อาการ สาเหตุ ของโรคทางต่อมไทรอยด์ (Thyroid disease)

โรคทางต่อมไทรอยด์ (Thyroid disease)

ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ที่ทำหน้าที่รักษาระดับเมตาบอลิสมของร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต อุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ และน้ำหนัก

แชร์

เลือกหัวข้อที่อ่าน


โรคทางต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ที่ทำหน้าที่รักษาระดับเมตาบอลิสมของร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต อุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ และน้ำหนัก ต่อมไทรอยด์อยู่บริเวณลำคอหน้าต่อหลอดลมบริเวณคอ

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

 1. ความผิดปกติด้านการทำงานของต่อมไทรอยด์ แบ่งเป็น
  • ภาวะพร่องไทรอยด์ เกิดจากต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไม่เพียงพอ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ Hashimoto’s thyroiditis โดยโรคนี้ เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายและหยุดการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ ทำให้เกิดภาวะพร่องหรือขาดของออร์โมนไทรอยด์ ส่งผลให้มีอาการ เหนื่อยง่าย เมื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อ น้ำหนักเพิ่ม ท้องผูก ผิวแห้ง ขี้หนาว ขี้เกียจ ง่วงนอนง่าย หรือแม้กระทั่งหัวใจล้มเหลว บวมน้ำ บางคนมีเสียงแหบ และชาฝ่ามือมั้ง 2 ข้าง หากมีอาการดังกล่าว ควรตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนไทรอยด์ และวัดระดับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อโรคนี้
  • ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ เกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์มีภาวะอักเสบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน หรือภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้น หรือมีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ขนาดใหญ่ที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้น หากมีอาการดังกล่าว ควรตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนไทรอยด์ และวัดระดับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อโรคนี้
 2. เนื้องอกต่อมไทรอยด์
  โดยส่วนใหญ่ เนื้องอกบริเวณต่อมไทรอยด์มักเป็นเนื้องอกธรรมดา หรือถุงน้ำ แต่บางครั้ง เนื้องอกดังกล่าว อาจเกิดจากมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะหากผู้ที่มีเนื้องอกต่อมไทรอยด์ มีประวัติมะเร็งไทรอยด์ในครอบครัว มีประวัติการฉายแสงที่บริเวณศีรษะและลำคอ เป็นผู้ชาย หรือเนื้องอกไทรอยด์ในหญิงตั้งครรภ์ หากเจอเนื้องอกบริเวณต่อมไทรอยด์ จะสังเกตได้ว่าเนื้องอกนั้น เคลื่อนที่ตามการกลืน และบางครั้งอาจทำให้มีอาการกลืนติด หรือกลืนลำบาก หรือมีต่อมน้ำเหลืองโต หากมีอาการหรือมีประวัติครอบครัวดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์เพิ่มเติม และหากพบว่ามีเนื้องอกที่น่าสงสัย อาจจำเป็นต้องได้รับการเจาะชิ้นเนื้อดังกล่าวไปตรวจ

  แนวทางการรักษาโรคทางต่อมไทรอยด์

  1. ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทน หากเป็นชนิด Hashimoto’s thyroiditis ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนไปตลอดชีวิต
  2. ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ หากเป็นชนิดภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้มีการสร้างฮอรืโมนเพิ่มขึ้น หรือเรียกว่า Graves disease ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไทรอยด์เพื่อลดการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ หากรักษาด้วยยาดังกล่าวแล้วอาการไม่ดีขึ้น หยุดยาไม่ได้ หรือหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่ หรือคอโตมาก อาจพิจารณารักาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีนและการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  3. ภาวะเนื้องอกต่อมไทรอยด์ หากเป็นชนิดที่สร้างฮอรโมนเยอะ และมีก้อนเดียว นิยมรักษาด้วยวิธีกลืนแร่ไอโอดีน แต่หากมีหลายก้อน นิยมรักาด้วยวิธีการผ่าตัด
  4. มะเร็งต่อมไทรอยด์ รักษาด้วยวิธการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด (Total thyroidectomy) หากเป็นชนิดที่ตอบสนองต่อแร่ไอโอดีน จะรักษาต่อด้วยการกลืนแร่ไอโอดีน หลังจากนั้นจะต้องรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์เสริมไปตลอดชีวิต

  โรคทางต่อมไทรอยด์ - Thyroid Disease Infographic Th

  บทความโดย

  เผยแพร่เมื่อ: 20 เม.ย. 2022

  แชร์

  แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 1. Link to doctor
  พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย

  พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  โรคต่อมหมวกไต, ความผิดปกติของแคลเซียมและกระดูก, อินซูลินปั๊ม, โรคต่อมไร้ท่อทั่วไป, ไขมันในเลือดสูง, โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน, โรคต่อมใต้สมอง, โรคไทรอยด์
 2. Link to doctor
  พญ. ปิยนุช ปิยสาธิต

  พญ. ปิยนุช ปิยสาธิต

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรกรรมทั่วไป, โรคต่อมไร้ท่อทั่วไป, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 3. Link to doctor
  นพ. อมรพรรณ เลิศฤทธิ์

  นพ. อมรพรรณ เลิศฤทธิ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  โรคต่อมไร้ท่อทั่วไป
 4. Link to doctor
  ผศ.พญ. ธัชนันท์ พรธารักษ์เจริญ

  ผศ.พญ. ธัชนันท์ พรธารักษ์เจริญ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  โรคต่อมไร้ท่อทั่วไป
 5. Link to doctor
  นพ. วิน ภาคสุข

  นพ. วิน ภาคสุข

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 6. Link to doctor
  นพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

  นพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 7. Link to doctor
  พญ. ปฐมา จรรย์แสง ผ่องสุวรรณ

  พญ. ปฐมา จรรย์แสง ผ่องสุวรรณ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  ไทรอยด์ และมะเร็งไทรอยด์
 8. Link to doctor
  พญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ

  พญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, อายุรกรรมทั่วไป
 9. Link to doctor
  พญ. ศศิภัสช์ ช้อนทอง

  พญ. ศศิภัสช์ ช้อนทอง

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  โรคความผิดปกติของต่อมหมวกไต, โรคทางเมแทบอลิก, ความดันโลหิตสูงจากภาวะผิดปกติของต่อมไร้ท่อ, ความผิดปกติ แปรปรวนของสภาวะสารน้ำและเกลือแร่, โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน, โรคต่อมใต้สมอง, โรคไทรอยด์, เนื้องอกและมะเร็งต่อมไทรอยด์