. รัตตพร 1.jpg

พญ. รัตตพร วิชิตรัชนีกร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 17.00-20.00
  • อาทิตย์: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรศาสตร์โรคเลือด

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์โรคเลือด, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2558
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2551

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย,
2558