Follow Us

นพ. อิทธิกร สภานุชาต

อนุสาขา
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • การตัดชิ้นเนื้อจากไต การดูแลและชะลอความเสื่อมของไต
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  09.00-17.00
  อนุสาขา
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • การตัดชิ้นเนื้อจากไต การดูแลและชะลอความเสื่อมของไต
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  09.00-17.00
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  09.00-17.00
  การรักษาและการบริการ
  • การตัดชิ้นเนื้อจากไต
  • การดูแลและชะลอความเสื่อมของไต
  • การบำบัดทดแทนไต
  • การใส่สายฟอกเลือด
  • การใส่สายล้างไตทางช่องท้อง
  • การซ่อมบำรุงรักษาเส้นฟอกเลือด
  • การปลูกถ่ายไต
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – อายุรศาสตร์ร่วมรักษาโรคไต
  Louisiana State University Shreveport School of Medicine (LSU-S), Ochsner LSU Health Shreveport, Shreveport, LA สหรัฐอเมริกา
  2562

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – อายุรศาสตร์โรคไต
  David Geffen School of Medicine at University of California Los Angeles (UCLA), Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles, CA สหรัฐอเมริกา
  2561

  แพทย์ประจำบ้าน  (Residency) – อายุรศาสตร์
  John A. BurnsUniversity of Hawaii, Queen’s Medical Center, Honolulu, HI สหรัฐอเมริกา
  2559

  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2553

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  ประเทศไทย
  2563

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
  ประเทศไทย
  2561

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  สหรัฐอเมริกา
  2561

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
  สหรัฐอเมริกา
  2559

  งานวิจัยและงานตีพิมพ์

  Research Projects

  “Drug-Eluting Balloon Angioplasty in Dialysis Access”
  Investigator (mentored by Dr. Bharat Sachdeva), Louisiana State University Shreveport School of Medicine, Ochsner LSU Health Shreveport, Shreveport, LA, 11/2018 – present
  A retrospective review of prospective data of the efficacy of angioplasty using Paclitaxel-coated balloon (Lutonixâ) and the primary patency rate of the target lesion in patients with recurrent access stenosis.

  Publications

  1. Spanuchart I, Satitthummanid S, Cheanvechai C, Chantranuwatana P, Trivijitsilp P, Chattranukulchai P, Boonyaratavej S, Puwanant S. Intravenous leiomyomatosis with intracardiac extension. J Am Coll Cardiol. 2012 Oct 9;60(15):e27. doi: 10.1016/j.jacc.2012.02.088 (PMID 23036637).

  2. Ungprasert P, Srivali N, Spanuchart I, Thongprayoon C, Knight EL. Risk of venous thromboembolism in patients with rheumatoid arthritis: a systemic review and meta-analysis. Clin Rheumatol. 2014 Mar;33(3):297-304. doi: 10.1007/s10067-014-2492-7 (PMID 24424839).

  3. Ungprasert P, Srivali N, Spanuchart I, Thongprayoon C, Knight EL. Reply to the letter “Need for supplementary data in a recent meta-analysis about the risk of venous thromboembolism in patients with rheumatoid arthritis”. Clin Rheumatol. 2014 Jul;33(7):1021-3. doi: 10.1007/s10067-014-2532-3 (PMID 24554384).

  4. Ungprasert P, Suksaranjit P, Spanuchart I, Leeaphorn N, Permpalung N. Risk of coronary artery disease in patients with idiopathic inflammatory myopathies: A systemic review and meta-analysis of observational studies. Semin Arthritis Rheum. 2014 Aug;44(1):63-7. doi: 10.1016/j.semarthrit.2014.03.004 (PMID 24684974).

  5. Thongprayoon C, Spanuchart I, Cheungpasitporn W, Kangwanpornsiri A. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: a challenging case in a rare disease. N Am J Med Sci. 2014 May;6(5):237-8. doi: 10.4103/1947-2714.132945 (PMID 24926452).

  6. Ungprasert P, Wijarnpreecha K, Ahuja W, Spanuchart I, Thongprayoon C. Coronary artery disease in primary biliary cirrhosis: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Hepatol Res. 2015 Nov;45(11):1055-61. doi: 10.1111/hepr.12452 (PMID 25689394).

  7. Tantisattamo E, Ratanasrimetha P, Spanuchart I, Shrivastava P, Samarapungavan D, Gallon L (2015) Transplant Renal Artery Stenosis: An Overlooked Cause of Resistant Hypertension in a New Kidney. Ann Clin Exp Hypertension 3(2): 1030.

  8. Cheungpasitporn W, Thongprayoon C, Kittanamongkolchai W, Srivali N, O Corragain OA, Edmonds PJ, Ratanapo S, Spanuchart I, Erickson SB. Comparison of Renal Outcomes in Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting: A Systemic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Nephrology (Carlton). 2015 May 13. doi: 10.1111/nep.12506 (PMID 25968971).

  9. Spanuchart I, Zungsontiporn N, O-Charoen P, Changcharoen B, Bolger DT Jr. Granulomatosis with Polyangiitis: A case of nasal mass, necrotic lung, and normal kidneys. Hawaii J Med Public Health. 2015 Sep;74(9 Suppl 2):27-9 (PMID 26793412).

  10. Jaruvongvanich V, Spanuchart I, O-Charoen P, Kitamura C, Sumida L, Roytman M. An Unusual Cause of Altered Mental Status In Multiple Myeloma: An Extraosseous Manifestation. Hawaii J Med Public Health. 2016 Apr;75(4):109-12 (PMID 27099806).

  11. Spanuchart I, Tamura A, Matsuda B, Leo QJ, Sung H. Cerebral Venous Air Embolism Secondary to Mesenteric Infarction. Hawaii J Med Public Health. 2016 May;75(5):133-6 (PMID 27239392).

  12. Jaruvongvanich V, Spanuchart I, Scott Gallacher T. Rupture Gastric Aneurysm in alpha-1 Antitrypsin Deficiency. ACG Case Rep J. 2016 Aug 31;3(4):e118. doi: 10.14309/crj.2016.91 (PMID 27622197).

  13. Spanuchart I, Gallacher S. Hemothorax after Thoracentesis. N Engl J Med. 2016 Nov 10;375(19):1878 (PMID 27959649).

  14. Songsirisuk N, Kittipibu V, Methachitiphan N, Charoenattasil V, Zungsontiporn N, Spanuchart I, Buppajarntham S, Mankongpaisarnrung C, Satitthummanid S, Srimahachota S, Chattranukulchai P, Boonyaratavej S, Puwanant S. Modes of Death and Clinical Outcomes in Adults Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy in Thailand. BMC Cardiovasc Disord. 2019 Jan 3;19(1):1 (PMID 30606129).

  15. Spanuchart I, Watanabe H, Aldan T, Chow D, Ng RCK. Are Salt Tablets Effective in the Treatment of Euvolemic Hyponatremia?. South Med J. 2020 Mar;113(3):125-129 (PMID 32123927).

  Presentation at Academic Meetings

  1. Atikankul T, Spanuchart I, Kulwichit W, Suwanwalaikorn S, Wangsaturaka D. Teaching Evidence-Based Medicine at Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Oral presentation at The Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference; 2008 August 30; Prague, Czech Republic.

  2. Zungsontiporn N, Spanuchart I, Fukuyama O. Cardiac Rehabilitation Program at Rehabilitation Hospital of the Pacific (REHAB). Poster presentation at ACP Conference; 2014 January; Honolulu, Hawaii.

  3. Spanuchart I, Zungsontiporn N, Fukuyama O. Premature Ventricular Complex Induced Cardiomyopathy. Poster presentation at ACP Conference; 2014 January; Honolulu, Hawaii.

  4. Spanuchart I, Katada J, Changcharoen B, Dinh J. Influenza type A-induced rhabdomyolysis causing acute renal failure requiring renal replacement therapy. Poster presentation at Annual Biomedical Science and Health Disparities Symposium, JABSOM; 2015 April; Honolulu, Hawaii.

  5. Tantisattamo E, Mopuru H, Spanuchart I. Transplant Renal Biopsy: Technical Challenge and Complications. Poster presentation at American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology 2017; New Orleans, Louisiana.

  6. Spanuchart I, Ruksasuk S. Repositioning of Peritoneal Dialysis Catheter Using Double Guide Wire Technique Under Fluoroscopy. Poster presentation at American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology 2017; New Orleans, Louisiana.

  7. Spanuchart I, Treger R, Hsieh C, Grogan T, Kamagar N. Prospective cohort study of Relationship between Central Venous, Peripheral Venous, and Arterial Potassium in the ICU. Poster presentation at American Society of Nephrology 2017; New Orleans, Louisiana.

  8. Tantisattamo E, Spanuchart I, Vutthikraivit P, Ratanasrimetha P. Non-Functioning Arteriovenous Fistula or Graft and Hypertension after Kidney Transplantation. Poster presentation at American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology 2018; Salt Lake City, Utah.

  9. Bunnapradist S, Phonphok K, Spanuchart I, Duong T, Lum E, Reed E, Schaenman J. Impact of Antiviral Dose Adjustments on Risk for Breakthrough CMV Viremia. Poster presentation at American Society of Nephrology 2018; San Diego, California.

  10. Spanuchart I, Abreo K, Virk C, Sachdeva B. Catheter-directed Thrombolysis for Thrombosed Arteriovenous Fistulas with a Large Clot Burden. Poster presentation at American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology 2019; Atlanta, Georgia.

  11. Tantisattamo E, Vutthikraivit P, Dejhansathit S, Spanuchart I. Transplant Renal Biopsy without Indicating Progression of Renal Allograft Function. Poster presentation at American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology 2019; Atlanta, Georgia.

  12. Spanuchart I, Justiniano R, Abreo K, Sequeira A, Amin B, Buffington M, Abreo A, Sachdeva B. Drug Eluting Balloon Angioplasty in Dialysis Access. Abstract accepted to present at American Society of Nephrology 2019; Washington, DC.