01 นพ.สุริยะ จักกะพาก

นพ. สุริยะ จักกะพาก

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 09.00-16.00
  • อังคาร: 12.00-20.00
  • พุธ: 09.00-16.00
  • ศุกร์: 12.00-20.00
  • อาทิตย์: 13.00-18.00

คลินิกที่ออกตรวจ

NS 7A Digestive Disease Center

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Surgical Research Fellow of Hepatobiliary Surgery and Liver Transplantation, University of Chicago, Illinois, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2531
- Surgical Research Fellow of Thoracic Surgery, University of Chicago, Illinois, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2530
 แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2528
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2523 

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2528