รักษาภาวะต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการผ่าตัด

วิธีรักษาต่อมลูกหมากโต โดยการผ่าตัด

ต่อมลูกหมากโต เกิดจากการขยายตัวของต่อมลูกหมากตามกาลเวลา และพบได้บ่อยในคนไข้เพศชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ

แชร์

วิธีรักษาต่อมลูกหมากโต โดยการผ่าตัด

ต่อมลูกหมากโต เกิดจากการขยายตัวของต่อมลูกหมากตามกาลเวลา และพบได้บ่อยในคนไข้เพศชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะโดยบริเวณดังกล่าวประกอบไปด้วยท่อที่ส่งต่อปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะไปที่องคชาติ ท่อนี้จะพาดผ่านกลางของต่อมลูกหมากเมื่อเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตทำให้ต่อมลูกหมากเกิดขยายตัวขึ้น จะส่งผลให้ท่อดังกล่าวโดนเบียดให้แคบลงและกีดขวางทางเดินปัสสาวะ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างการที่ต่อมลูกหมากขยายตัวและฮอร์โมนเพศ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าฮอร์โมนเพศอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นการขยายตัวของต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงในการขยายตัวของต่อมลูกหมากยังไม่เป็นที่แน่ชัด

ลักษณะอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตคือจะมีการปัสสาวะบ่อยมากขั้นกว่าปกติ และจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน นอกจากนี้คนไข้อาจพบอาการปัสสาวะไม่พุ่ง หรือเกิดการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ มีอาการปัสสาวะติดขัดในช่วงแรก ในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงอาจพบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ภาวะต่อมลูกหมากโตอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) ได้อีกด้วย

ดังนั้น คนไข้ควรทำการปรึกษาแพทย์หากพบว่ามีอาการปัญหาด้านการปัสสาวะ เช่นจำเป็นต้องใช้แรงมากกว่าปกติในการปัสสาวะ หรือพบว่ารู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่หมด เกิดการปวดแสบร้อนตอนปัสสาวะ เพราะอาการดังกล่าวอาจเกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตและอาจรุนแรงขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี

วิธีการผ่าตัดเพื่อการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

 • การส่องกล้องขูดต่อมลูกหมาก (Transurethral Resection of the Prostate หรือ TURP)
  หากคนไข้มีอาการตั้งแต่ปานกลางถึงรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาด้วยการส่องกล้องขูดต่อมลูกหมาก ในการรักษาแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็ก (Resectoscope) เพื่อทำการนำทางและทำการตัดเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากที่เกิดการขยายขนาดทำให้กีดขวางทางปัสสาวะ ข้อเสียของวิธีนี้คืออาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกระหว่างหรือหลังจากทำการผ่าจัด นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดภาวะที่เกลือแร่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความดันต่ำ ที่ส่งผลให้เกิดอาการโคม่า ในการทำการผ่าตัดด้วยวิธีนี้คนไข้จำเป็นต้องทำการใส่สายสวนปัสสาวะขนาดใหญ่หลังจากทำการผ่าตัดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน สายสวนปัสสาวะจะช่วยระบายปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะ การใส่สายสวนจะทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บ อึดอัด ไม่สบายตัว และยังก่อให้เกิดแผลเป็นบริเวณที่ผ่าตัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะสามารถกระตุ้นการเกิดโรคท่อปัสสาวะตีบ
 • การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์กรีนไลท์ (Green Light Photoselective Vaporization of the Prostate (PVP) Laser Procedure)
  การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์กรีนไลท์ คือการผ่าตัดส่องกล้องที่ใช้การนำทางด้วยกล้องขนาดเล็กในการกำจัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากโต ด้วยการใช้แสงเลเซอร์ วิธีนี้เป็นวิธีที่แพร่หลายในการรักษาคนไข้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต การผ่าตัดวิธีนี้นำมารักษาแทนการผ่าตัดส่องกล้องขูดต่อมลูกหมาก และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกว่าเป็นการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เพราะคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บและจะสามารถกลับบ้านได้ภายหลังเข้ารับการผ่าตัดเพียงไม่กี่ชั่วโมง หรืออาจจะเข้าพักเพื่อดูอาการเป็นเวลาเพียง 1 คืน อีกทั้งยังมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า หลังจากการผ่าตัดคนไข้บางรายอาจเกิดอาการแสบร้อนเล็กน้อยและพบเลือดจางๆ ที่ปะปนกับปัสสาวะ แต่ไม่นานอาการข้างเคียงเหล่านี้จะดีขึ้นตามลำดับและหายไปในที่สุด หลังจากนั้นคนไข้จะกลับสู่ภาวะปกติและสามารถใช้ชีวิตได้ตามเดิมหลังจากผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดในการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์กรีนไลท์คือค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูงกว่าการรักษาแบบอื่น ๆ

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 06 ม.ค. 2021

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. สนธิเดช ศิวิไลกุล

  นพ. สนธิเดช ศิวิไลกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

  รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

  นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล

  นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  การบีบขับปัสสาวะผิดปกติ, Laparoscopic Urologic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบสืบพันธ์ุ
 • Link to doctor
  นพ. วิรุณ โทณะวณิก,พบ

  นพ. วิรุณ โทณะวณิก,พบ

  • ศัลยศาสตร์
  • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  มะเร็งต่อมลูกหมาก, ฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
 • Link to doctor
  นพ. ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง

  นพ. ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์

  นพ. อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  การเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตและการเปลี่ยนไตจากผู้เสียชีวิต, การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะแบบแผลเล็ก, การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะแบบแผลเล็ก, การผ่าตัดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, การรักษาภาวะหย่อยสมรรถภาพทางเพศ, ชายวัยทอง
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ