Follow Us

นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขา
 • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
 • ความชำนาญเฉพาะทาง
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขา
 • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
 • อาทิตย์
   
  จันทร์
   
  อังคาร
   
  พุธ
   
  พฤหัส
   
  ศุกร์
   
  เสาร์
   
  การศึกษา และผลงาน

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency) – อายุรศาสตร์
  Texas Tech Health Science Center, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2556

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency) – เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย
  2553

  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 )
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  2549

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
  ประเทศไทย
  2561

  วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  ประเทศไทย
  2561

  วุฒิบัตร สาขาเวชบำบัดวิกฤต
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2560

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2559

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2558

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2556

  วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ประเทศไทย
  2553