ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Uterine Polyps) อาการ สาเหตุ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาติ่งเนื้อในโพรงมดลูก

ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Uterine Polyps)

ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Uterine Polyps) เกิดจากเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญเติบโตมากเกินไป ติ่งเนื้อมีรูปร่างกลมหรือวงรีมีก้านบาง ๆ หรือฐานกว้างยึดติดอยู่กับเยื่อบุมดลูก โดยอาจมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดงาหรือใหญ่กว่าลูกกอล์ฟ

แชร์

ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก

ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก หรือ ติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก เกิดจากเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญเติบโตมากเกินไป ติ่งเนื้อมีรูปร่างกลมหรือวงรีมีก้านบาง ๆ หรือฐานกว้างยึดติดอยู่กับเยื่อบุมดลูก โดยอาจมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดงาหรือใหญ่กว่าลูกกอล์ฟ ผู้ป่วยอาจมีติ่งเนื้อหนึ่งติ่งหรือมากกว่านั้น โดยปกติแล้วติ่งเนื้อในโพรงมดลูกไม่เป็นมะเร็งและไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ แต่ก็อาจเป็นสาเหตุของประจําเดือนมาผิดปกติและภาวะปัญหาการเจริญพันธุ์ได้

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

 • ระดับฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นในช่วงรอบประจําเดือน ซึ่งสัมพันธ์กับติ่งเนื้อในโพรงมดลูกที่โตขึ้น
 • อายุที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดติ่งเนื้อในโพรงมดลูก โดยแนวโน้มที่จะเกิดติ่งเนื้อในโพรงมดลูกนั้นมากขึ้นในผู้ที่ เข้าสู่ระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือนและวัยหมดประจําเดือน
 • ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
 • ความดันโลหิตสูง
 • การรับประทานยาทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen) ที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม
 • การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนโดยการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณสูง
 • กลุ่มอาการ Lynch syndrome
 • กลุ่มอาการ Cowden syndrome

อาการของโรคติ่งเนื้อในมดลูก

 • มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกนอกช่วงมีประจําเดือน หรือในช่วงวัยหมดประจําเดือน
 • ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
 • ประจําเดือนมามาก
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ปวดท้องหน่วงจากการที่มีติ่งเนื้อขนาดใหญ่ในโพรงมดลูก

ในบางรายติ่งเนื้อในโพรงมดลูกอาจคล้ายกับรอยโรคของมะเร็งเนื้อเยื่อโพรงบุมดลูกหรือภาวะเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ

การตรวจวินิจฉัยติ่งเนื้อในมดลูก

 • การซักประวัติ แพทย์จะถามเกี่ยวกับรอบเดือน อาการมีเลือดออกทางช่องคลอดหรืออยู่ในวัยหมดประจําเดือนหรือไม่
 • การตรวจภายในและการตรวจแปปสเมียร์
 • อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด
 • การฉีดน้ำเกลือในโพรงมดลูกระหว่างการตรวจอัลตราซาวน์ (Saline infusion sonohysterography)
 • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
 • การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial biopsy)
 • การขูดมดลูก (Curettage)

การรักษาติ่งเนื้อในมดลูก

 • การเฝ้าระวัง หากไม่มีอาการอาจไม่จําเป็นต้องรักษาติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เนื่องจากติ่งเนื้ออาจหายไปได้เองโดย เฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
 • ยา การรับประทานยา เช่น โปรเจสตินและยา GnRH agonist ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากติ่งเนื้อในโพรงมดลูกได้ แต่อาการอาจเกิดขึ้นอีกหากหยุดยา
 • การผ่าตัด เช่น การผ่าตัดส่องกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) เพื่อวินิจฉัยและตัดติ่งเนื้อ แพทย์จะสั่งให้ทำการตรวจทางพยาธิวิทยาติ่งเนื้อในโพรงมดลูกที่ตัดออกมาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ติ่งเนื้อในโพรงมดลูกประมาณ 5% เป็นมะเร็ง และหากติ่งเนื้อในโพรงมดลูกโตขึ้นอีกจำเป็นต้องได้รับการรักษาซ้ำ
บทความโดย
พญ.พิมพกา ชวนะเวสน์

สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และสตรีวัยหมดประจำเดือน
ประวัติแพทย์
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 23 ม.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  • นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
  Urogynecology, Female Pelvic Reconstructive Surgery, Minimally Invasive Gynecology, Menopause
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. นลินา ออประยูร

  พญ. นลินา ออประยูร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • Link to doctor
  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopic Surgery
 • Link to doctor
  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Menopause, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopy