ปากกาลดน้ำหนักหรือยาฉีดลิรากลูไทด์ Weight Loss Pen (Liraglutide Injection)

ปากกาลดน้ำหนักหรือยาฉีดลิรากลูไทด์ (Liraglutide)

ปากกาลดน้ำหนัก หรือยาฉีดลิรากลูไทด์ ช่วยลดความอยากอาหาร มักใช้ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

แชร์

ปากกาลดน้ำหนัก หรือ ยาฉีดลิรากลูไทด์ (Liraglutide)

ปากกาลดน้ำหนัก หรือยาฉีดลิรากลูไทด์ (Liraglutide) เป็นยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐเพื่อใช้ในการลดหรือควบคุมน้ำหนัก โดยตัวยาจะช่วยลดความอยากอาหาร มักใช้ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ลิรากลูไทด์เป็นสารเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์เหมือนกลูคากอนชนิดที่ 1 ที่ทําหน้าที่เป็นยากระตุ้นตัวรับเปปไทด์ที่เหมือนกลูคากอนชนิดที่ 1 ซึ่งพบได้ในระบบทางเดินอาหารของคนเรา สารดังกล่าวช่วยลดน้ำตาลในเลือดและลดการบีบตัวขับเคลื่อนของกระเพาะอาหาร ทำให้ผู้ที่ได้รับยาชนิดนี้รู้สึกอิ่มเป็นระยะเวลานานขึ้น

วิธีการใช้ปากกาลดน้ำหนัก

 • อ่านคําแนะนําอย่างละเอียดก่อนใช้
 • ฉีดลิรากลูไทด์ก่อนหรือหลังอาหารวันละครั้งที่บริเวณต้นขา ท้อง หรือไหล่
 • ไม่ใช้ยาบ่อยกว่าที่กำหนด
 • ไม่ใช้ปากกาลดน้ำหนักร่วมกับผู้อื่น
 • หากต้องใช้ลิรากลูไทด์ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ผู้ปกครองควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้อย่างถูกต้อง

วิธีการเก็บปากกาลดน้ำหนัก

 • เก็บปากกาที่ยังไม่ได้เปิดใช้ไว้ในตู้เย็นระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส อย่าเก็บยาไว้ในช่องแช่แข็งหรือใช้ยาหากยาแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง
 • เก็บปากกาที่เปิดใช้แล้วไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30 องศาเซลเซียส)
 • ถอดเข็มออกทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วซึม
 • ทิ้งปากกาที่เปิดใช้แล้วเกิน 30 วันหรือเมื่อถึงวันหมดอายุ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
 • หลีกเลี่ยงการโดนแสงสว่างและความร้อนสูงเกินไป
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก

ข้อควรระวัง

 • ดื่มน้ำมาก ๆ เมื่อใช้ปากกาลดน้ำหนัก
 • หากรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียอย่างรุนแรง ควรไปพบแพทย์
 • เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์อย่างฉับพลัน เช่น วิตกกังวล ตื่นตระหนก ขี้รำคาญ ไม่เป็นมิตร ก้าวร้าว นอนหลับยาก หรืออยู่ไม่นิ่ง ปรึกษาหากมีอาการเหล่านี้หลังเริ่มใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยา
 • หญิงที่วางแผนจะมีบุตรหรือคิดว่าอาจตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ปากกาลดน้ำหนักเพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
 • ไม่ใช้ปากกาลดน้ำหนักในผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิดเมดัลลารี (Medullary) มะเร็งตับอ่อน ตับอ่อนอักเสบ และใช้อย่างระมัดระวังโดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีภาวะดื้ออินซูลินร่วมด้วย
บทความโดย
พญ.ศศิภัสช์ ช้อนทอง

อายุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 23 ธ.ค. 2022

แชร์