ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา เกิดจากอะไร ต้องรักษาอย่างไร - Subconjunctival Hemorrhage - Causes and Treatment

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival Hemorrhage)

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา คือภาวะที่เส้นเลือดฝอยบริเวณดวงตาแตก ทำให้มีเลือดออกที่ตา ซึ่งภาวะนี้ถือว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงและหายได้เอง ไม่ส่งผลต่อการมองเห็น

แชร์

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

เยื่อบุตา คือเยื่อบริเวณตาขาว ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยมากมาย หากเส้นเลือดฝอยแตก จะทำให้มีเลือดออกที่ตา หรือภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา ซึ่งเป็นอาการที่ไม่รุนแรง และหายได้เอง ไม่ส่งผลต่อการมองเห็น

อาการเลือดออกใต้เยื่อบุตา

นอกจากการที่มีจุดสีแดงในดวงตาแล้ว ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงอื่น ๆ ไม่มีอาการปวด บวม หรือส่งผลใด ๆ ต่อการมองเห็น ในบางกรณี ผู้ป่วยอาจรู้สึกระคายเคืองที่ดวงตาเล็กน้อย แต่จะไม่มีขี้ตาออกมาจากดวงตา หรืออาการอื่น ๆ

ควรไปพบแพทย์เมื่อไร?

 • เมื่อจุดแดงที่ตาไม่หายหลัง 2 สัปดาห์
 • เมื่อเลือดออกในตาหลังประสบอุบัติเหตุ ขยี้ตา หรือถอดคอนแท็กต์เลนส์
 • มีอาการปวด หรือมีปัญหาทางด้านการมองเห็น
 • ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาเกิดซ้ำ

สาเหตุที่มีเลือดออกที่ตา

สาเหตุที่มีเลือดออกที่ตา หรือทำให้เกิดภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา กิจกรรมหรือปัญหาทางสุขภาพที่ทำให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกได้ เช่น

 • ไอ จาม อาเจียน หรือเบ่งขณะเข้าห้องน้ำ
 • ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาหรือศีรษะ หรือมีการติดเชื้อที่ดวงตา
 • ขยี้ตารุนแรง หรือขยี้ตาบ่อย
 • สวมใส่คอนแทคเลนส์
 • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยา interferon ที่ใช้สำหรับการรักษามะเร็ง

ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะเลือดออกผิดปกติ

ปัจจัยเสี่ยงภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

ปัจจัยเสี่ยงภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

 • อายุที่มากขึ้น ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมักมีความเสี่ยงที่จะประสบกับภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา 
 • ปัญหาสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงมักมีความเสี่ยงที่มีเลือดออกใต้เยื่อบุตามากกว่าคนทั่วไป
 • คอนแทคเลนส์ การสวมใส่คอนแทคเลนส์อาจส่งผลให้เยื่อบุตาอักเสบหรือเส้นเลือดฝอยแตกได้  
 • การผ่าตัดดวงตา เช่น การผ่าตัดต้อกระจกสามารถเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

ภาวะแทรกซ้อนของอาการเลือดออกที่ตา

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตานั้นไม่เป็นอันตราย แต่ในบางกรณีที่พบได้น้อยมาก ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรง เช่น ภาวะเลือดออกผิดปกติ การที่ดวงตาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง โรคทางด้านหลอดเลือด หรือโรคหอบหืด

การตรวจวินิจฉัยภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

 • การซักประวัติและตรวจดวงตา

  แพทย์จะซักถามประวัติและอาการ พร้อมกับตรวจดูดวงตา และอาจตรวจวัดความดันโลหิต โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำการตรวจเพิ่มเติม นอกเสียจากว่าภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตานั้นเกิดขึ้นซ้ำ
 • การตรวจเลือด

  หากแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกผิดปกติ แพทย์จะให้ตรวจเลือดเพิ่มเติม

การรักษาภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

หากมีอาการระคายเคือง ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการได้โดยการใช้ยาหยอดตาหรือน้ำตาเทียม โดยอาการสามารถหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์

การป้องกันภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา

 • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา
 • หากอาการเกิดจากภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรพูดคุยปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขสาเหตุดังกล่าว 

การเตรียมตัวก่อนพบแพทย์

ก่อนที่จะไปพบแพทย์ ผู้ป่วยควรจดบันทึกอาการที่มี การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เพิ่งประสบมาไม่นานนี้ ยาหรืออาหารเสริมที่กำลังรับประทาน คำถามที่ต้องการถามแพทย์ไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างคำถาม เช่น

 • สาเหตุของภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาคืออะไร
 • ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาจะสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้หรือไม่
 • ต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่
 • วิธีการรักษามีอะไรบ้าง

แพทย์อาจถามคำถาม เช่น

 • อาการเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไร
 • มีอาการอะไรบ้าง

บันทึกคุณหมอ

โดยทั่วไปภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตา ไม่อันตรายและหายได้เองภายใน 1 - 2 สัปดาห์ หากเป็นซ้ำหรือมีอาการปวด ควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 17 ต.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  การผ่าตัดต้อกระจก, ผ่าตัดต้อกระจกหลังทำเลสิก, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ใส่คอนแทคเลนส์, โรคกระจกตาโก่ง, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น
 • Link to doctor
  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, Ophthalmology, โรคต้อเนื้อ, โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  • โรคของกระจกตา
  โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยไม่เย็บ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ.  ณัฐรินทร์  ภูษิตโภยไคย

  พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  Ophthalmology, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ภาวะสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุตตัน, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาเด็ก
  • กล้ามเนื้อตา
  การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ใหญ่และเด็ก, โรคตาเขและการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา, จักษุวิทยาทั่วไปในผู้ใหญ่และเด็ก, ภาวะสายตาผิดปกติ, ตาขี้เกียจ, ต้อกระจก, โรคต้อเนื้อ, โรคต้อลม, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก