โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ - Peripheral Artery Disease (PAD)

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบก่อให้เกิดการกีดขวางการไหลเวียนของเลือดไปที่แขนขา โดยผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอาจมีอาการอึดอัดหรือปวดขาขณะเดินเนื่องจากเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะดังกล่าวไม่เพียงพอ

แชร์

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบก่อให้เกิดการกีดขวางการไหลเวียนของเลือดไปที่แขนขา โดยผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอาจมีอาการอึดอัดหรือปวดขาขณะเดินเนื่องจากเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะดังกล่าวไม่เพียงพอ

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอาจเป็นสัญญาณของการสะสมของไขมันในหลอดเลือดซึ่งกีดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจและสมอง โรคนี้อาจดีขึ้นและรักษาได้โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างรวมถึงการเลิกสูบบุหรี่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

อาการ

อาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอาจไม่รุนแรงหรืออาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลย อาการปวดขาขณะเดินเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคนี้ซึ่งคนไข้อาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อและเป็นตะคริวที่แขนหรือขา ซึ่งอาการดังกล่าวอาจหายไปภายในไม่กี่นาทีระดับความรุนแรงของโรคอาจมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลต่อกิจกรรมประจำวันของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเดิน

สัญญาณและอาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลายอาจรวมถึง

 • อาการปวดขา
 • อาการชาหรืออ่อนแรงของแขนหรือขา
 • ความรู้สึกเย็นที่ขาส่วนล่าง
 • แผลที่นิ้วเท้า
 • การเปลี่ยนสีของขา
 • การเจริญเติบโตของเส้นขนช้าลงหรือขนบริเวณเท้าและขาร่วง
 • เล็บเท้าเจริญเติบโตช้าลง
 • ผิวที่ขามีลักษณะมันเงา
 • ชีพจรอ่อนที่ขาหรือเท้า หรืออาจตรวจไม่พบชีพจรในบริเวณขาหรือเท้าในบางกรณี
 • สมรรถภาพทางเพศเสื่อมในผู้ชาย

ความเจ็บปวดจากโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบยังสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการพักผ่อนหรือนอนราบ อาการปวดอาจรุนแรงขึ้นในตอนกลางคืนการห้อยขาไว้เหนือขอบเตียงหรือเดินไปรอบ ๆ ห้องอาจช่วยบรรเทาอาการปวดได้

เมื่อไหร่จึงควรไปพบแพทย์

ควรพบแพทย์หากคุณมีอาการข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และผู้อายุต่ำกว่า 50 ปีที่เป็นโรคเบาหวานหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ของโรค เช่น ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจคัดกรองโรค

สาเหตุ

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบเกิดขึ้นเมื่อมีคราบจุลินทรีย์หรือไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนของเลือดลดลง และการไหลเวียนของเลือดที่ส่งไปยังแขนขาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอาจเป็นผลมาจากการบาดเจ็บที่แขนขา กายวิภาคที่ผิดปกติความผิดปกติของเอ็นหรือกล้ามเนื้อ หรือการได้รับรังสี

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดส่วนปลายอาจรวมถึง

 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วน
 • ความดันโลหิตสูง
 • คอเลสเตอรอลสูง
 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง
 • ระดับโฮโมซิสเทอีนหรือส่วนประกอบของโปรตีนช่วยสร้างและรักษาเนื้อเยื่ออยู่ในระดับสูง
 • สูบบุหรี่


ภาวะแทรกซ้อน

โรคหลอดเลือดส่วนปลายอาจเพิ่มความเสี่ยงของ

 • อาการแขนขาขาดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • หัวใจวาย


การวินิจฉัย

ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดส่วนปลายแพทย์อาจทำการทดสอบหลายอย่างเช่น

 • การตรวจร่างกาย เพื่อประเมินหลอดเลือดแดงตีบ
 • Ankle-brachial index (ABI) เพื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตระหว่างข้อเท้าและแขน
 • อัลตราซาวนด์ เพื่อประเมินการไหลเวียนของเลือดผ่านหลอดเลือด
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด เพื่อตรวจการไหลเวียนของเลือด
 • การตรวจเลือด เพื่อวัดความเป็นไปได้ของโรคเบาหวาน คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์


การรักษา

จุดมุ่งหมายของการรักษาคือการจัดการกับอาการ และยุติความพัฒนาของสิ่งกีดขวางหลอดเลือด ที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองได้

การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอาจรวมถึง

 • การใช้ยา
  • ยาลดคอเลสเตอรอล
  • ยาความดันโลหิตสูง
  • ยาควบคุมน้ำตาลในเลือด
  • ยาควบคุมการอุดตันของเลือด
  • ยาบรรเทาอาการ
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจและการผ่าตัด
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจ (Angioplasty) เพื่อเปิดหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
  • การผ่าตัดบายพาส โดยใช้หลอดเลือดจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น
  • การรักษาด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือด ยาละลายลิ่มเลือดจะถูกฉีดเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่ถูกปิดกั้นเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 • โปรแกรมการออกกำลังกาย
  วัตถุประสงค์ของการรักษาเพื่อปรับปรุงอาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลายและส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจน


การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการรักษาตัวที่บ้าน

โรคหลอดเลือดส่วนปลายสามารถปรับปรุงหรือรักษาได้โดยการเปลี่ยนวิถีชีวิตและการรักษาตัวที่บ้าน โดยคนไข้อาจปรับพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • เลิกสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายบ่อยขึ้นและสม่ำเสมอขึ้น
 • ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • หลีกเลี่ยงยาแก้หวัดบางชนิด
 • ระมัดระวังและหมั่นดูแลสุขภาพเท้า เช่น ล้างและเช็ดเท้าให้แห้งทุกวัน สวมถุงเท้าที่แห้ง สวมรองเท้าที่พอดีกับขนาดของเท้า รักษาการติดเชื้อรา ระมัดระวังในการตัดเล็บตรวจสอบการบาดเจ็บของเท้า และไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาปัญหาที่ผิดปกติของเท้าเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม


การเตรียมการก่อนการพบแพทย์

ก่อนการนัดหมายคุณอาจเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • อาการที่เกิดขึ้น
 • รายการยาที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
 • คำถามที่คุณต้องการถามแพทย์

ในระหว่างการปรึกษา แพทย์อาจถามคำถามบางอย่างรวมถึงข้อมูลเช่น

 • จุดเริ่มต้นของอาการ
 • อาการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นครั้งคราว
 • อาการแย่ลงเมื่อออกกำลังกายหรือไม่
 • อาการดีขึ้นเมื่อพักผ่อนหรือไม่
 • ความรุนแรงของอาการ
 • คุณสูบบุหรี่หรือไม่

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2020

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

  นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Breast Surgery, Vascular Surgery, General Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นายแพทย์ เชาวนันท์ พรวรากรณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  General Surgery, Vascular Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. คามิน ชินศักดิ์ชัย

  รศ.นพ. คามิน ชินศักดิ์ชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ศิรพงศ์ โชคธีรสวัสดิ์

  นพ. ศิรพงศ์ โชคธีรสวัสดิ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 • Link to doctor
  ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี

  ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ภิเษก บุญธรรม

  ผศ.นพ. ภิเษก บุญธรรม

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery, เส้นเลือดขอด, Vascular Intervention Radiology
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. ปิยนุช พูตระกูล

  ผศ.พญ. ปิยนุช พูตระกูล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  พญ. ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร

  พญ. ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery