โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม - Arteriovenous malformations-AVM

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติ การเชื่อมต่ออย่างผิดปกตินี้ก่อให้เกิดการรบกวนการไหลเวียนของเลือด และการไหลเวียนของออกซิเจน

แชร์

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติ การเชื่อมต่ออย่างผิดปกตินี้ก่อให้เกิดการรบกวนการไหลเวียนของเลือด และการไหลเวียนของออกซิเจน ทั้งนี้หลอดเลือดแดงทำหน้าที่ส่งออกซิเจนไปยังสมองและหัวใจ ในขณะที่หลอดเลือดดำส่งออกซิเจนไปยังปอดและหัวใจ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวอาจทำให้เนื้อเยื่อรอบข้างขาดออกซิเจนได้ โดยเฉพาะปอด หัวใจและสมอง การขาดออกซิเจนอาจส่งผลให้เกิดเลือดออกในสมอง โรคหลอดเลือดสมองหรือความเสียหายของสมอง ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในร่างกาย แต่มักพบในสมองหรือกระดูกสันหลัง แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของภาวะนี้ แต่ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มในสมอง สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนได้โดยการรักษาบางอย่าง

อาการโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

สัญญาณและอาการของโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของความผิดปกติที่เกิดขึ้น อาการที่สามารถพบได้หลังจากเลือดออกอาจรวมถึง

 • เลือดออก
 • ปวดหัว
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ชัก
 • การสูญเสียสติสัมปชัญญะ
 • การสูญเสียการทำงานของระบบประสาท

คนไข้โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มอาจมีมีอาการดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

 • เวียนหัว
 • กล้ามเนื้ออ่อนแแรง
 • อวัยวะส่วนล่างอ่อนแรง เช่น เท้าและขา
 • ปวดหลัง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เช่น การเคลื่อนไหวของดวงตาที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเส้นประสาทตาบวม
 • อาการชา เหน็บหรือปวดกะทันหัน
 • อาการสับสน
 • สูญเสียความทรงจำ
 • ความพิการทางสมองหรือปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือความเข้าใจภาษา
 • ความผิดปกติของทักษะทางระบบสั่งการ
 • ภาพหลอน
 • ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือพฤติกรรมในผู้ป่วยเด็กหรือวัยรุ่น

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มที่เกิดขึ้นไม่นานหลังคลอดเรียกว่าหลอดเลือดดำของกาเลนบกพร่อง โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติประเภทนี้อยู่ลึกเข้าไปในสมองและอาจทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

 • ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำหรือการเพิ่มขึ้นของของเหลวในสมองที่ทำให้เกิดการขยายตัวของศีรษะ
 • เส้นเลือดบวมบนหนังศีรษะ
 • ชัก
 • การเจริญเติบโตช้า
 • หัวใจล้มเหลว


เมื่อไหร่จึงควรพบแพทย์

ไม่ควรมองข้ามอาการปวดหัวเวียนศีรษะ ปัญหาการมองเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงของความรู้ความเข้าใจหรือการทำงานของระบบประสาท ควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการดังกล่าวหรืออาการใดใดที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มปรากฏขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

พบว่าอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์และโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม ความเสี่ยงของโรคมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในผู้ที่สมาชิกในครอบครัวมีความเกี่ยวพันกับโรคนี้

ภาวะแทรกซ้อน

เลือดออกเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของระบบประสาทอย่างร้ายแรงหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

แพทย์อาจเริ่มการวินิจฉัยด้วยการฟังเสียงผิดปกติที่ฟังได้ที่หลอดเลือดหรือหัวใจ แพทย์อาจอาศัยวิธีการทดสอบหลายอย่างซึ่งอาจรวมถึง

 • การตรวจหลอดเลือดสมอง เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของหลอดเลือด
 • การทำซีทีสแกน เพื่อหาอาการเลือดออกที่ศีรษะ สมอง หรือไขสันหลัง
 • เอ็มอาร์ไอ เพื่อแสดงภาพรายละเอียดของเนื้อเยื่อ
 • MRA เพื่อตรวจสอบความเร็ว รูปแบบ และระยะทางของการไหลเวียนของเลือดผ่านหลอดเลือด
 • การตรวจเพื่อดูการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง

เพื่อจัดหมวดหมู่ของโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มและตรวจสอบภาวะเลือดออก

การรักษา

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มแตกต่างกันไปตามขนาดและตำแหน่งของความผิดปกติ การรักษาอาจรวมถึงการใช้ยา การผ่าตัด และการติดตามผล

 • การใช้ยา
  จุดมุ่งหมายของการใช้ยาคือการจัดการกับอาการของโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม รวมถึงอาการชัก ปวดศีรษะ และปวดหลัง
 • การผ่าตัด
  แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดสำหรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตกเลือดและเลือดออก การผ่าตัดอาจรวมถึงการนำหลอดเลือดสมองที่ผิดปกติออกทั้งหมด อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อสมองได้ ทั้งนี้การผ่าตัดชนิดอื่น ๆ อาจรวมถึง การอุดเส้นเลือด (Endovascular embolization) และการผ่าตัดด้วยคลื่นเสียงสเตอริโอ (Stereotactic radiosurgery)
 • การติดตามอาการ
  เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันการเกิดซ้ำของโรค คนไข้จะต้องได้รับการติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ โดยแพทย์อาจทำการทดสอบบางประเภทพื่อตรวจสอบโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม


การเตรียมการก่อนการพบแพทย์

ก่อนการพบแพทย์คุณอาจเตรียมข้อมูลบางอย่าง เช่น

 • จดบันทึกอาการที่เกิดขึ้น
 • รายการยาที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
 • ระวังข้อจำกัดก่อนการนัดหมาย
 • เตรียมคำถามที่ต้องการถามแพทย์

ในระหว่างการปรึกษาแพทย์อาจถามคำถามบางอย่างรวมถึงข้อมูล เช่น

 • จุดเริ่มต้นของอาการของคุณ
 • อาการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นครั้งคราว
 • ความรุนแรงของอาการ
 • สิ่งที่อาจทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง

 

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2020

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

  นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, Interventional Neuroradiology, โรคหลอดเลือดสมอง
 • Link to doctor
  พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

  พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา
 • Link to doctor
  นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

  นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา