การเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะด้วยวิธี PESA/TESE

การเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะด้วยวิธี PESA/TESE

การเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะด้วยวิธี PESA/TESE เหมาะสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องการหลั่ง หลังจากเก็บตัวอสุจิได้แล้ว แพทย์จะนำอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ผ่านการทำอิ๊กซี่ (ICSI) หรือการฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่

แชร์

เลือกหัวข้อที่อ่าน


การเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะด้วยวิธี PESA/TESE

ผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องการหลั่ง เคยเป็นโรคคางทูม ท่อนำอสุจิอุดตัน หรือไม่มีท่ออสุจิตั้งแต่กำเนิด อาจไม่พบตัวอสุจิในน้ำเชื้อ  อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น PESA หรือ TESE สามารถช่วยแก้ปัญหาการมีบุตรยากได้

วิธีการเก็บอสุจิ

 • PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) เป็นการใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อเก็บตัวอสุจิจากหลอดพักอสุจิในอัณฑะ
 • TESE (Testicular Sperm Extraction) คือ การตัดเนื้อเยื่อจากอัณฑะเพื่อเก็บสเปิร์มจากเนื้อเยื่อเหล่านั้นโดยอาศัยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์

การเก็บอสุจิด้วยวิธีเหล่านี้จะแนะนำให้แก่เพศชายที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

 • ไม่มีท่ออสุจิตั้งแต่กำเนิด
 • ปริมาณการผลิตตัวอสุจิต่ำ เนื่องจากกรรมพันธุ์หรือเคยเป็นโรคคางทูมมาก่อน ซึ่งทําให้เกิดอัณฑะอักเสบ
 • ท่อระบบสืบพันธุ์อุดตันแก้ไขไม่ได้ เนื่องจากการได้รับบาดเจ็บ การผ่าตัด หรือการติดเชื้อ
 • การทําหมันหรือการแก้หมันไม่สำเร็จ

หลังจากเก็บตัวอสุจิได้แล้ว แพทย์จะนำอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ผ่านการทำอิ๊กซี่ (ICSI) หรือการฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่


ยินดีให้คำปรึกษาแบบ second opinion ให้คุณมั่นใจทุกขั้นตอนการรักษา

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 12 เม.ย. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  • นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
  Urogynecology, Female Pelvic Reconstructive Surgery, Minimally Invasive Gynecology, Menopause
 • Link to doctor
  พญ. นลินา ออประยูร

  พญ. นลินา ออประยูร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopic Surgery
 • Link to doctor
  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Menopause, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopy
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology