โรคซิสติกไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) อาการ สาเหตุ การตรวจวินิจฉัย และการรักษา

โรคซิสติกไฟโบรซิส

โรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีผลต่อเซลล์ที่ผลิตของสารคัดหลั่ง ก่อให้เกิดการอุดตันของสารคัดหลั่งในท่อต่าง ๆ

แชร์

โรคซิสติกไฟโบรซิส

โรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีผลต่อเซลล์ที่ผลิตของสารคัดหลั่ง ได้แก่ น้ำมูก เหงื่อ และน้ำย่อย ของเหลวที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เกิดการเหนียวและข้น ก่อให้เกิดการอุดตันของสารคัดหลั่งในท่อต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหลายระบบของร่างกายรวมทั้งปอดระบบย่อยอาหาร และอวัยวะอื่น ๆ

อาการของโรคซิสติกไฟโบรซิส

สัญญาณและอาการของโรคซิสติกไฟโบรซิสแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค สัญญาณและอาการอาจเกิดขึ้นในช่วงอายุใดก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยอาจเกิดอาการผิดปกติเช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง และปอดบวมเรื้อรัง

สัญญาณและอาการของโรคซิสติกไฟโบรซิสแตกต่างกันไปในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

 • ระบบหายใจ ผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสที่เกิดการอุดตันของเมือกในท่อระบบหายใจอาจพบอาการดังต่อไปนี้
  • ไอเรื้อรัง และมีเสมหะ
  • หายใจไม่ออก
  • อดทนต่อความเหนื่อยระหว่างการออกกำลังกาบยได้น้อย
  • การติดเชื้อในปอดกำเริบ
  • อาการคัดจมูกหรือจมูกอักเสบ
  • ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
 • ระบบย่อยอาหาร เมือกสามารถขัดขวางในอยู่ท่อระบบย่อยอาหารอาจนำไปสู่อาการดังต่อไปนี้
  • การดูดซึมสารอาหารไม่สมบูรณ์
  • อุจจาระมีกลิ่นและเป็นคราบมัน
  • ปัญหาในการการเพิ่มน้ำหนัก
  • ปัญหาการเจริญเติบโต
  • ลำไส้อุดตันโดยเฉพาะในทารกแรกเกิด
  • อาการท้องผูกเรื้อรังหรือรุนแรง


เมื่อไหร่จึงควรพบแพทย์

ควรปรึกษาแพทย์หากคุณหรือลูกน้อยมีสัญญาณหรืออาการที่คล้ายจะเกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิส เช่น การเปลี่ยนสีของน้ำมูก ความเหนื่อยล้า น้ำหนักลด หรือท้องผูกอย่างรุนแรง

แนะนำให้พบแพทย์ทันทีหากคุณหรือทารกมีอาการดังต่อไปนี้

 • ไอเป็นเลือด
 • มีอาการเจ็บหน้าอก
 • มีปัญหาในการหายใจ
 • มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
 • มีอาการท้องอืด


สาเหตุของ
โรคซิสติกไฟโบรซิส

โรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายเกลือเข้าและออกจากเซลล์ ระดับเกลือในเซลล์ที่ผิดปกติทำให้เกิดเมือกหนาและเหนียวในระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบสืบพันธุ์ ผู้ที่มีอาการนี้อาจมีอาการเกลือในเหงื่อเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงของโรคซิสติกไฟโบรซิส

ผู้ที่สมาชิกในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิสมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนโรคซิสติกไฟโบรซิส

มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกาย ได้แก่

 • ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ
  • โรคหลอดลมอักเสบ
  • การติดเชื้อเรื้อรัง
  • ติ่งเนื้อในจมูก
  • ไอเป็นเลือด
  • ปอดรั่ว
  • ระบบหายใจล้มเหลว
  • อาการของภาวะทางเดินหายใจแย่ลง
 • ภาวะแทรกซ้อนในระบบย่อยอาหาร
  • ขาดสารอาหาร
  • โรคเบาหวาน
  • โรคตับ
  • ลำไส้อุดตัน
  • โรคลำไส้ส่วนปลายอุดตัน
 • ภาวะแทรกซ้อนในระบบสืบพันธุ์
  • ภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย
  • ภาวะมีบุตรยากในผู้หญิง
 • ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสอาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้แก่
  • โรคกระดูกพรุน
  • ภาวะขาดน้ำ
  • ปัญหาสุขภาพจิต


การวินิจฉัย
โรคซิสติกไฟโบรซิส

การวินิจฉัยโรคซิสติกไฟโบรซิสขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้ การวินิจฉัยอาจรวมถึงการตรวจร่างกายการซักประวัติอาการและการทดสอบ

 • การวินิจฉัยและการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด โรคซิสติกไฟโบรซิสสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิด การตรวจคัดกรองอาจรวมถึง
  • การตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบระดับของสารเคมีที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทริปซิโนเจน (IRT)
  • การทดสอบเหงื่อ เพื่อวัดระดับเกลือ
  • การทดสอบทางพันธุกรรม เพื่อตรวจสอบระดับ IRT เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
 • การทดสอบในเด็กโตและผู้ใหญ่ หากคุณไม่ได้รับการตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกเกิดและมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิสเช่น ตับอ่อนอักเสบซ้ำ ๆ ติ่งเนื้อในจมูก ไซนัสหรือการติดเชื้อในปอด แพทย์อาจแนะนำการทดสอบหลายทางเลือกเพื่อวินิจฉัยโรคซิสติกไฟโบรซิส ซึ่งอาจรวมไปถึงการทดสอบดังต่อไปนี้
 • การทดสอบทางพันธุกรรม
 • การทดสอบเหงื่อ


  การรักษา
  โรคซิสติกไฟโบรซิส

  ยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคซิสติกไฟโบรซิส อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของการรักษาในปัจุบันคือเพื่อ

  • ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในปอด
  • กำจัดและลดปริมาณเมือกในปอด
  • รักษาและป้องกันภาวะลำไส้อุดตัน
  • เพิ่มปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม

  การรักษาอาจรวมถึงการใช้ยา กระบวนการทางการแพทย์ และการผ่าตัด

  การใช้ยารักษาโรคซิสติกไฟโบรซิส

  แพทย์อาจสั่งจ่ายยาบางชนิด ขึ้นอยู่กับระบบและอาการที่ได้รับผลกระทบเพื่อรักษาและบรรเทาอาการ ยาดังกล่าวอาจรวมถึง

  • ยาเฉพาะสำหรับการกลายพันธุ์ของยีน
  • ยาปฏิชีวนะ
  • ยาต้านการอักเสบ
  • ยาลดน้ำมูก
  • ยาดม
  • ยาช่วยย่อย
  • ยาระบาย
  • ยาลดกรด
  • ยาเฉพาะสำหรับโรคเบาหวานหรือโรคตับหากจำเป็น

  กายภาพบำบัดทรวงอก (CPT)

  แพทย์อาจแนะนำเทคนิคในหายใจนี้เพื่อบรรเทาการอุดตันของน้ำมูกและลดการติดเชื้อและการอักเสบในทางเดินหายใจ

  การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

  แพทย์อาจแนะนำโปรแกรมระยะยาวนี้เพื่อปรับปรุงการทำงานของปอด โดยโปรแกรมอาจรวมถึง

  • การออกกำลังกาย
  • เทคนิคการหายใจ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
  • การให้คำปรึกษาและการสนับสนุน


  ขั้นตอนทางการแพทย์

  วิธีการทางการแพทย์มีหลายทางเลือก ได้แก่

   • การบำบัดด้วยออกซิเจน
   • การใส่ท่อให้อาหาร

  ศัลยกรรม

  แพทย์อาจแนะนำการผ่าตัดบางอย่างตามเงื่อนไขของคนไข้แต่ละราย เช่น

  • การผ่าตัดส่องกล้อง
  • การผ่าตัดจมูกและไซนัส
  • การผ่าตัดลำไส้
  • การปลูกถ่ายปอด
  • การปลูกถ่ายตับ


  การเตรียมการก่อนพบแพทย์

  ก่อนการนัดหมายคุณอาจเตรียมข้อมูลบางอย่างของคุณหรือลูกน้อยของคุณ รวมไปถึงข้องมูลดังต่อไปนี้

  • อาการ
  • จุดเริ่มต้นของอาการ
  • สิ่งที่ทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง
  • ประวัติสมาชิกในครอบครัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับโรคซิสติกไฟโบรซิส
  • อัตราการเติบโตและน้ำหนัก

  เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2020

  แชร์

  แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

  นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, อายุรศาสตร์โรคปอด, เวชบำบัดวิกฤต
 • Link to doctor
  นพ. วรการ วิไลชนม์

  นพ. วรการ วิไลชนม์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, เครื่องช่วยหายใจ, วัณโรค
 • Link to doctor
  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, อายุรศาสตร์โรคปอด, อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

  นพ. อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
 • Link to doctor
  นพ. เกษม สิริธนกุล

  นพ. เกษม สิริธนกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, หายใจลำบาก, ไอเรื้อรัง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็งปอด, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคปอดบวม, คลินิกหยุดบุหรี่
 • Link to doctor
  นพ. จุฬา คูอนันต์กุล

  นพ. จุฬา คูอนันต์กุล

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  Pediatrics, Pediatrics Pulmonary, Pediatrics Critical Care Medicine, Pediatrics Asthma, Pediatric Respiratory Problem