01 นพ.วิรัช จิตสุทธิภากร

นพ. วิรัช จิตสุทธิภากร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 17.00-20.00 only week (1)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Rhinology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2557    
แพทย์ประจำบ้าน:
- โสต ศอ นาสิกวิทยา, ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2545

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 
2555