ศูนย์โลหิตวิทยา

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (East Lift)

โทร. 02-090-3129

8.00 - 20.00 น.

ศูนย์โลหิตวิทยา (Hematology Center)

โรคเลือด หรือ โรคระบบโลหิต มีความหมายตรงตัวนั่นคือ ภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเลือดของร่างกาย เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ไขกระดูก ต่อมน้ำเหลือง รวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งความผิดปกติของระบบเลือด หรือโรคเลือดนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่

 • กลุ่มโรคเลือดที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น กลุ่มโรคภาวะโลหิตจาง เช่น ธาลัสซีเมีย โรคความผิดปกติของไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ ภาวะความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิต เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โรคเลือดไหลไม่หยุด เป็นต้น 
 • กลุ่มโรคมะเร็งระบบเลือด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งโรคเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับอาการผิดปกติหลากหลายอย่าง เช่น มีจ้ำเลือด เลือดกำเดาไหล มีอาการโลหิตจาง ต่อมน้ำเหลืองบวม โต มีอาการบวมเป็นก้อนตามบริเวณคอ ขาหนีบ รักแร้ เป็นต้น

ศูนย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค เราพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือด โรคระบบโลหิตทุกประเภท เราพร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การวินิจฉัยโรค การทำการรักษา รวมถึงการดูแลตัวเองภายหลังการรักษา

ในทุกขั้นตอนของการให้คำแนะนำ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ของศูนย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา ทั้งอาจารย์แพทย์ประสบการณ์สูง ทีมพยาบาลเฉพาะทาง และเภสัชกรมากประสบการณ์ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบโลหิตมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องศูนย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • นำการรักษาโดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา 
 • พร้อมให้คำปรึกษาในการวางแผน และทำการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในทุกขั้นตอน ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
 • ดูแลการให้เคมีบำบัดอย่างใกล้ชิดโดยพยาบาลและเภสัชกรเฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา เพื่อความปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นสำคัญ
 • สามารถส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้อย่างละเอียด

โรคและภาวะผิดปกติ

 • กลุ่มอาการ POEMS
 • กลุ่มอาการไฮเปอร์โอซิโนฟิลิก
 • ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
 • ภาวะเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ
 • ภาวะไขกระดูกมีความผิดปกติ
 • ภาวะความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว
 • ภาวะโปรตีนในเลือดผิดปกติ
 • ภาวะเลือดจาง
 • ภาวะเลือดออกผิดปกติ
 • ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
 • ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • ภาวะโลหิตจางจากการแตกทำลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด
 • ภาวะโลหิตจางเม็ดเลือดแดงแตก
 • ภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ
 • มะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ผิวหนัง
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์มีขน
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรัง ชนิดบีเซลล์
 • โรค AIHA
 • โรค APS กลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด
 • โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน
 • โรคเกล็ดเลือดสูง
 • โรคไขกระดูกเป็นพังผืด
 • โรคไขกระดูกฝ่อ
 • โรคคาสเซิลแมน
 • โรคธาลัสซีเมีย 
 • โรคอะไมลอยด์โดสิส
 • โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว
 • โรคเลือดข้น
 • โรคเลือดจางเอ็มดีเอส
 • โรควอนวิลลิแบรนด์
 • โลหิตจางจากการขาดวิตามิน
 • ฮีโมฟีเลีย โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด
 • การรักษามะเร็งด้วยยาแบบพุ่งเป้า
 • การให้เลือด
 • เคมีบำบัด

ความชำนาญพิเศษ

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

ศูนย์โลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค เรามีความพร้อมในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หรือที่ถูกเรียกในอดีตว่า การปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งเป็นวิธีการรักษาชนิดพิเศษ ที่ถือเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างหนึ่ง ต้องใช้ความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง และทีมพยาบาลเฉพาะทาง รวมถึงความพร้อมของด้านสถานที่ ที่ต้องเป็นห้องปลอดเชื้อที่สามารถควบคุมความดันอากาศ มีการกรองอากาศด้วยแผ่นกรอง HEPA Filter

การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในปัจจุบันนั้น ไม่จำเป็นจะต้องทำการเก็บจากไขกระดูกเหมือนแต่ก่อนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เพราะสมัยนี้ เราสามารถทำการเก็บจากเลือดได้ ด้วยการใช้ยากระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หรือสเต็มเซลล์นั้น เคลื่อนออกจากไขกระดูกมาอยู่ในเลือด จึงทำให้สะดวกต่อการเก็บยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเข้าห้องผ่าตัดในวิธีแบบเดิม และทำให้ได้รับความนิยมมากกว่า

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดนั้น เป็นการปลูกถ่ายที่มีประโยชน์สำหรับการรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา รวมไปถึงโรคเลือดที่ไม่ใช่โรคมะเร็งบางชนิด โดยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้น การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจะสามารถรักษาโรคดังกล่าวให้หายขาดได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งไขกระดูกชนิด Multiple Myeloma มีชีวิตที่ยาวนาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้

และในโรคเลือดที่ไม่ใช่โรคมะเร็งอย่างเช่น โรคไขกระดูกฝ่อ โรคธาลัสซีเมียในเด็ก และโรคภูมิต้านทานบกพร่องแต่กำเนิด ก็สามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเช่นกัน

โรคมะเร็งโลหิตวิทยา

โรคมะเร็งโลหิตวิทยานั้น เป็นโรคที่แตกต่างจากมะเร็งอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัด แต่สำหรับมะเร็งโลหิตวิทยานั้น จะใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก ซึ่งศูนย์โลหิตวิทยา และ ศูนย์อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลเมดพาร์คนั้น มีความพร้อมในการรักษาโรคมะเร็งโลหิตวิทยา ด้วยความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาด้วยการใช้ยารักษาแบบมุ่งเป้า ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูง และการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งเป็นการใช้ภูมิคุ้มกัน เช่น การใช้ Antibody และการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเข้ามารักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ: 23 เม.ย. 2024

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ผศ.นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคมะเร็ง
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
  Pediatrics, Pediatrics Oncology, Pediatrics Hematology
 • Link to doctor
  พญ. ภาวินี น้อยนารถ

  พญ. ภาวินี น้อยนารถ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  อายุรศาสตร์โรคเลือด, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. อาภัสสร เสริมชีพ

  พญ. อาภัสสร เสริมชีพ

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
  • กุมารเวชศาสตร์โรคมะเร็ง
 • Link to doctor
  นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

  นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
  มะเร็งทางโลหิตวิทยา, การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
 • Link to doctor
  พญ. รัตตพร  วิชิตรัชนีกร

  พญ. รัตตพร วิชิตรัชนีกร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ปิยะ  รุจกิจยานนท์

  รศ.นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคมะเร็ง
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
  Pediatrics, Pediatrics Hematology, Pediatrics Oncology
 • Link to doctor
  พญ. ชญาภา ทูคำมี

  พญ. ชญาภา ทูคำมี

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  อายุรศาสตร์โรคเลือด