ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ชั้น 20 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3020

Monday - Friday 8:00 am.- 8:00 pm./ Weekend 8:00 am.- 4:00 pm.

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เมดพาร์คไอวีเอฟ
(MedPark IVF Center: Redefining Fertility Treatment Journeys)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีปัญหามีบุตรยาก ตั้งแต่การค้นหาสาเหตุ รักษาในสาเหตุที่แก้ไขได้ และใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

นอกจากนี้ยังช่วยให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมด้านการมีบุตร เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่าง ๆ และปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมเพื่อให้กำเนิดบุตรที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงในอนาคต

ในคู่ที่มีความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมที่จะถ่ายทอดจากบิดามารดาไปยังบุตร ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการแยกเซลล์ของตัวอ่อนส่งตรวจทางพันธุกรรม เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคทางพันธุกรรมในบุตรที่จะเกิดมาในอนาคต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยตรง
ทีมสูตินรีแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เมดพาร์คไอวีเอฟเป็นสูตินรีแพทย์ที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมมาด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทำเด็กหลอดแก้วโดยตรง จึงมีประสบการณ์และความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นอกจากนี้ในทีมยังมีศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะที่มีความเชี่ยวชาญด้านอวัยวะสืบพันธ์ุเพศชายและความผิดปกติด้านการเจริญพันธุ์ของฝ่ายชายโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น ภาวะไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว หลั่งช้า หรือไม่สามารถหลั่งอสุจิได้

ดูแลด้วยความใส่ใจ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความชัดเจน
เนื่องจากการรักษาภาวะมีบุตรยาก เป็น การรักษาที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน เมดพาร์คไอวีเอฟมีทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านมีบุตรยาก ที่คอยเอาใจใส่ดูแลและตอบคำถามในเบื้องต้น ให้ท่านที่อยู่ในกระบวนการรักษาสามารถถามคำถามและคลายข้อสงสัย มีข้อมูลที่ชัดเจน ตอบปัญหาที่ท่านประสบระหว่างกระบวนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การรักษาภาวะมีบุตรยากมักทำให้เกิดความเครียด ทางทีมพยาบาลของเรามีทัศนคติที่ดีในการดูแลคนไข้ เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับผู้ป่วยที่อยู่ในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก จึงมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ ในวันที่คนไข้ต้องการ

นักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อนมากฝีมือและประสบการณ์
สำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการรักษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน เมดพาร์คไอวีเอฟ มีทีมนักวิทยาศาสตร์มากฝีมือที่มีประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับใบรับรองระดับนานาชาติจาก ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) อีกด้วย

ห้องปฎิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนที่สะอาดได้มาตรฐาน
เมดพาร์คไอวีเอฟมีห้องปฏิบัติการที่ใหม่และทันสมัย มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง สารเคมีและปัจจัยต่างๆที่เป็นอันตรายต่อเซลล์สืบพันธ์และตัวอ่อน ไม่ให้เกินระดับที่กำหนด มีระบบควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมตลอดเวลาภายในห้องปฏิบัติการ

เทคโนโลยีทันสมัย คัดเลือกตัวอ่อนด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์
เมดพาร์คไอวีเอฟมีเครื่องมือที่ทันสมัย มีเครื่องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและจับภาพวิดีโอตัวอ่อนตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยี Timelapse และใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อนที่คุณภาพดี เพื่อการย้ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป 

บริการตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
 • ตรวจหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
  • ตรวจการทำงานของรังไข่ และ ปริมาณไข่พื้นฐาน ด้วยการตรวจเลือดและตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด
  • ตรวจท่อนำไข่
  • ตรวจโพรงมดลูกและมดลูกโดยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • ตรวจน้ำเชื้อ
 • ตรวจหาสาเหตุของภาวะแท้งบ่อย


การรักษา

 • การรักษาตามสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
  • ไข่ไม่ตก ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
  • ปริมาณไข่ในรังไข่เหลือน้อย
  • ท่อนำไข่อุดตัน
  • เนื้องอกมดลูก
  • ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ช็อกโกแลตซีสต์
 • การรักษาด้วยการฉีดเชื้อผสมเทียม (Intrauterine Insemination, IUI)
 • การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 • การแยกเซลล์จากตัวอ่อน เพื่อส่งตรวจทางพันธุกรรม 
  • เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่มีจำนวนโครโมโซมปกติ (PGT-A)
  • เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนตัวใดตัวหนึ่ง(PGT-M) หรือ จากการย้ายที่ของบางส่วนของโครโมโซม ไปในตำแหน่งอื่นในโครโมโซมเดียวกันหรือโครโมโซมอื่น(PGT-SR) จากบิดาหรือมารดาไปสู่บุตร
 • ให้คำปรึกษาเพื่อหาทางลดภาวะแท้งบ่อย
 • การรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ (Fertility Preservation) ในผู้ป่วยมะเร็ง หรือ ผู้ที่ต้องได้รับการรักษาโรค ที่ก่ออันตรายต่อระบบสืบพันธ์ุ เช่น ยาเคมีบำบัด 

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Reproductive Endocrinology, Infertility, Fertility Preservation, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Menopause, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology