31 Dec 2023 La Demetia Screening 01.jpg

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

แชร์

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

ราคา 22,200 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 2. ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 3. ในกรณีที่ท่านมีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม ใส่ลวดสำหรับหนีบเส้นเลือด โลหะ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 4. แพ็กเกจดังกล่าวการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 5. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 6. ราคาดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธ หรือไม่ต้องการตรวจรายการใดรายการหนึ่ง
 7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง


เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ


แพ็กเกจนี้ไม่รวมรายการต่อไปนี้

 1. ไม่รวมค่ายาที่อาจจะต้องใช้ขณะทำการตรวจวินิจฉัย ค่ายากลับบ้าน และเวชภัณฑ์อื่น
 2. ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ และต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
 3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่ต้องรับเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

คลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02 090 3114
เวลา 8:00 – 20:00 น.

La Demetia Screening 01 01
 
La Demetia Screening 01 02

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2021

แชร์