Redefine Cataract Treatment to Customized Vision Banner.jpg

การรักษาต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียมเฉพาะคนด้วยเทคโนโลยี

การรักษาต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมใหม่สามารถทำให้แก้ปัญหาเรื่องการใส่แว่นและทำให้คุณภาพของการมองเห็นดีขึ้น ช่วยให้กลับไปมีความสุขในการใช้สายตามากกว่าเดิม

แชร์

การรักษาต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียมเฉพาะคนด้วยเทคโนโลยีโรงพยาบาลเมดพาร์ค
Redefine Cataract Treatment to Customized Vision with State-of-the-art Technology

การเสื่อมถอยของการทำงานของดวงตาและการมองเห็นนับเป็นเรื่องปกติของการมีอายุเพิ่มขึ้น การเสื่อมของเลนส์แก้วตาทำให้เกิดภาวะโรค“ต้อกระจก” (Cataract) ซึ่งทำให้เลนส์แก้วตา (lens) ค่อย ๆ ขุ่นมัวขึ้น หรืออาจจะมีค่าของสายตาสั้นและยาวเปลี่ยนไปจากเดิมจนทำให้มีปัญหาต่อการใส่แว่น บางครั้งเลนส์แก้วตาจะมีขนาดหนาขึ้นมากจนอาจจะทำให้เกิดภาวะโรคต้อหินมุมปิด (Angle closure glaucoma) ก็ได้ ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนอีกแบบหนึ่งของต้อกระจก

การรักษาต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมใหม่ (IOL: Intra-Ocular Lens) สามารถทำให้แก้ปัญหาเรื่องการใส่แว่นและทำให้คุณภาพของการมองเห็นดีขึ้น (Quality of vision) ช่วยให้กลับไปมีความสุขในการใช้สายตามากกว่าเดิม ในผู้ป่วยที่เหมาะสมอาจทำให้ไม่ต้องพึ่งพาแว่นอีกเลย (spectacle freedom) 

การพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้เกิดความแม่นยำในการวางแผนเลือกชนิดของเลนส์ IOL ซึ่งปัจจุบันมี IOL ถึงสามประเภท และแต่ละประเภทก็ยังมีอีกหลายชนิด ทางโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญในการออกแบบเลนส์ชนิดต่างๆ (Highly Experienced Cataract & IOL Expert) ให้เหมาะกับอุปนิสัยและความต้องการของคนไข้แต่ละคน โดยอาจเลือกเลนส์ IOL ที่ไม่เหมือนกันในตาแต่ละข้างตา (Mixed IOL design) ของบุคคลเดียวกันได้ การออกแบบเลนส์แก้วตาเทียมโดยยึดความต้องการของคนไข้แต่ละบุคคลและความเหมาะสมของดวงตาแต่ละดวงตาแทนที่จะพิจารณาทำการรักษาแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา การรักษาต้อกระจกให้ได้ผลดีต้องพึ่งมากกว่าประสบการณ์ของแพทย์ที่มีความชำนาญ แต่ยังต้องอาศัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีร่วมด้วย

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้นำเทคโนโลยีในการวินิจฉัย (Advanced Diagnostic Technology) การวิเคราะห์กระจกตาและส่วนหน้าของดวงตา (Corneal Topography & Anterior Segment OCT) การตรวจหาความผิดปกติของจอประสาทตา (Posterior Segment OCT) การรักษาใช้กล้องผ่าตัดที่มีระบบ Advanced Cataract Suites และ Intraoperative OCT ออกแบบการผ่าตัดโดยการใช้ระบบดิจิตอล (Digital Marking System) การตรวจวัดเลนส์ IOLขณะทำผ่าตัดและความเอียงรวมทั้งองศาของ IOL โดยใช้เครื่อง Intraoperative Aberrometry Wavefront Technology ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำเท่าที่จะเป็นไปได้และลดโอกาสผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาด้วยวิธีเลสิค (Post-LASIK refractive surgery) มาก่อน นับได้ว่าเป็น State-of-the-art technology และก้าวไกลเหนือกว่ามาตรฐานการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกแบบทั่วไปในระดับภูมิภาค

คุณภาพที่ดีของการมองเห็น เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของทุกคน ความปลอดภัยและความแม่นยำคือหัวใจของเทคโนโลยีการรักษาต้อกระจก โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการรักษาต้อกระจกในระดับภูมิภาค พร้อมด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์วางแผนก่อนการผ่าตัด และกำหนดตำแหน่งการใส่เลนส์ IOL ระบบดิจิตอล เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification with Active Sentry) ที่เชื่อมต่อการควบคุมกับเครื่อง Digital Marking System ถึงสองระบบ และเครื่องตรวจวัดค่าสายตาระหว่างการผ่าตัดแบบเรียลไทม์ (Laser Aberrometer) นอกจากนั้นยังมีเลนส์ IOL ครบทุกประเภทและทุกชนิด ออกแบบเฉพาะตัวบุคคล (Customized Vision) รวมทั้งจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ นอกจากชุดเครื่องมือการรักษาโรคต้อกระจกแล้ว ทางโรงพยาบาลเมดพาร์คยังมีทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับสายตาครอบคลุมในทุกช่วงอายุของทุกคนครอบครัว

บทความโดย

 • รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ จักษุแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาโรคต้อหินและจักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

เผยแพร่เมื่อ: 15 เม.ย. 2022

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดต้อกระจก, ต้อกระจก, โรคต้อหิน, การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีอาการม่านตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  • โรคของกระจกตา
  โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยไม่เย็บ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ภาวะสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุตตัน, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  การผ่าตัดต้อกระจก, ผ่าตัดต้อกระจกหลังทำเลสิก, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ใส่คอนแทคเลนส์, โรคกระจกตาโก่ง, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น
 • Link to doctor
  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, โรคต้อหิน, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, Ophthalmology, โรคต้อเนื้อ, โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ.  ณัฐรินทร์  ภูษิตโภยไคย

  พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  Ophthalmology, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาเด็ก
  • กล้ามเนื้อตา
  การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ใหญ่และเด็ก, โรคตาเขและการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา, จักษุวิทยาทั่วไปในผู้ใหญ่และเด็ก, ภาวะสายตาผิดปกติ, ตาขี้เกียจ, ต้อกระจก, โรคต้อเนื้อ, โรคต้อลม, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา
 • Link to doctor
  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • สายตาเลือนราง
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น, โรคต้อหิน, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
 • Link to doctor
  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  การผ่าตัดต้อกระจก, การรักษาโรคต้อหิน