Redefine Cataract Treatment to Customized Vision Banner.jpg

การรักษาต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียมเฉพาะคนด้วยเทคโนโลยี

การรักษาต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมใหม่สามารถทำให้แก้ปัญหาเรื่องการใส่แว่นและทำให้คุณภาพของการมองเห็นดีขึ้น ช่วยให้กลับไปมีความสุขในการใช้สายตามากกว่าเดิม

แชร์

การรักษาต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียมเฉพาะคนด้วยเทคโนโลยีโรงพยาบาลเมดพาร์ค
Redefine Cataract Treatment to Customized Vision with State-of-the-art Technology

การเสื่อมถอยของการทำงานของดวงตาและการมองเห็นนับเป็นเรื่องปกติของการมีอายุเพิ่มขึ้น การเสื่อมของเลนส์แก้วตาทำให้เกิดภาวะโรค“ต้อกระจก” (Cataract) ซึ่งทำให้เลนส์แก้วตา (lens) ค่อย ๆ ขุ่นมัวขึ้น หรืออาจจะมีค่าของสายตาสั้นและยาวเปลี่ยนไปจากเดิมจนทำให้มีปัญหาต่อการใส่แว่น บางครั้งเลนส์แก้วตาจะมีขนาดหนาขึ้นมากจนอาจจะทำให้เกิดภาวะโรคต้อหินมุมปิด (Angle closure glaucoma) ก็ได้ ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนอีกแบบหนึ่งของต้อกระจก

การรักษาต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมใหม่ (IOL: Intra-Ocular Lens) สามารถทำให้แก้ปัญหาเรื่องการใส่แว่นและทำให้คุณภาพของการมองเห็นดีขึ้น (Quality of vision) ช่วยให้กลับไปมีความสุขในการใช้สายตามากกว่าเดิม ในผู้ป่วยที่เหมาะสมอาจทำให้ไม่ต้องพึ่งพาแว่นอีกเลย (spectacle freedom) 

การพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้เกิดความแม่นยำในการวางแผนเลือกชนิดของเลนส์ IOL ซึ่งปัจจุบันมี IOL ถึงสามประเภท และแต่ละประเภทก็ยังมีอีกหลายชนิด ทางโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญในการออกแบบเลนส์ชนิดต่างๆ (Highly Experienced Cataract & IOL Expert) ให้เหมาะกับอุปนิสัยและความต้องการของคนไข้แต่ละคน โดยอาจเลือกเลนส์ IOL ที่ไม่เหมือนกันในตาแต่ละข้างตา (Mixed IOL design) ของบุคคลเดียวกันได้ การออกแบบเลนส์แก้วตาเทียมโดยยึดความต้องการของคนไข้แต่ละบุคคลและความเหมาะสมของดวงตาแต่ละดวงตาแทนที่จะพิจารณาทำการรักษาแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา การรักษาต้อกระจกให้ได้ผลดีต้องพึ่งมากกว่าประสบการณ์ของแพทย์ที่มีความชำนาญ แต่ยังต้องอาศัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีร่วมด้วย

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้นำเทคโนโลยีในการวินิจฉัย (Advanced Diagnostic Technology) การวิเคราะห์กระจกตาและส่วนหน้าของดวงตา (Corneal Topography & Anterior Segment OCT) การตรวจหาความผิดปกติของจอประสาทตา (Posterior Segment OCT) การรักษาใช้กล้องผ่าตัดที่มีระบบ Advanced Cataract Suites และ Intraoperative OCT ออกแบบการผ่าตัดโดยการใช้ระบบดิจิตอล (Digital Marking System) การตรวจวัดเลนส์ IOLขณะทำผ่าตัดและความเอียงรวมทั้งองศาของ IOL โดยใช้เครื่อง Intraoperative Aberrometry Wavefront Technology ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำเท่าที่จะเป็นไปได้และลดโอกาสผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาด้วยวิธีเลสิค (Post-LASIK refractive surgery) มาก่อน นับได้ว่าเป็น State-of-the-art technology และก้าวไกลเหนือกว่ามาตรฐานการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกแบบทั่วไปในระดับภูมิภาค

คุณภาพที่ดีของการมองเห็น เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของทุกคน ความปลอดภัยและความแม่นยำคือหัวใจของเทคโนโลยีการรักษาต้อกระจก โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการรักษาต้อกระจกในระดับภูมิภาค พร้อมด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์วางแผนก่อนการผ่าตัด และกำหนดตำแหน่งการใส่เลนส์ IOL ระบบดิจิตอล เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification with Active Sentry) ที่เชื่อมต่อการควบคุมกับเครื่อง Digital Marking System ถึงสองระบบ และเครื่องตรวจวัดค่าสายตาระหว่างการผ่าตัดแบบเรียลไทม์ (Laser Aberrometer) นอกจากนั้นยังมีเลนส์ IOL ครบทุกประเภทและทุกชนิด ออกแบบเฉพาะตัวบุคคล (Customized Vision) รวมทั้งจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ นอกจากชุดเครื่องมือการรักษาโรคต้อกระจกแล้ว ทางโรงพยาบาลเมดพาร์คยังมีทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับสายตาครอบคลุมในทุกช่วงอายุของทุกคนครอบครัว

 

บทความโดย
รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
จักษุแพทย์ หัวหน้าศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค;
กรรมการบริหารสมาคมจักษุแพทย์แห่งเอเชียแปซิฟิก;
ผ่านการฝึกอบรบหลักสูตร
Japan Ophthalmologist Association Fellowships
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 15 เม.ย. 2022

แชร์