Headache Screening Banner

แพ็กเกจประเมินอาการปวดศีรษะ

สาเหตุและการรักษาอาการปวดศีรษะ การประเมินโดยละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อมุ่งสู่การรักษาที่ตรงจุดและรวดเร็ว

แชร์
 • อาการปวดศีรษะเรื้อรังที่รบกวนคุณอยู่นั้น สาเหตุคืออะไร?
 • ต้องทนกับอาการนี้ไปอีกนานแค่ไหน?
 • จะช้าไปหรือไม่ หากปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไปโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด?

คำถามชวนปวดหัวที่แต่ละคนต้องหาคำตอบ เนื่องจากอาการปวดศีรษะเหมือนกัน แต่สาเหตุและการรักษาอาจแตกต่างกัน ดังนั้น การประเมินโดยละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อมุ่งสู่การรักษาที่ตรงจุดและรวดเร็ว


แพ็กเกจประเมินอาการปวดศีรษะ

 • Integrative Headache Screening  ราคา 17,150  บาท
 • Comprehensive Headache Screening  ราคา 29,050 บาท
 • Executive Headache Screening ราคา 39,500 บาท


รายการนอกเหนือแพ็กเกจ

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ และหัตถการพิเศษที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติและต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม)
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาที่อาจจะต้องใช้ขณะทำการตรวจวินิจฉัย ค่ายากลับบ้าน และเวชภัณฑ์อื่น
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่ต้องรับเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ


เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคาดังกล่าวใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ เป็นมะเร็งสมอง ลมชัก ไมเกรน หรือ เบาหวาน ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • แพ็กเกจการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธหรือไม่ต้องการตรวจรายการใดรายการหนึ่ง
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการคลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02-090-3114
เวลา 8:00 – 20:00 น.

Headache Screening Th

เผยแพร่เมื่อ: 30 มิ.ย. 2021

แชร์