01 นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร

นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อนุสาขา

  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลรอยัลวิกตอเรีย มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา 2567

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2560

ศึกษาหลังปริญญา สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2558

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2556

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2550

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ประเทศไทย 2560
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ประเทศไทย 2558