พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล

พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 08.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2562

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2560

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม 2562

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2560