นพ. พศวัต

นพ. พศวัต วุฒิไกรวิทย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • เวชศาสตร์ป้องกัน

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

 • พุธ: 07.00-15.00
 • ศุกร์: 07.00-15.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • เวชศาสตร์ป้องกัน
 • • เวชศาสตร์วิถีชีวิต
 • • อาชีวเวชศาสตร์
 • • การสร้างเสริมสุขภาพ
 • • การแพทย์ทางไกล

การศึกษา และผลงาน

รางวัลและผลงาน

 • รางวัลทุนงานวิจัยดีเด่น (AFHRE Travel Award) จากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา 2560
 • รางวัลทุนงานวิจัยดีเด่นสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (KCVD Travel Award) จากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา 2560

การศึกษาหลังปริญญา

 • เวชศาสตร์วิถีชีวิต (International Board of Lifestyle Medicine) สมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ประเทศอังกฤษ 2563
 • แพทย์ฝึกปฏิบัติงานและ ทำงานวิจัย ที่หน่วยปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลโบมอนต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 2560
 • แพทย์ฝึกปฏิบัติงานและทำงานวิจัย ศูนย์วิจัยโรคตับอักเสบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 2556

แพทย์ประจำบ้าน

 • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประเทศไทย 2562

ปริญญาบัตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2556

ใบรับรอง

 • ใบประกาศนียบัตร เวชศาสตร์วิถีชีวิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 2563
 • ใบประกาศนียบัตร การแพทย์ทางไกล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 2563
 • ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานการทำอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 2563
 • ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประเทศไทย 2563
 • ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2563
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์วิถีชีวิต, ประเทศอังกฤษ 2563
 • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ประเทศไทย 2562 

งานวิจัยและงานตีพิมพ์

 • Vutthikraivit P, Lertnimitr B, Chalardsakul P, Imjaijitt W, Piyaraj P. Prevalence of HIV  Testing and Associated Factors Among Young Men Who Have Sex With Men (MSM). J Med Assoc Thai. 2014 Feb; 97.
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, HR Mopuru. Post-Transplant Weight Control And Hypertension After Kidney Transplantation. Hypertension Journal. 2017
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, HR Mopuru. Hypertensive Pattern After Kidney Transplantation. Hypertension Journal. 2017
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, HR Mopuru. Blood Pressure in Elderly Kidney Transplant Recipients. Press of The Physiologist. 2017
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit. Changed In Estimated Glomerular Filtration Rate And Blood Pressure After Kidney Transplantation. Circulation, An American Heart Association Journal. 2017
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit. Obesity: A risk Factor For Hypertension After Kidney Transplantation. Journal of The American Society of Nephrology. 2017
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit. Alteration In Body Mass Index And Estimated Glomerular Infiltration Rate After Kidney Transplantation. Journal of The American Society of Nephrology. 2017
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, P Ratanasrimetha. Risk factors for Stroke after Kidney Transplantation. Stroke, An American Stroke Association Journal. 2018
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, P Ratanasrimetha. Longitudinal Weight Change in Kidney Transplant Recipients From Waiting Period to Late Post-Transplantation. American Journal of Kidney Diseases. 2018
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, P Ratanasrimetha. Reverse correlation between body mass index and post-transplant hypertension by a new diagnostic criteria. The Federation of American Societies for Experimental Biology Journal. 2018
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, P Ratanasrimetha. Weight Gain During Immediate Post-Kidney Transplantation and Short-Term Renal Allograft Renal Fungtion. Oxford University Press. 2018
 • E Tantisattamo, P Vutthikraivit, S Dejhansathit.Acute Kidney Injury at an Immediate Post Lung Transplantation As a Predictor for Length of Hospitalization. National Kidney Foundation. 2019
 • Tantisattamo E, Vutthikraivit P, Leelaviwat N, Polpichai N, Lopimpisuth C, Saowapa S.  Peritoneal Dialysis As A Predictor of Pre-Transplant Medical Arterial Calcification in Waitlist Kidney Transplant Candidates: A Propensity Score Weighting Analysis. National Kidney Foundation (NKF) Live Virtual 2020 Spring Clinical Meetings, New Orleans, Louisiana, USA
 • Tantisattamo E, Leelaviwat N, Lopimpisuth C, Saowapa S, Polpichai N, Vutthikraivit P. Pretransplant Hypoalbuminemia As A Predictor of Medical Arterial Calcification During Waiting List Pre-Kidney Transplant Period: A Propensity Score Weighting Analysis. Experimental Biology 2020 Virtual Meeting, San Diego, California, USA
 • Tantisattamo E, Leelaviwat N, Saowapa S, Lopimpisuth C, Vutthikraivit P, Polpichai N. Pre-Kidney Transplant Medial Arterial Calcification and Post-Transplant Visit-to-Visit Pulse Pressure Variability. Vascular Discovery: From Genes to Medicine 2020 Virtual Event, USA
 • Tantisattamo E, Saowapa S, Songtanin B, Leelaviwat N, Lopimpisuth C, Polpichai N, Vutthikraivit P.  Post-Transplant Visit-to-Visit Pulse Pressure Variability and Risk of Renal Allograft Function Decline. European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Fully Virtual Congress 2020
 • Tantisattamo E, Lopimpisuth C, Leelaviwat N, Saowapa S, Songtanin B, Vutthikraivit P, Polpichai N,.  Association Between Early Post-Kidney Transplant Visit-to-Visit Systolic Blood Pressure Variability and Late Post-Transplant Systolic Blood Pressure. American Heart Association (AHA) Hypertension Conference Virtual Event 2020, USA
 • Tantisattamo E, Leelaviwat N, Polpichai N, Eguchi N, Udomkittivorakul N, Seo H, Lopimpisuth C, Songtanin B, Saowapa S, Vutthikraivit P,.  Population Density and U.S, Kidney Transplantation During The First Year COVID-19 Pandemic. ERA-EDTA 2021, Berlin, Germany
 • Tantisattamo E, Leelaviwat N, Eguchi N, Polpichai N, Udomkittivorakul N, Seo H, Lopimpisuth C, Songtanin B, Saowapa S, Vutthikraivit P,.  Pre-Transplant Obesity and Post-Transplant Chronic Kidney Disease: Time-Dependent Effect of Kidney Transplantation. Nutrition 2021
 • Tantisattamo E, Leelaviwat N, Songtanin B, Polpichai N, Saowapa S, Lopimpisuth C, Vutthikraivit P,.  Clinical Significance of Systolic and Diastolic Blood Pressure as Stroke Risk After Kidney Transplantation. American Heart Association (AHA) Virtual Conference 2021, USA