ไซนัสอักเสบเรื้อรัง - Chronic Sinusitis

ไซนัสอักเสบเรื้อรัง

ไซนัสอักเสบเรื้อรัง คือภาวะที่เนื้อเยื่อโพรงจมูกเกิดอาการอักเสบ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป

แชร์

ไซนัสอักเสบเรื้อรัง

ไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Chronic Sinustisis) คือ ภาวะที่เนื้อเยื่อโพรงจมูกเกิดอาการอักเสบ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป บริเวณโพรงจมูก หรือไซนัส เป็นตำแหน่งข้างๆโพรงจมูกทำหน้าที่ในการขับน้ำมูก เมื่อเกิดอักเสบ จึงก่อให้เกิดอาการปวด บวมในบริเวณจมูก หน้าผาก ไปจนถึงรอบดวงตา และเกิดการกีดขวางการขับออกของน้ำมูก ทำให้หายใจลำบาก และคัดจมูก ทั้งนี้ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการของไซนัสอักเสบเรื้อรัง

การติดเชื้อส่งผลให้เกิดน้ำมูกเหนียวข้น ซึ่งอาจออกจากจมูกส่วนหน้า หรือไหลลงบริเวณลำคอ และเกิดอาการคัดแน่นจมูกซึ่งพบเป็นปกติในคนไข้ที่มีภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง คนไข้มักมีอาการเจ็บ ปวด และบวมในบริเวณจมูก หน้าผาก แก้มและตา ซึ่งอาจเจ็บลามมาจนถึงบริเวณหู กรามและฟันได้ อาการระคายคอ รวมถึงมักพบอาการไอ กระแอม และคันคอร่วมด้วย คนไข้ที่มีภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังมักมีกลิ่นลมหายใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมของของเหลวเหนียวข้นในบริเวณโพรงจมูกที่ไม่สามารถระบายออกได้ นอกจากนี้ยังพบว่าคนไข้มักมีอาการอ่อนเพลียอีกด้วย

โดยทั่วไปมักเกิดความสับสนระหว่างความแตกต่างของภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Chronic Sinustisis) และภาวะไซนัสอักเสบฉับพลัน (Acute Sinustisis) ภาวะไซนัสอักเสบฉับพลันนั้นมีความสัมพันธ์กับอาการหวัด ส่งผลให้เกิดการอักเสบในโพรงจมูกไซนัสชั่วคราว โดยอาจมีอาการไข้ร่วมด้วย ซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะไซนัสอักเสบฉับพลัน ในขณะที่ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังนั้นจะต้องมีอาการอักเสบที่โพรงจมูกไซนัส และแสดงอาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป อย่างไรก็ดี ภาวะไซนัสอักเสบฉับพลัน สามารถพัฒนาเป็นภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง ได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

เมื่อไหร่ที่ควรต้องพบแพทย์

แนะนำให้พบแพทย์หากมีภาวะไซนัสอักเสบเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง และไม่ตอบสนองต่อการรักษา อาการของภาวะไซนัสอักเสบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 วันมีแนวโน้วว่าจะกลายเป็นภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังได้ นอกจากนี้ควรพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการปวมแดงบริเวณรอบดวงตาและหน้าผาก ร่วมกับมีไข้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง คอแข็ง หรืออาการที่คนไข้ไม่สามารถก้มศีรษะได้ แต่อาจยังแหงน หรือเอียงคอไปทางซ้ายและขวาได้บ้าง หากเกิดอาการมึนงงหรือคุณภาพการมองเห็นที่ลดลง เป็นสัญญาณเตือนว่า ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังรุนแรงได้เกิดขึ้นแล้ว และควรต้องพบแพทย์โดยทันที

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงไซนัสอักเสบเรื้อรัง

มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง รวมไปถึงการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ หรือริดสีดวงจมูก (nasal polyps)  ที่กีดขวางบริเวณโพรงจมูกหรือไซนัส ภาวะผนังกั้นช่องจมูกคดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบในคนไข้บางราย กระดูกหรือกระดูกอ่อนที่กั้นกลางระหว่างช่องจมูกสองข้างมีลักษณะคด หรืองอ ทำให้ช่องจมูกข้างหนึ่งเล็กกว่าอีกข้างหนึ่ง ทำให้เกิดการกีดขวางบริเวณโพรงจมูกและมีอาการไซนัสอักเสบเกิดขึ้นได้

นอกจากภาวะข้างต้นแล้ว ภาวะและโรคอื่น ๆ ก็อาจก่อให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เอชไอวี (HIV), โรคหลอดลมพอง (Cystic fibrosis), โรคหืด, โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ ยกตัวอย่างเช่น โรคหวัด ซึ่งเป็นตัวนำทำให้เยื่อบุโพรงจมูกก่อตัวหนาขึ้น จนเกิดอาการอักเสบ และติดเชื้อจนกีดขวางและรบกวนการระบายน้ำมูกที่อยู่ภายในโพรงจมูก การติดเชื้อดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

การใช้ยาบางชนิด ก็ส่งผลให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังได้เช่นกัน พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไซนัสอักเสบ กับความไวต่อแอสไพริน (Aspirin Sensitivity) อีกทั้งยังพบว่าปัญหามลภาวะ รวมไปถึงควันบุหรี่ก็เป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง

การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง

ในขั้นแรกของการวินิจฉัย แพทย์จะทำการประเมินอาการของภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังเบื้องต้น โดยการสัมผสดูอาการกดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณจมูกและใบหน้า ก่อนที่จะตรวจดูภายในโพรงจมูก โดยอาจใช้วิธีอื่นร่วมในการวินิจฉัย ดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบรูปถ่ายทางการแพทย์ (Imaging Test)
รายละเอียดของโพรงจมูกไซนัส และบริเวณภายในจมูกถูกบันทึกด้วยวิธี CT scan หรือ MRI เพื่อตรวจหาสิ่งกีดขวางทางกายภาพ หรืออาการอักเสบที่รุนแรงที่ไม่สามารถพบได้โดยเครื่องส่องตรวจ (Endoscope)
 • การตรวจโพรงจมูกไซนัส

แพทย์ทำการตรวจภายในโพรงจมูกไซนัส โดยวิธีการสอดท่อยืดหยุ่นขนาดเล็กที่มีเส้นใยแก้วนำแสง (fiber-optic light) ติดอยู่ ผ่านเข้าไปในโพรงจมูก

 • การทดสอบภูมิแพ้ (Allergy Test)

เนื่องจากอาการแพ้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง การทดสอบภูมิแพ้จึงมีความจำเป็นเพื่อทดสอบหาอาการแพ้ที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะไซนัสอักเสบ โดยแพทย์มักจะแนะนำวิธีการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergy Skin Test) เพราะมีความปลอดภัยสูง และได้ผลที่รวดเร็ว

 • การตรวจเพาะเชื้อจากตัวอย่างสารคัดหลังในโพรงจมูก

ในกรณีที่อาการไม่ตอบสนองต่อการรักษา แพทย์อาจนำตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูกไปเพาะเชื้อ เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราที่เป็นต้นเหตุของภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังต่อไป

วิธีการรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง

การรักษาภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง  รวมไปถึงการใช้ยา การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) และการผ่าตัด

การใช้ยารักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง

 1. ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก (Nasal corticosteroids)

วัตถุประสงค์ของยาเพื่อป้องกันและรักษาอาการอักเสบในโพรงจมูก ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกที่นิยมใช้ ยกตัวอย่างเช่น fluticasone, triamcinolone, beclomethasone, budesonide และ  mometasone

 1. การล้างจมูก (Nasal Irrigation)

การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือทางการแพทย์ เป็นวิธีที่ใช้เพื่อระบายและทำความสะอาดโพรงจมูก จากอาการแพ้และระคายเคือง แพทย์อาจแนะนำให้ผสมน้ำเกลือกับยาบางชนิด เช่น ยา Budesonide เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดอาการแพ้และระคายเคือง

 1. ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน หรือฉีด (Oral or injested corticosteroids)
ยาจำพวกนี้ใช้เพื่อรักษาภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังที่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะในคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากติ่งเนื้อในโพรงจมูก หรือริดสีดวงจมูก (nasal polyps) อย่างไรก็ดีการใช้ยายาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน หรือฉีดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้นได้
 1. การขจัดภูมิไวต่อแอสไพริน (Aspirin Desensitization)

ในคนไข้ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง ที่เป็นผลมาจากความไวต่อแอสไพริน (Aspirin Sensitivity) การขจัดภูมิไวต่อแอสไพริน (Aspirin Desensitization)โดยการให้ยาแอสไพรินในจำนวนมาก เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัจจัยกระตุ้นที่เป็นเหตุให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังได้

 1. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)

หากภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แพทย์อาจจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อใช้ในการรักษา โดยอาจจ่ายร่วมกับยาชนิดอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขต้นเหตุของการเกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง อย่างตรงต้นเหตุ

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นวิธีการรักษา ที่มุ่นเน้นเพื่อลดปฏิกริยาของร่างกาย ต่อตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่นำไปสู่ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง

การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery)

การผ่าตัดเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับรักษาภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง โดยมักใช้กับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น การผ่าตัดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังในคนไข้แต่ละราย โดยอาจผ่าตัดเพื่อขยายโพรงจมูกไซนัสที่แคบให้สามารถถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น หรืออาจผ่าตัดเพื่อตัดเนื้อเยื่อหรือติ่งเนื้อที่กีดขวางช่องจมูก โดยทั่วไปการผ่าตัดไซนัสมักใช้วิธีการผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery)

ไซนัสอักเสบเรื้อรัง Chronic Sinusitis Infographic - Th

เผยแพร่เมื่อ: 14 ก.ย. 2020

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

  รศ.นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology and Allergy
 • Link to doctor
  รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

  รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology, Skull Base Surgery, Nose and Sinus Problems
 • Link to doctor
  นพ. วิรัช  จิตสุทธิภากร

  นพ. วิรัช จิตสุทธิภากร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology
 • Link to doctor
  นพ. กิตติชัย มงคลกุล

  นพ. กิตติชัย มงคลกุล

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology
 • Link to doctor
  ผศ.ดร.นพ. ขจร เสรีศิริขจร

  ผศ.ดร.นพ. ขจร เสรีศิริขจร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology and Allergy
 • Link to doctor
  รศ.นพ. เจษฎา  กาญจนอัมพร

  รศ.นพ. เจษฎา กาญจนอัมพร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Skull Base Surgery, Rhinology