electrocardiography การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ECG

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECG)

เป็นการตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้าจากหัวใจที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ และไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย โดยการติดแผ่นขั้วไฟฟ้าหรือเซนเซอร์ที่บริเวณหน้าอก แขน และขา

แชร์

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECG)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECG) เป็นการตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้าจากหัวใจที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ และไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย แพทย์จะทำการติดแผ่นขั้วไฟฟ้าหรือเซนเซอร์ที่บริเวณหน้าอก แขน และขาของผู้ได้รับการตรวจขณะที่กำลังนอนราบหรือออกกําลังกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากตัวคุมจังหวะหัวใจตามธรรมชาติ (sinoatrial node) ดูอัตราการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งจะแสดงผลเป็นรูปคลื่น

ใครบ้างที่ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECG)

ผู้ที่ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้แก่ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
 • ใจสั่น
 • เหนื่อย
 • วิงเวียนศีรษะ
 • อ่อนเพลีย

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบอกอะไรได้บ้าง

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจ วินิจฉัยอาการหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว หรือภาวะโรคหัวใจอื่น ๆ เช่น ภาวะขาดเลือด หัวใจโต หรือการนําไฟฟ้าผิดปกติ และช่วยประเมินว่าผู้ป่วยแข็งแรงพอที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ หากผู้ป่วยเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจวาย ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือเริ่มทานยารักษาโรคหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะช่วยบอกได้ว่าหัวใจทำงานเป็นปกติอยู่หรือไม่

อย่างไรก็ตามการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติอาจไม่สามารถตรวจพบภาวะการเต้นหัวใจผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แพทย์อาจแนะนำให้ผู้เข้ารับการตรวจตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Holter monitor) เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสวมใส่ไว้เพื่อติดตามดูคลื่นกระแสไฟฟ้าของหัวใจเป็นเวลา 1 - 2 วัน
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย (Cardiac event recorder) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผู้ป่วยต้องกดปุ่มที่เครื่องเมื่อมีอาการ

หลังทราบผลตรวจแล้ว แพทย์จะพูดคุยกับผู้ป่วยว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

 • การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • หัวใจวาย
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
 • การไหลเวียนโลหิตหัวใจไม่ดี

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยตรวจประเมินหัวใจและการเต้นของหัวใจ และช่วยในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม เป็นการตรวจที่ง่ายและมีความเสี่ยงต่ำ ผู้ป่วยบางรายอาจจะรู้สึกระคายเคืองผิวหนังจากการติดแผ่นขั้วไฟฟ้าเท่านั้น

บทความโดย
นพ.วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ชำนาญการด้านการสวนหัวใจและหลอดเลือด
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 21 ธ.ค. 2022

แชร์