ศูนย์ดูแลผู้ป่วยวิกฤต

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเมดพาร์ค

โทร. 02-023-3333

24 hours.

โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมรับมือกับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตตลอดเวลา โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม ประกอบกับความชำนาญและประสบการณ์ในการช่วยชีวิต รวมถึงการใช้อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมแพทย์เวชบำบัดวิกฤตและทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน:

 • ทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน  เพื่อความพร้อมในการวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที มั่นใจตลอดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก และทางอากาศ
 • เครื่อง CT Scan เครื่องรังสีวินิจฉัยในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความรวดเร็ว และแม่นยำในการวินิจฉัย ลดระยะเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • ห้อง Negative Pressure Room มีระบบอากาศที่มีแรงดันเป็นลบเหนือกว่ามาตรฐาน เพื่อป้องกันอากาศภายในไม่ให้ไหลกลับเข้ามาในอาคาร มี Double Door ป้องกันไม่ให้เชื้อภายในห้องกระจายออกมาได้ มีพื้นที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุดป้องกัน เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยรายอื่น ๆ

หอผู้ป่วยวิกฤต:

 • เมดพาร์คมีห้อง ICU/CCU มากถึง 130 ห้อง หรือคิดเป็น 30% ของจำนวนห้องพักผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุดในประเทศไทย สามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างเพียงพอ  รวมทั้งมีการจัดพื้นที่สำหรับพยาบาลนั่งเฝ้าหน้าห้องผู้ป่วยวิกฤตแบบ 1:1 หรือ 1:2 เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
 • มีห้องผู้ป่วยพิเศษ อีก 18 ห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องไอซียูได้ในทันที (Convertible ICU) เมื่อคนไข้มีอาการวิกฤต ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยังคงมีความเป็นส่วนตัว และญาติผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยเพื่อความอุ่นใจได้

หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด (NICU):

 • นอกจากมีบุคลาการทางการแพทย์เฉพาะทางแล้ว ยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการดูแลทารกแรกเกิดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อให้มีความปลอดภัย เช่น เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, การใช้ไนตริกออกไซด์ในผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันเลือดในปอดสูง, เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ, ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทารกและปรับอุณหภูมิร่างกาย, ตู้อบสำหรับเคลื่อนย้ายทารกและเครื่องช่วยหายใจ, ชุดอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับทารก, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด, เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น

ห้องผ่าตัด:

 • ห้อง Hybrid OR ช่วยให้กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาเกิดขึ้นได้ในครั้งเดียวกัน ซึ่งจะลดเวลาในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งลดการเสียเลือดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่ซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงสูงซึ่งไม่เหมาะกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ภายในห้องมีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือด (Artis Icono BiPlane Angiography System)  ให้ภาพคมชัดสามารถบอกขนาดและตำแหน่งของหลอดเลือดรวมทั้งพยาธิสภาพ เพื่อช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเตียงผ่าตัดในห้องออกแบบให้รังสีทะลุผ่านได้ทุกทิศทางของผู้ป่วยและปรับ ได้หลายระดับ สามารถเคลื่อนที่สอดคล้องกับเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ได้โดยอัตโนมัติ

การควบคุมการติดเชื้อ:

 • มีการออกแบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อเป็นเส้นทางพิเศษ เมดพาร์คยกระดับมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อภายในโรงพยาบาล เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยหนักย่อมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ เมดพาร์คมีขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทุกชนิด และทุกอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดเชื้อร้ายแรง โรคติดเชื้อที่ยากต่อการรักษา เช่น โรคดื้อยา โรคติดต่อ และโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากหลายๆ อวัยวะพร้อมกัน เป็นต้น
 • ห้อง Negative Pressure Room มีระบบอากาศที่มีแรงดันเป็นลบมากเหนือกว่ามาตรฐาน เพื่อป้องกันอากาศภายในไม่ให้ไหลกลับเข้ามาในอาคาร มี Double Door ป้องกันไม่ให้เชื้อภายในห้องกระจายออกมาได้ มีพื้นที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุดป้องกัน เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยรายอื่น ๆ
 • เครื่องล้างเตียง (Patient Bed Washer Chamber) เครื่องล้างอัตโนมัติ ที่ใช้แรงดันน้ำอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียสในการล้างเครื่องมือกลุ่มหัตการการผ่าตัดและเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ หรือเตียงผ่าตัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายผ่านการสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มั่นใจถึงความสะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ทุกซอกมุมของเตียงผู้ป่วย

ทีมพยาบาลเฉพาะทาง:  พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการอบรมพิเศษ ให้มีความพร้อมในการช่วยชีวิตและดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์จำลองสถานการณ์ (Simulation Center):  เมดพาร์ค มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อเกิดความชำนาญ คล่องแคล่ว มั่นใจ นำไปสู่การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Helipad): พร้อมในการรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ  ด้วยลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนชั้นดาดฟ้า และห้องสำหรับทำหัตถการฉุกเฉินบริเวณใกล้ลาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากสถานที่ห่างไกลมายังโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ธรรมพร เนาว์รุ่งโรจน์

  นพ. ธรรมพร เนาว์รุ่งโรจน์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  เวชบำบัดวิกฤต
 • Link to doctor
  พญ. วศินีนาถ มงคลพันธ์

  พญ. วศินีนาถ มงคลพันธ์

 • Link to doctor
  พญ. ชวิศาร์ รัศมีหิรัญ

  พญ. ชวิศาร์ รัศมีหิรัญ

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  Pediatrics Asthma, Pediatrics Chronic Lung Disease, โรคหัวใจแต่กำเนิด, Acquired Heart Disease
 • Link to doctor
  นพ. เกษม สิริธนกุล

  นพ. เกษม สิริธนกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, หายใจลำบาก, ไอเรื้อรัง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็งปอด, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคปอดบวม, คลินิกหยุดบุหรี่
 • Link to doctor
  นพ. วรการ วิไลชนม์

  นพ. วรการ วิไลชนม์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, เครื่องช่วยหายใจ, วัณโรค
 • Link to doctor
  พญ. ณธิชา เศรษฐ์ธนา

  พญ. ณธิชา เศรษฐ์ธนา

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  Pediatrics Critical Care Medicine, Pediatric Respiratory Problem, ECMO in Children, Child Health Supervision, Child Injury, Breastfeeding, Well Child Care and Vaccination, Pediatrics Checkup, Pediatrics Acute Respiratory Distressed and Failure