ศูนย์อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา

ชั้น 3 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3124

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์มะเร็ง

มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทย และเป็นที่รู้กันว่าเป็นโรคที่รักษายาก ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รวบรวมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งชนิดต่าง ๆ และมีประสบการณ์สูงทั้งในด้านการรักษาและการวิจัย รวมทั้งบุคลากรด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ  เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หายหรือสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงพร้อมที่จะดูแลและให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด อาทิ มะเร็งที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก  และมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วยความพร้อมทั้งทีมแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย  และการส่งเสริมด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้สามารถหาวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ ที่จะเพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จในการเอาชนะมะเร็งให้ได้

 

ดูแลครบทุกด้านด้วยทีมสหวิชาชีพ

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเมดพาร์ค มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผลการรักษาแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ การรวมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ และการทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้การรักษาแบบประคับประคองเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ครอบคลุมตัวโรคและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วยและครอบครัว

 

พร้อมรักษาด้วยองค์ความรู้ล่าสุด

ศูนย์มะเร็ง เมดพาร์ค พร้อมจะให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งการทำคีโม (Chemotherapy) การรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) และการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จะพิจารณาภาวะของผู้ป่วย ตัวโรค และปัจจัยอื่นๆ เพื่อเลือกวิธีการรักษา ยา หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย (Personalized Treatment) เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะผู้ป่วยแต่ละรายมีสภาพร่างกาย การดำเนินโรค ลักษณะทางพันธุกรรม การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป เช่น ผู้ป่วยที่บ้านอยู่ไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลทุกวัน ก็จะต้องมีการวางแผนรักษาที่ให้ทั้งผลการรักษาที่ดีและให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยไปพร้อมกัน เป็นต้น

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษพร้อมเครื่องมือทันสมัย

มะเร็งไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ล้วนเป็นโรคที่รักษาได้ยาก และมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้  โรงพยาบาลเมดพาร์คมีจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการรักษาโรคยากและซับซ้อน  จึงได้สร้างทีมที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญ สามารถรักษาและทำการผ่าตัดที่ยากมาก อาทิ การตรวจหาการกระจายของมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองได้ทั้งต่อม (Whole Node) ในระดับโมเลกุลโดยไม่ต้องตัด ซึ่งเป็นการรักษาที่ยากโดยมีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยเท่านั้นที่มีศักยภาพจะทำได้ การผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ด้วยการส่องกล้อง การรักษามะเร็งที่ดื้อยาโดยการตรวจในระดับยีนเพื่อหาวิธีการรักษาที่ได้ผล เป็นต้น

 

ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการรักษาที่ดีกว่าเดิม

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีนโยบายส่งเสริมให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หาความรู้เพิ่มเติมและทำงานวิจัยเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  แม้ว่ามะเร็งส่วนใหญ่จะรักษาไม่หาย แต่ความเชี่ยวชาญของแพทย์และองค์ความรู้ใหม่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายได้มากขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้สบายที่สุดและยืดเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือการพยายามเปลี่ยนมะเร็งจากโรคร้ายที่อันตรายต่อชีวิต กลายมาเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถดูแลจัดการได้ 

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมจะทำงาน 2 ด้านควบคู่กันไป คือ การรักษาและดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ ยา และเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  กับการทำงานด้านวิจัย ซึ่งต้องอาศัยแพทย์ที่มีความรู้ความสนใจด้านการวิจัย มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งการทำงานทั้ง 2 ด้านไปพร้อมกันจะทำให้ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเมดพาร์คก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งที่มีศักยภาพสูงในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความใส่ใจ

นอกจากนี้ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตทั้งตัวผู้ป่วยเองและญาติ การเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยและครอบครัวจะต้องเผชิญกับความทุกข์ไปตลอด ถึงแม้ว่าเราจะมุ่งมั่นในเรื่องการดูแลรักษา แต่เราก็ยึดถือความสุขของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นของการรักษา ทางศูนย์มะเร็งมีทีมที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ คอยดูแลในเรื่องความไม่สบายทั้งกายและใจในทุกๆเรื่อง รวมทั้งเรื่องในชีวิตประจำวัน เพื่อที่ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือทนทุกข์เพียงลำพัง ในส่วนนี้เองเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ถึงจะเป็นโรคที่ร้ายแรง แต่เราสามารถทำให้ผู้ป่วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขได้

บริการตรวจวินิจฉัย

 • รับปรึกษาการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด และวางแผนการรักษา
 • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มเสี่ยง (Cancer Screening) รักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมี รักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด และรักษาด้วยยามุ่งเป้า 
 • ทีมงานให้คำปรึกษา (Cancer Couselling) แนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อลดอาการข้างเคียงต่าง ๆ ระหว่างรับการรักษา ตลอดจนมีทีมงานติดตามอาการหรือเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คำปรึกษาหลังจบการรักษาแล้ว ตลอดจนมีการดูแลครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากมะเร็งหลายๆชนิด สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม


การรักษา

 • โรคมะเร็งทุกชนิด
 • โรคเลือดและมะเร็ง
 • โรคมะเร็งทางนรีเวช
 • ระงับความเจ็บปวด


หัตถการ

 • เจาะไขกระดูกตรวจหาสาเหตุโรคซีดและโรคมะเร็ง
 • การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด (ทำคีโม)
 • การให้การรักษาด้วยฮอร์โมน
 • การใช้ยารักษามะเร็งอย่างตรงจุด
 • การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด
 • การรักษาแบบมุ่งเป้า
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง และการจัดการกับความเจ็บปวด


ความชำนาญพิเศษ

 • แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งชนิดต่าง ๆ
 • พยาบาลเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร

  รศ.นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • Link to doctor
  รศ.นพ.ดร. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

  รศ.นพ.ดร. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง, การรักษามะเร็งโดยเคมีบำบัด, การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า, การรักษามะเร็งด้านอิมมูโนบำบัด, การดูแลแบบประคับประคอง
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ศรันย์ ทองวิทูโกมาลย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  นพ. สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

  นพ. สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง, การรักษามะเร็งโดยเคมีบำบัด, การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า, การรักษามะเร็งด้านอิมมูโนบำบัด, การดูแลแบบประคับประคอง
 • Link to doctor
  พญ. ศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

  พญ. ศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง, การรักษามะเร็งโดยเคมีบำบัด, การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า, การรักษามะเร็งด้านอิมมูโนบำบัด, การดูแลแบบประคับประคอง
 • Link to doctor
  พญ. สุรีรัตน์ จารุหทัย

  พญ. สุรีรัตน์ จารุหทัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง, การรักษามะเร็งโดยเคมีบำบัด, การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า, การรักษามะเร็งด้านอิมมูโนบำบัด, การดูแลแบบประคับประคอง