คลินิกโรคไต แบบบูรณาการ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. โทร. 02-090-3122

8:00 - 20:00 น.

คลินิกโรคไตแบบบูรณาการ (Renal Center)

ไต คืออวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากต่อร่างกายมนุษย์ มีหน้าที่สำคัญในการกรองและขับของเสียออกจากร่างกาย หากไตของเรามีปัญหาในการทำงาน ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายลดลง และหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที อาจส่งผลให้เกิดภาวะไตวาย หรือภาวะไตล้มเหลว ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมาก

สิ่งที่น่ากลัวของโรคไต คือผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติในระยะเริ่มแรก และเมื่อมีอาการปรากฏขึ้นมาก็มักจะเป็นระยะหลัง ๆ ที่ไตได้รับความเสียหายมากแล้ว โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตไม่ว่าจะเป็นโรคไตชนิดเรื้อรัง หรือว่าโรคไตแบบเฉียบพลัน มักจะมีอาการของโรคที่หลากหลายเช่น ปัสสาวะเป็นเลือด มีอาการบวมของหน้าและเท้า อ่อนเพลียง่าย เหนื่อยง่ายกว่าปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยในการเกิดโรคไตนั้น ไม่ได้มีเพียงการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงอาหารรสจัดอื่น ๆ ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย ดังนั้นการตรวจเช็กสุขภาพ ตรวจประเมินการทำงานของไต และตรวจคัดกรองโรคอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

เพราะโรคไตคือหนึ่งในโรคเรื้อรังที่คนไทยป่วยมากที่สุด โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้ก่อตั้งคลินิกโรคไตแบบบูรณาการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย และติดตามอาการทั่วไป ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 5 ที่ต้องมีการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม นำการรักษาโดย อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต ที่ผ่านการศึกษาและอบรมแพทย์เฉพาะทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางของอเมริกันบอร์ด ร่วมกับทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้โรคไตมานานกว่า 10 ปี และพร้อมประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่กับโรคได้โดยที่ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีจิตใจที่เข้มแข็ง ด้วยการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่มีความพร้อมทั้งในด้านประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง และสถานที่ในการรักษาที่ถูกออกแบบโดยแพทย์อย่างแท้จริง

ทำไมต้องคลินิกโรคไตแบบบูรณาการ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • นำการรักษาโดยอายุรแพทย์โรคไตที่มี American Board Certified ที่พร้อมมอบการรักษาแบบองค์รวมอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 • ออกแบบคลินิกโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต ด้วยความเข้าใจถึงความกังวล และสภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคไต คลินิกโรคไตแบบบูรณาการจึงได้ถูกออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานของทีมแพทย์และทีมพยาบาลเป็นสำคัญ
 • พร้อมดูแลรักษาโรคไตในทุกระยะ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ติดตามอาการทั่วไป จนไปถึงการดูแลผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 5
 • ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการดูแลคนไข้โรคไตและผู้ที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมดูแลผู้ป่วยในกรณีที่โรคมีความซับซ้อนกว่าปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรักษาแบบบูรณาการ ด้วยการร่วมมือระหว่างแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคไต และนักโภชนาการ เพื่อให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย และดูแลเรื่องโภชนบำบัดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต
 • ใกล้ชิดกับคลินิกอื่น ๆ เพื่อความพร้อมในการรักษาโรคยากซับซ้อนแบบองค์รวม คลินิกโรคไตแบบบูรณาการ พร้อมประสานการรักษาร่วมกับคลิกนิกอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดเช่น คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง ศูนย์รังสีรักษา ศูนย์หัวใจ และแผนกศัลยศาสตร์หลอดเลือด เป็นต้น

โรคและภาวะผิดปกติ

 • โรคไต
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน
 • โรคไตอักเสบ
 • กลุ่มโรคไตเนฟโฟรติก
 • นิ่วในไตและท่อไต
 • ภาวะไตวาย
 • มะเร็งไต
 • โรคไตลูปัส

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การกรองพลาสมาสำหรับผู้ป่วยโรคไต
 • บริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ
 • การตรวจชิ้นเนื้อไต
 • ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต
 • การดูแลแบบประคับประคอง
 • บริการตรวจประเมินก่อนปลูกถ่ายไต
 • เอ็มอาร์เอ
 • โปรแกรมดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง
 • การรักษาภาวะไตวาย
 • การบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง
 • การรักษามะเร็งไตด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

ความชำนาญพิเศษ

 • ทีมอายุรแพทย์โรคไตที่ได้รับ American Board Certified ทีมแพทย์ประจำคลินิกโรคไตแบบบูรณาการของเราทุกคน คือแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคไตผู้มากประสบการณ์ ที่ได้รับการรับรองความชำนาญจาก American Board Certified ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีความพร้อมในการปลูกถ่ายไต เพราะการปลูกถ่ายไตนั้น เป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีขั้นตอนซับซ้อน แต่ที่คลินิกโรคไตแบบบูรณาการโรงพยาบาลเมดพาร์ค เรามีความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง ที่พร้อมดูแลเคสยากซับซ้อนด้วยความเอาใจใส่
 • ชำนาญการด้านโรคมะเร็งไต ตรวจและรักษาโดยอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งไต ที่พร้อมตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการรักษา

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. กวิน ตังธนกานนท์

  นพ. กวิน ตังธนกานนท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  ไตวายเฉียบพลัน, โรคไตอักเสบ, การบําบัดทดแทนหน้าที่ไตโดยการฟอกเลือด, โรคความดันโลหิตสูง, นิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลป้องกันไตเสื่อม, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ, โรคและความผิดปกติทางไต, โรคไตจากเบาหวาน, การฟอกเลือดทางหน้าท้อง, ความผิดปกติ แปรปรวนของสภาวะสารน้ำและเกลือแร่, ความผิดปกติของกระดูกจากโรคทางไต รวมทั้งกระดูกพรุน, โภชนบำบัดในโรคไต
 • Link to doctor
  นพ. ประวีณ รัตนศรีเมธา

  นพ. ประวีณ รัตนศรีเมธา

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  • มะเร็งทางระบบไต
  อายุรศาสตร์โรคไต, มะเร็งทางระบบไต
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

  ผศ.นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  General Surgery, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  General Surgery, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์

  ผศ.พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  ไตวายเฉียบพลัน, การป้องกันและรักษาโรคไตด้วยโภชนบำบัด, ความผิดปกติ แปรปรวนของสภาวะสารน้ำและเกลือแร่, โรคไตอักเสบ, การบําบัดทดแทนหน้าที่ไตโดยการฟอกเลือด, โรคความดันโลหิตสูง, นิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลป้องกันไตเสื่อม, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ, โรคกระดูกต่าง ๆ ที่เกิดจากไตทำงานผิดปกติ รวมทั้งกระดูกพรุน
 • Link to doctor
  นพ. สิร สุภาพ

  นพ. สิร สุภาพ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  การบำบัดทดแทนไต, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลและชะลอความเสื่อมของไต, การบำบัดทดแทนไต
 • Link to doctor
  พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

  พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  โรคความดันโลหิตสูง, การปลูกถ่ายไต, การบำบัดทดแทนไต
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ศ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. ปิยนุช พูตระกูล

  ผศ.พญ. ปิยนุช พูตระกูล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  รศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  อายุรศาสตร์โรคไต, การปลูกถ่ายไต