลอดเชื้อเข้าไปในผิวหนัง แต่ละจุดจะฝังเข็มลึกตื้นไม่เท่ากัน และจะฝังทิ้งไว้ราว 20 นาที ตอนฝังจะรู้สึกว่าเข็มทิ่มลงไป แพทย์จะถามว่ารู้สึกปวดหน่วง ๆ หนัก ๆ หรือชาหรือไม่ โดยปกติความรู้สึกดังกล่าวจะแสดงให้รู้ว่าฝังเข็มถูกจุดและได้ผล

หลังการรักษา

อาจมีผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น รอยช้ำหรืออาการปวดเล็กน้อยบริเวณที่ฝังเข็ม ความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อจากการฝังเข็มนั้นต่ำเนื่องจากเข็มที่ใช้เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือควรทำการรักษากับแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง และควรเข้ารับคำปรึกษาก่อนทําหัตถการเสมอ

โดยทั่วไปแล้วแพทย์ฝังเข็มอาจแนะนําให้ทําการรักษาสัปดาห์ละครั้ง  จํานวนครั้งของการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและการตอบสนองของร่างกายต่อการรักษาด้วยการฝังเข็ม ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างน้อย 5 ครั้ง จึงจะได้ประโยชน์จากการฝังเข็มอย่างเต็มที่

หากรับประทานยาหรือเข้ารับการรักษาโรคอื่น ๆ อยู่ เช่น รักษาโรคมะเร็ง จำเป็นต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งต่อไป ห้ามหยุดยาเพียงเพราะรู้สึกดีขึ้นหรืออาการปวดบรรเทาลงจากการฝังเข็ม

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 09 ม.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. พิม ตีระจินดา

  พญ. พิม ตีระจินดา

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การประเมินภาวะกลืนลำบาก
 • Link to doctor
  นพ. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์

  นพ. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  นพ. สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี

  นพ. สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  นพ. ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์

  นพ. ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยและความผิดปกติของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
 • Link to doctor
  พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

  พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • Link to doctor
  พญ. ไพรินทร์ เลาหสิณณรงค์

  พญ. ไพรินทร์ เลาหสิณณรงค์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

  พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู, กายอุปกรณ์
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม

  ผศ.นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Link to doctor
  พญ. ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ

  พญ. ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู